Dzienniki resortowe

B.I.LP.2013.1.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 66
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie zwiększenia składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska" na lata 2012-2014

ZO-731-65/2012

Na podstawie art. 33 ust 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, poz. 59) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. ustalam, co następuje:

§  1. Na wniosek dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku powiększam skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska" o Pana Jarosława Malinowskiego - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
§  2. Skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska", określony w Decyzjach nr 10 z 27 marca 2012 i nr 19 z 24 kwietnia 2012 roku, nie ulega innym zmianom.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.