Zniesienie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2006.8.57

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2006 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 27 października 2006 r.
w sprawie zniesienia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494) ogłasza się informację o zniesieniu punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2006 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

INFORMACJA O ZNIESIENIU PUNKTÓW LEGALIZACYJNYCH

od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.
Lp.Numer decyzjiData decyzjiNumer decyzji pierwotnejNazwa i adres podmiotu, na którego wniosek został utworzony punkt legalizacyjnyAdres punktu legalizacyjnegoRodzaj przyrządu pomiarowego, którego legalizacja dokonywana była w punkcie legalizacyjnym
1234567
1.ZPL 9/20062006-07-26TP 191/2003TACHOGRAF s.c.

Tomasz Potasiński i Aleksander Szymanek,

54-204 Wrocław,

ul. Legnicka 52

Wrocław,

ul. Legnicka 52

tachografy samochodowe
2.ZPL 10/20062006-08-02TP 170/2003"ENERGO-MOC"

WZORCOWNIA Sp. z o.o.,

40-118 Katowice,

ul. Widok 19

Katowice,

ul. Widok 19

liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
3.ZPL 11/20062006-08-30TP 185/2003Lubelskie Fabryki Wag

"FAWAG" S.A.,

20-954 Lublin,

ul. Łęczyńska 58

Lublin,

ul. Łęczyńska 58

wagi nieautomatyczne klasy dokładności III
4.ZPL 12/20062006-09-12TP 194/2003Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.,

64-100 Leszno,

ul. Narutowicza 76

Leszno,

ul. Narutowicza 76

tachografy samochodowe