Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1992.2.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 stycznia 1992 r.
w sprawie zniesienia państwowych biur notarialnych i ich oddziałów

Na podstawie art. 3 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - przepisy wprowadzające ustawę - prawo o notariacie oraz o zmianie kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych (Dz. U. Nr 22, poz. 92) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się z dniem 31 stycznia 1992 r. następujące państwowe biura notarialne i ich oddziały w województwach:
1. W województwie białostockim:
1) Państwowe Biuro Notarialne w Białymstoku oraz
a) Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Białymstoku z siedzibą w Mońkach,
b) Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Białymstoku z siedzibą w Sokółce;
2) Państwowe Biuro Notarialne w Bielsku Podlaskim oraz Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach.
2. W województwie częstochowskim:
1) Państwowe Biuro Notarialne w Częstochowie;
2) Państwowe Biuro Notarialne w Kłobucku oraz:
a) Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Kłobucku z siedzibą w Lublińcu,
b) Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Kłobucku z siedzibą w Oleśnie,
3) Państwowe Biuro Notarialne w Myszkowie.
3. W województwie krakowskim:

Państwowe Biuro Notarialne w Krakowie oraz

a) Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Krakowie z siedzibą w Dobczycach,
b) Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Krakowie z siedzibą w Myślenicach,
c) Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Krakowie z siedzibą w Proszowicach,
d) Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Krakowie z siedzibą w Słomnikach,
e) Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Krakowie z siedzibą w Wieliczce.
4. W województwie łomżyńskim:
1) Państwowe Biuro Notarialne w Grajewie;
2) Państwowe Biuro Notarialne w Łomży;
3) Państwowe Biuro Notarialne w Wysokiem Mazowieckiem;
4) Państwowe Biuro Notarialne w Zambrowie.
5. W województwie piotrkowskim:
1) Państwowe Biuro Notarialne w Bełchatowie;
2) Państwowe Biuro Notarialne w Opocznie;
3) Państwowe Biuro Notarialne w Piotrkowie Trybunalskim;
4) Państwowe Biuro Notarialne w Radomsku;
5) Państwowe Biuro Notarialne w Tomaszowie Mazowieckim.
6. W województwie tarnowskim:
1) Państwowe Biuro Notarialne w Bochni;
2) Państwowe Biuro Notarialne w Brzesku;
3) Państwowe Biuro Notarialne w Dąbrowie Tarnowskiej;
4) Państwowe Biuro Notarialne w Dębicy;
5) Państwowe Biuro Notarialne w Tarnowie.
7. W województwie zamojskim:

Państwowe Biuro Notarialne w Biłgoraju.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.