Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.331

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie zniesienia Ośrodków Migracyjnych Ksiąg Wieczystych we Wrocławiu, w Górze Kalwarii i w Elblągu oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 14 I Litego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 42. poz. 363) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się następujące ośrodki migracyjne ksiąg wieczystych:
1) Ośrodek Migracyjny Ksiąg Wieczystych we Wrocławiu, jako oddział Sądu Okręgowego we Wrocławiu;
2) Ośrodek Migracyjny Ksiąg Wieczystych w Górze Kalwarii, jako oddział Sądu Okręgowego w Warszawie;
3) Ośrodek Migracyjny Ksiąg Wieczystych w Elblągu, jako oddział Sądu Okręgowego w Elblągu - utworzone zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4, poz. 13, z póżn. zm.).
§  2. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchyla się pkt 1,4 i 8:
2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. W Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych w Krośnie podlegają migracji dotychczasowe księgi wieczyste prowadzone przez:

1) Sąd Rejonowy w Chełmie;

2) Sąd Rejonowy w Dębicy - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ropczycach;

3) Sąd Rejonowy w Hrubieszowie;

4) Sąd Rejonowy w Jędrzejowie - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie;

5) Sąd Rejonowy w Łukowie;

6) Sąd Rejonowy w Opocznie;

7) Sąd Rejonowy w Przysusze;

8) Sąd Rejonowy w Rzeszowie - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie;

9) Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim.

2. W Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych w Nisku podlegają migracji dotychczasowe księgi wieczyste prowadzone przez:

1) Sąd Rejonów)' w Biłgoraju;

2) Sąd Rejonowy w Kraśniku;

3) Sąd Rejonowy w Lubartowie;

4) Sąd Rejonowy w Łańcucie - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Leżajsku;

5) Sąd Rejonów}' w Mielcu - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kolbuszowej;

6) Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Opatowie;

7) Sąd Rejonowy w Rybniku;

8) Sąd Rejonowy w Tarnowie - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie;

9) Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

3. W Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych w Słupsku podlegają migracji dotychczasowe księgi wieczyste prowadzone przez:

1) Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pińczowie;

2) Sąd Rejonowy w Gostyninie;

3) Sąd Rejonowy w Kartuzach;

4) Sąd Rejonowy w Końskich;

5) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie;

6) Sąd Rejonowy w Kwidzynie - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie:

7) Sąd Rejonowy w Lipnie - z wyłączeniem Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Rypinie;

8) Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzezinach;

9) Sąd Rejonowy w Nysie;

10) Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich;

11) Sąd Rejonowy w Szubinie - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Żninie:

12) Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej - z wyłączeniem Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni;

13) Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach;

14) Sąd Rejonowy w Wejherowie - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku.

4. W Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych w Łomży podlegają migracji dotychczasowe księgi wieczyste prowadzone przez:

1) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce;

2) Sąd Rejonowy w Łomży - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Grajewie;

3) Sąd Rejonowy w Puławach - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Rykach;

4) Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim;

5) Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.

5. W Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych w Siedlcach podlegają migracji dotychczasowe księgi wieczyste prowadzone przez:

1) Sąd Rejonowy w Garwolinie;

2) Sąd Rejonowy w Grójcu - z wyłączeniem Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Białobrzegach;

3) Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim;

4) Sąd Rejonów}' w Siedlcach - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach;

5) Sąd Rejonowy w Węgrowie - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.

6. W Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wielkopolskim podlegają migracji dotychczasowe księgi wieczyste prowadzone przez:

1) Sąd Rejonowy w Goleniowie;

2) Sąd Rejonowy w Kościanie:

3) Sąd Rejonowy w Kozienicach - z wyłączeniem Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pionkach oraz Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Zwoleniu;

4) Sąd Rejonowy w Oławie - z wyłączeniem Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Strzelinie;

5) Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich:

6) Sąd Rejonowy w Zgierzu.

7. W Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych w Zielonej Górze podlegają migracji dotychczasowe księgi wieczyste prowadzone przez:

1) Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju -Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej;

2) Sąd Rejonowy w Jaworznie;

3) Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu:

4) Sąd Rejonowy w Kluczborku - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Oleśnie;

5) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Miechowie;

6) Sąd Rejonowy w Mikołowie;

7) Sąd Rejonowy w Prudniku;

8) Sąd Rejonowy w Wadowicach - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Suchej Beskidzkiej;

9) Sąd Rejonowy w Żywcu."';

3) § 2a otrzymuje brzmienie:

"§ 2a. Dotychczasowe księgi wieczyste prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych mające obwieszczone zakończenie migracji, a nieprzypisane do ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych w § 2, podlegają migracji w Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych w Słupsku.".

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.