Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.237

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie zniesienia Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu

Na podstawie art. 72 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Oddział Zewnętrzny w Grodzisku Mazowieckim, z siedzibą przy ul. 1 Maja 27, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, podległy Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2018 r.