Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.350

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się wydziały w następujących sądach rejonowych:
1) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku - V Wydział Rodzinny i Nieletnich;
2) w Sądzie Rejonowym w Bytomiu - IX Wydział Rodzinny i Nieletnich;
3) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku - VIII Wydział Karny;
4) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku - XI Wydział Karny;
5) w Sądzie Rejonowym w Mikołowie - VI Wydział Wykonywania Orzeczeń;
6) w Sądzie Rejonowym w Mławie - VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń;
7) w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - III Wydział Karny;
8) w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie:
a) III Wydział Karny,
b) IV Wydział Karny.
§  2.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 95, z późn. zm.) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu, nie będących sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050 - 1051 k.p.c.),

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, w tym sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego z obszaru właściwości tego Sądu, nie będące sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050 - 1051 k.p.c.),

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej "ustawą", z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce,

– VIII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce, a także sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży, Ostrołęce i Suwałkach,

– IX Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– X Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach,

– XI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu, nie będących sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050 - 1051 k.p.c.),

– XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Białymstoku i Łomży oraz sądów rejonowych w Augustowie i Suwałkach z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach,

– XIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,";

2) w pkt 6 lit. a - c otrzymują brzmienie:

"a) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych XII Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, a także sprawy o przestępstwa określone w art. 45 - 49a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) oraz sprawy określone w art. 115 - 119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych Aniołki, Brętowo, Chełm, Jasień, Kokoszki, Matarnia, Oliwa, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Osowa, Piecki - Migowo, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, VII Dwór, Siedlce, Strzyża, Suchanino, Ujeścisko - Łostowice, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Wzgórze Mickiewicza i Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia,

– V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych Brzeźno, Krakowiec - Górki Zachodnie, Letnica, Młyniska, Nowy Port, Olszynka, Orunia - Św. Wojciech - Lipce, Przeróbka, Rudniki, Stogi, Śródmieście, Wyspa Sobieszewska, Zaspa - Młyniec i Zaspa-Rozstaje oraz miasta Pruszcz Gdański i gmin Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie,

– VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk - Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku i w Sopocie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk - Południe w Gdańsku, Gdańsk - Północ w Gdańsku, w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie,

– IX Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych XII Wydziałowi Cywilnemu,

– X Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, a także sprawy o przestępstwa określone w art. 45 - 49a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) oraz sprawy określone w art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku,

– XI Wydział Wykonawczy - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

– XII Wydział Cywilny - sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy egzekucyjne z całego obszaru właściwości tego Sądu,

b) w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych XIII Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk - Południe w Gdańsku i Gdańsk - Północ w Gdańsku,

– IV Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk- -Północ w Gdańsku, w Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk - Południe w Gdańsku, Gdańsk- -Północ w Gdańsku, w Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie,

– VI Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gdańsku i Słupsku,

– VII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk - Północ w Gdańsku, w Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie,

– VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku oraz sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie i Wejherowie,

– IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Słupsku, Toruniu i Włocławku,

– XII Wydział Wykonawczy - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

– XIII Wydział Cywilny - sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy egzekucyjne,

c) w Sądzie Rejonowym w Gdyni:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni i Wejherowie,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie i Wejherowie,

– VII Wydział Cywilny - sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy egzekucyjne,

– IX Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– X Wydział Wykonawczy - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,";

3) w pkt 11:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w Sądzie Rejonowym w Bytomiu:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytomiu i Chorzowie,

– VII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

– VIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,",

b) lit. h otrzymuje brzmienie:

h) w Sądzie Rejonowym w Mikołowie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,";

4) w pkt 17 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) w Sądzie Rejonowym w Legnicy:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, a także nadzór nad windykacją należności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jaworze, Legnicy i Złotoryi oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie i Złotoryi,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie i Złotoryi,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,";

5) w pkt 18 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie i Zamościu,

– VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu,

– VIII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Lublin- Zachód w Lublinie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach i Włodawie,

– IX Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Siedlcach i Zamościu,";

6) w pkt 20 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Widzew, z wyłączeniem spraw przekazanych II i VIII Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Górna, z wyłączeniem spraw przekazanych VIII Wydziałowi Cywilnemu, a także sprawy o udzielenie pomocy sądowej z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin Andrespol, Brojce i Nowosolna, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu, a także sprawy cywilne rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy z obszaru właściwości tego Sądu,";

7) w pkt 25 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,";

8) w pkt 26 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) w Sądzie Rejonowym w Mławie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Mława oraz gmin Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna i Wiśniewo,

– VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Żurominie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Bieżuń, Kuczbork - Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin,";

9) w pkt 40 lit. d - e otrzymuje brzmienie:

"d) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, w tym wszystkie sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym przekazanych XIV Wydziałowi Karnemu,

– V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo, Bielany, Ochota i Żoliborz oraz gminy Izabelin,

– VII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów,

– VIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym przekazanych XIV Wydziałowi Karnemu,

– IX Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Białołęka, Praga Północ i Targówek,

– X Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Śródmieście i Wola oraz gminy Łomianki,

– XII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

– XIII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ursus, Ursynów i Włochy,

– XIV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z obszaru właściwości tego Sądu,

– XV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła,

– XVI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

e) w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,

– VIII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie,

– IX Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy- -Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy - Woli w Warszawie, dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie i w Wołominie,

– X Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa - Praga w Warszawie,

– XI Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie,

– XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ochota z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie i Żoliborz z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy -Śródmieścia w Warszawie,

– XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy- -Woli w Warszawie, Bielany z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie, Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz sądów rejonowych dla Warszawy - -Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Południe i dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie,

– XIV Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach oraz gmin Izabelin i Łomianki z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie i Pruszkowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, a także sądów rejonowych w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,

– XV Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy- -Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy - Woli w Warszawie, dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie,

– XVI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy - -Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy - Woli w Warszawie, dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie,

– XVII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy - -Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy - Woli w Warszawie, dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie,".

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.