Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2018.200

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, 3, 5, 106, 138, 771, 848 i 1000) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się wydziały w następujących sądach rejonowych:
1) w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej - II Wydział Cywilny;
2) w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy - XIV Wydział Karny;
3) w Sądzie Rejonowym w Częstochowie:
a) III Wydział Karny,
b) VI Wydział Rodzinny i Nieletnich;
4) w Sądzie Rejonowym w Grójcu - VI Wydział Karny;
5) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - XVII Wydział Karny;
6) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi - VII Wydział Karny;
7) w Sądzie Rejonowym w Olsztynie:
a) VII Wydział Karny,
b) IX Wydział Karny;
8) w Sądzie Rejonowym w Pile - IV Wydział Pracy;
9) w Sądzie Rejonowym w Radomiu:
a) VIII Wydział Karny,
b) IX Wydział Wykonania Orzeczeń Sądowych;
10) w Sądzie Rejonowym w Toruniu - XII Wydział Karny;
11) w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu - II Wydział Karny.
§  2.  Tworzy się wydziały w następujących sądach rejonowych:
1) w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy - XIV Wydział Cywilny;
2) w Sądzie Rejonowym w Pile - IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
§  3.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 95, z późn. zm.) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:

– 1 Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu, nie będących sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.),

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, w tym sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego z obszaru właściwości tego Sądu, nie będące sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.),

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej "ustawą", z obszaru miasta Białystok położonego na północ od granicy biegnącej ulicami Jana Pawła II, Zwycięstwa, Kolejowa, Dąbrowskiego, Lipowa, Rynek Kościuszki, Jana Klemensa Branickiego, Nowowarszawska, Dojlidy Fabryczne, Ks. Stanisława Suchowolca i Zabłudowska oraz z obszaru gmin Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Kościelne, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Mońki, Supraśl i Wasilków,

– V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich,

– VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce,

– VIII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce, a także sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży, Ostrołęce i Suwałkach,

– IX Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– X Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach,

– XI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu, nie będących sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.),

– XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Białymstoku i Łomży oraz sądów rejonowych w Augustowie i Suwałkach z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach,

– XIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,";

2) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej:

– 1 Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu,

– VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu,

– VII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VIII Wydział Gospodarczym - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,

– IX Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej,

– X Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,";

3) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie

"a) w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

- II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

- III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

- IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

- V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Bydgoszcz położonego po lewej stronie rzeki Brdy oraz gmin Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo i Osielsko,

- VI Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Bydgoszcz położonego po prawej stronie rzeki Brdy oraz gmin Białe Błota, Nowa Wieś Wielka i Solec Kujawski,

- VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bydgoszczy, Nakle nad Notecią, Szubinie i Żninie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie, Swieciu, Tucholi i Żninie,

- VIII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie, Swieciu, Tucholi i Żninie,

- IX Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

- X Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

- XI Wydział Kamy - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

- XII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych oraz prawa pracy, a także ściąganie należności w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych oraz prawa pracy,

- XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,

- XIV Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

- XV Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,";

4) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w Sądzie Rejonowym w Częstochowie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych

– II Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny - sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

– IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Częstochowie i Lublińcu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie i Zawierciu,

– VIII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie i Zawierciu,

– IX Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Częstochowa oraz gmin Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny i Starcza,

– X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka,

– XI Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– XII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

– XIV Wydział Karny Wykonawczy - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz windykacja należności Skarbu Państwa,

– XV Wydział Cywilny Wykonawczy - sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego i windykacji należności Skarbu Państwa w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, z wyłączeniem spraw z zakresu egzekucji sądowej w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1050 i 1051 k.p.c.),

– XVI Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– XVII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie,";

5) w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) w Sądzie Rejonowym w Elblągu:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych X Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Kamrny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie i Elblągu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Wykonywania Orzeczeń Sądowych - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych, a także orzeczeń Urzędu Skarbowego i urzędów celnych,

– VIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IX Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych X Wydziałowi Cywilnemu,

– X Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego podlegające rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym, podlegające kognicji orzeczniczej referendarzy sądowych sprawy o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (odrębnie rejestrowane w repertorium "Co" na podstawie przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej), podlegające kognicji orzeczniczej referendarzy sądowych sprawy z zakresu prawa spadkowego i sprawy o rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji, a także rozpoznawanie wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych i o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach rozpoznawanych przez ten Wydział,";

6) w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych XIII Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku i Gdańsk-Północ w Gdańsku,

– IV Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk- -Północ w Gdańsku, w Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie,

– VI Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gdańsku i Słupsku,

– VII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie,

– VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku oraz sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie i Wejherowie,

– IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Słupsku, Toruniu i Włocławku,

– XI Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– XII Wydział Wykonawczy - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

– XIII Wydział Cywilny - sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy egzekucyjne,";

7) w pkt 11:
a) lit. a-c otrzymują brzmienie:

"a) w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszary właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszary właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

b) w Sądzie Rejonowym w Bytomiu:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich-sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Bytom w granicach ustalonych dla dzielnic Bytom-Centrum,

– IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytomiu i Chorzowie,

– VII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

– VIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IX Wydział Rodzinny i Nieletnich-sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Bytom w granicach ustalonych dla dzielnic Bobrek, Bytom 14, Górniki, Karb, Łagiewniki, Miechowice, Osiedle na Wzgórzu, Stolarzowice, Stroszek, Sucha Góra i Szombierki,

c) w Sądzie Rejonowym w Chorzowie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

– V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytomiu i Chorzowie,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,",

b) lit. f-g otrzymują brzmienie:

"f) w Sądzie Rejonowym Kato wice-Wschód w Katowicach:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych Kato wice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich,

– VII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich,

– VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach,

– IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach,

– X Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach,

– XI Wydziałem Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach i Katowice-Zachód w Katowicach,

– XII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

g) w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach oraz Katowice-Zachód w Katowicach,

– VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Katowicach-Wschód w Katowicach, Katowicach-Zachód w Katowicach i Siemianowicach Śląskich oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Katowicach-Wschód w Katowicach, Katowicach- -Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich,

– VIII Wydział Kamy - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– X Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,",

c) lit. m otrzymuje brzmienie:

"m) w Sądzie Rejonowym w Tychach:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Mikołowie, Pszczynie i Tychach,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Mikołowie, Pszczynie i Tychach,

– VII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

– IX Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu;";

8) w pkt 14 lit. d otrzymują brzmienie:

"d) w Sądzie Rejonowym w Koszalinie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko lub pierwsze z nazwisk osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa będącej stroną pozwaną zaczyna się na litery od A do R oraz sprawy z zakresu prawa cywilnego należące do innych niż proces rodzajów postępowania, w których nazwisko lub pierwsze z nazwisk osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do R, z wyjątkiem spraw egzekucyjnych, w których decydujące - według tego samego kryterium - jest oznaczenie dłużnika lub pierwszego z dłużników, z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Koszalinie i Sławnie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie,

– VIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko lub pierwsze z nazwisk osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa będącej stroną pozwaną zaczyna się na litery od S do Ż oraz sprawy z zakresu prawa cywilnego należące do innych niż proces rodzajów postępowania, w których nazwisko lub pierwsze z nazwisk osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od S do Ż, z wyjątkiem spraw egzekucyjnych, w których decydujące - według tego samego kryterium - jest oznaczenie dłużnika lub pierwszego z dłużników, z obszaru właściwości tego Sądu,

– IX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie,

– X Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– XI Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych z obszaru właściwości tego Sądu,";

9) w pkt 20 lit. d otrzymują brzmienie:

"d) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym, upominawczym i europejskim postępowaniu nakazowym przekazanych XVIII Wydziałowi Cywilnemu oraz spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu, nie będących sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.),

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym, upominawczym i europejskim postępowaniu nakazowym przekazanych XVIII Wydziałowi Cywilnemu oraz sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, nie będące sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.),

– III Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym, upominawczym i europejskim postępowaniu nakazowym przekazanych XVIII Wydziałowi Cywilnemu oraz spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu, nie będących sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.),

– IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Polesie i Śródmieście,

– VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Bałuty,

– X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu, a także sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu,

– XII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu,

– XIII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu,

– XIV Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Łodzi i Sieradzu,

– XV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu,

– XVI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,

– XVIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, w tym wszystkie sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym, upominawczym i europejskim postępowaniu nakazowym z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu, nie będących sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.),

– XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu,";

10) w pkt 20 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Widzew, z wyłączeniem spraw przekazanych II i VIII Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Górna, z wyłączeniem spraw przekazanych VIII Wydziałowi Cywilnemu, a także sprawy o udzielenie pomocy sądowej z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu,

– IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, a także wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin Andrespol, Brojce i Nowosolna, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu, a także sprawy cywilne rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy z obszaru właściwości tego Sądu,";

11) w pkt 22 lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) w Sądzie Rejonowym w Olsztynie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu i Szczytnie,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu i Szczytnie,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Elblągu i Olsztynie oraz sądów rejonowych w Ełku i Olecku z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach,

– X Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,";

12) w pkt 27:
a) lit. i-j otrzymują brzmienie:

"i) w Sądzie Rejonowym w Pile:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Pile, Trzciance i Złotowie,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

j) w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz windykacji należności w sprawach cywilnych, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.),

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej 1 Wrześni oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań- -Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wągrowcu, Wolsztynie 1 Wrześni,

– VIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IX Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,",

b) lit. l otrzymuje brzmienie:

"l) w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz windykacji należności w sprawach cywilnych, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 Kodeksu postępowania cywilnego),

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Grunwald, Jeżyce i Stare Miasto oraz gmin Czerwonak, Dopiewo, Murowana Goślina, Suchy Las i Tarnowo Podgórne,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Komorniki i Swarzędz,

– VII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

– VIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IX Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i we Wrześni,

– X Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i we Wrześni,

– XI Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie i Poznaniu,

– XII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i we Wrześni,";

13) w pkt 29:
a) lit. a otrzymują brzmienie:

"a) w Sądzie Rejonowym w Grójcu:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Tarczyn i Warka,

– VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Białobrzegach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec i Wyśmierzyce,",

b) lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) w Sądzie Rejonowym w Radomiu:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,";

14) w pkt 30 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzyżowie,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzyżowie, a także sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,

– VI Wydział Karny Wykonawczy - wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Rzeszów oraz gmin Boguchwała, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza i Trzebownisko,

– VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Dynów oraz gmin Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Lubenia i Tyczyn,

– IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,

– X Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– XI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,";

15) w pkt 36 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy,

– VII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,";

16) w pkt 39 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) w Sądzie Rejonowym w Toruniu:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu, Toruniu i Wąbrzeźnie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Toruniu i Wąbrzeźnie,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brodnicy, Chełmnie, Golubiu- -Dobrzyniu, Grudziądzu, Toruniu i Wąbrzeźnie, a także sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Toruniu i Włocławku,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Toruniu i Włocławku,

– VIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IX Wydział Wykonania Orzeczeń Karnych - wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych,

– X Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,";

17) w pkt 41 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) w Sądzie Rejonowym w Wołominie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu;";

18) w pkt 43 lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Fabryczna,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,

– VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

– VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Świdnicy i Wrocławiu,

– VIII Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

– IX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy oraz sądów rejonowych w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy i Wołowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

– XI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– XII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Psie Pole,

– XIV Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– XV Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,".

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r., za wyjątkiem § 1 pkt 2, § 2 pkt 1 oraz § 3 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r., a także § 1 pkt 5 i 10 oraz § 3 pkt 1, 5, 9 i 16, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.