Zmiany w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Wipsowo w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2011.11.93

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 października 2011 r.
w sprawie zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Wipsowo w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

OR-0151-7/2011

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z upoważnieniem zawartym w art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się, co następuje:

§  1.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. wprowadza się zmiany w zasięgach terytorialnych obrębów leśnych Nadleśnictwa Wipsowo w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, polegające na wyłączeniu z obrębu leśnego Wipsowo działek ewidencyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 i na włączeniu ich do obrębu leśnego Sadłowo II.
§  2.
W związku ze zmianami określonymi w § 1 zasięg terytorialny obrębów leśnych Nadleśnictwa Wipsowo będzie wynosił:

- obręb leśny Purda Leśna - 207,11 km2,

- obręb leśny Sadłowo II - 316,51 km2,

- obręb leśny Wipsowo - 205,24 km2.

§  3.
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Wipsowo nie ulegnie zmianie i wyniesie 728,86 km2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  4.
Zmiany określone w §§ 1-2 podlegają naniesieniu na leśną mapę numeryczną lub na mapy topograficzne w skali 1:50 000 przechowywane w ww. nadleśnictwie, RDLP w Olsztynie oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§  5.
Z dniem wskazanym w § 1 tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Wipsowo.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

wyłączonych z obrębu leśnego Wipsowo i włączonych do obrębu leśnego Sadłowo II

w Nadleśnictwie Wipsowo

Powiat

Gmina

Obręb

Ewidencyjny

Numer działki
olsztyński JezioranyKiersztanowo3253/2, 3253/3, 3253/4, 353/1, 3258/1, 3257, 3265/1, 3258/2, 3266, 3265/2, 3264/2, 3264/1, 3263/2, 3263/1
olsztyński JezioranyZerbuń3256/1, 3256/2, 3262/2, 3262/5, 3262/4, 3262/3, 3261/3, 3261/5, 3261/4, 3255, 3260/2, 3260/1, 3259/1, 3254, 3253/5, 3253/6, 3253/7
olsztyński BiskupiecKiersztanowo3259/2, 3271, 3270, 3269, 3268, 3267/1, 3267/2, 3267/3, 171/2
olsztyński BarczewoWipsowo3272/2, 3272/1

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZASIĘG TERYTORIALNY

Nadleśnictwa Wipsowo
Nazwa nadleśnictwaNazwa obrębu leśnegoWojewództwo

Powiat

Gmina

Obręb ewidencyjny

(lub jego część)

WipsowoPurda Leśnawarmińsko-mazurskieBorki Wielkie - cz., Biskupiec Kolonia - cz., Botowo, Kamionka - cz., Kobułty, Labuszewo, Mojtyny - cz., Nowe Marcinkowo - cz., Lipowo - cz., Parleza Mała - cz., Pudląg, Rasząg, Rudziska, Rzeck - cz., Zabrodzie
olsztyński
Biskupiec
olsztyńskiBartołty Wielkie, Jedzbark - cz., Kieźliny - cz., Klucznik - cz., Krupoliny - cz., Leszno, Rejczuchy-Zalesie - cz., Tumiany - cz.
Barczewo
olsztyński

Purda

Gąsiorowo - cz., Giławy - cz., Grabowo, Nerwik, Prejłowo - cz.
olsztyński

Dźwierzuty

Popowa Wola - cz., Rumy - cz., Sąpłaty - cz.
szczycieński

Pasym

Rusek Wielki - cz.
Razem obręb leśny Purda Leśna:zasięg terytorialny: 207,11 km2
powierzchnia ogólna: 7141,96 ha, powierzchnia leśna: 6525,95 ha
WipsowoolsztyńskiBarczewko - cz., Kieźliny - cz., Kromerowo, Kronowo, Lamkowo, Lamkówko, Łapka, Maruny-cz., Próle-Kołaki, Radosty, Ramsowo, Rejczuchy-Zalesie - cz., Ruszajny, Stare Włóki - cz., Szynowo, Tumiany, Wipsowo - cz.
Barczewo
olsztyński

Miasto Barczewo

Cz. Miasta
olsztyński

Biskupiec

Wilimy - cz.
olsztyński

Dywity

Gady - cz., Gradki - cz., Fraczki - cz., Tuławki - cz.
olsztyński

Jeziorany

Derc - cz., Krokowo - cz.
Razem obręb leśny Wipsowo:zasięg terytorialny: 205,24 km2
powierzchnia ogólna: 7580,18 ha, powierzchnia leśna: 6849,26 ha
Sadłowo IIolsztyńskiDerc - cz., Jeziorany Kolonia, Kiersztanowo, Kikity, Kostrzewy, Krokowo - cz., Lekity, Miejska Wieś, Potryty, Radostowo - cz., Studnica, Studzianka, Wilkiejmy, Zerbuń, Żardeniki
Jeziorany
olsztyński

Miasto Jeziorany

wszystkie
olsztyński

Barczewo

Stare Włóki - cz.
olsztyński

Dobre Miasto

Jesionowe - cz., Orzechowo - cz.
olsztyński

Dywity

Gradki - cz., Fraczki - cz.
olsztyńskiAdamowo, Biesowo, Biesówko, Borki, Borki Wielkie - cz., Biskupiec Kolonia - cz., Bredynki - cz., Czerwonka, Lipowo - cz., Łabuchy - cz., Najdymowo, Nowe Marcinkowo - cz., Parleza Mała - cz., Rukławki, Rzeck - cz., Sądowo, Stanclewo - cz., Stryjewo - cz., Wilimy - cz., Węgoj - cz., Zarębiec
Biskupiec
olsztyński

Miasto Biskupiec

wszystkie
olsztyński

Kolno

Górkowo, Kolno - cz., Kruzy - cz., Lutry - cz., Wójtowo - cz.
mrągowski

Sorkwity

Jelmuń - cz.
Razem obręb leśny Sadłowo II:zasięg terytorialny: 316,51 km2
powierzchnia ogólna: 7366,76 ha, powierzchnia leśna: 6802,30 ha
Nadleśnictwo Wipsowo:zasięg terytorialny: 728,86 km2
powierzchnia ogólna: 22 088,90 ha, powierzchnia leśna: 20 177,51 ha