Zmiany w składzie Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2005.3.42

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 czerwca 2005 r.

DECYZJA NR 22
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak".

§  1.
Na podstawie § 17 pkt 2 w związku z § 7 statutu Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak" odwołuję pana Marka Siwca ze składu Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak".
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem powzięcia.