Zmiany w liście dyplomowanych biegłych księgowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1974.22.56

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 1974 r.

KOMUNIKAT Nr 9/74
w sprawie zmian w liście dyplomowanych biegłych księgowych.

Na podstawie § 9 ust. 1 uchwały Nr 210 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie głównych księgowych i dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski Nr 37, poz. 226) w liście dyplomowanych biegłych księgowych wprowadza się następujące zmiany:
1. W wykazie załączonym do komunikatu Nr 8/65 w sprawie jednolitego tekstu listy dyplomowanych biegłych księgowych oraz w komunikacie Nr 9/65 o wpisaniu biegłych na listę dyplomowanych biegłych księgowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 1965 r. Nr 10):

Województwo bydgoskie:

w lp. 36 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Bydgoszcz, Jagiellońska 63 m. 6a" zastępuje się wyrazami "Kraków, Osiedle Widok, ul. Koniewa 55 m. 156";

m. Kraków i województwo krakowskie:

1) w lp. 231 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Kraków, Osiedle Ogrodowe 17" zastępuje się wyrazami "Szczecin, ul. Bogusława 21 m 4";

2) w lp. 310 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Tarnów-Świerczków, Dębowa 4 m. 21" zastępuje się wyrazami "Kraków, ul. Heleny Marusarzówny 22";

m. Łódź i województwo łódzkie

w lp. 248 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Ostrowy, pow. Kutno" zastępuje się wyrazami "Pabianice, ul. Bugaj 64 m. 54";

Województwo olsztyńskie

w lp. 80 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Kętrzyn, Daszyńskiego 32 m. 4" zastępuje się wyrazami "Kętrzyn, ul. Daszyńskiego 18 m. 4";

Województwo opolskie

w lp. 49 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Grodków, Karola Miarki 3" zastępuje się wyrazami "Zabrze, ul. Żeromskiego 12 m. 13";

m. Poznań i województwo poznańskie

w lp. 234 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Poznań, Palacza 124/6 m. 13" zastępuje się wyrazami "Warszawa, ul. Kaukaska 7 m. 30";

Województwo szczecińskie

1) w lp. 18 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Szczecin, Średniawskiego 15 m. 1" zastępuje się wyrazami "Gdańsk-Oliwa, ul. Sztormowa 7E m. 24";

2) w lp. 22 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Szczecin, Mickiewicza 90 m. 1" zastępuje się wyrazami "Szczecin, ul. Bogusława 21a m. 4";

m. Warszawa i województwo warszawskie

w lp. 268 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Warszawa, Krucza 51 m. 11" zastępuje się wyrazami "Warszawa, ul. Złocienia 10 m. 25".

2. W wykazie załączonym do komunikatu Nr 1/66 o wpisaniu biegłych na listę dyplomowanych biegłych księgowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 1966 r. Nr 2):

m. Łódź i województwo łódzkie

w lp. 334 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Łódź, Zbocze 25 m. 2" zastępuje się wyrazami "Łódź, ul. Tatrzańska 31/35 m. 43";

3. W wykazie załączonym do komunikatu Nr 17/66 o wpisaniu biegłych na listę dyplomowanych biegłych księgowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 1966 r. Nr 9/5 gr):

Województwo lubelskie

w lp. 93 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Puławy, Wróblewskiego 17 m. 19" zastępuje się wyrazami "Puławy, ul. Wróblewskiego 19 m. 22".

4. W wykazie załączonym do komunikatu Nr 1/67 o wpisaniu biegłych na listę dyplomowanych biegłych księgowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 1967 r. Nr 1):

Województwo katowickie

w lp. 433 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Cieszyn, Bednarska 3" zastępuje się wyrazami "Warszawa, ul. Hoża 5/7 m. 47";

m. Kraków i województwo krakowskie

w lp. 483 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Bochnia, Poniatowskiego 50 m. 3" zastępuje się wyrazami "Kraków, ul. Andrzeja Potiebni 10 m. 8".

5. W wykazie załączonym do komunikatu Nr 6/67 o wpisaniu biegłych na listę dyplomowanych biegłych księgowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 1967 r. Nr 3):

m. Łódź i województwo łódzkie

w lp. 378 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Łódź, Praska 4/6 m. 36" zastępuje się wyrazami "Łódź, ul. Stocka 5 m. 6".

6. W wykazie załączonym do komunikatu Nr 1/68 o wpisaniu biegłych na listę dyplomowanych biegłych księgowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 1968 r. Nr 1):

m. Łódź i województwo łódzkie

w lp. 390 w rubryce "Nazwisko i imię" wyrazy "Bednarek Alicja" zastępuje się wyrazami "Sidorkiewicz Alicja" oraz w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Łódź, Bokserska 26 m. 1" zastępuje się wyrazami "Łódź, ul. E. Thälmanna 35 m. 8".

7. W wykazie załączonym do komunikatu Nr 10/69 o wpisaniu biegłych na listę dyplomowanych biegłych księgowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 1969 r. Nr 11):

m. Łódź i województwo łódzkie

w lp. 491 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Łódź, Sierakowskiego 100 m. 3" zastępuje się wyrazami "Łódź, ul. Traktorowa 63b m. 12".

8. W wykazie załączonym do komunikatu Nr 3/71 o wpisaniu biegłych na listę dyplomowanych biegłych księgowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 1971 r. Nr 5):

m. Warszawa i województwo warszawskie

w lp. 1176 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Warszawa, Suwalska 8 m. 168" zastępuje się wyrazami "Warszawa, ul. Czerniakowska 159 m. 49";

Województwo zielonogórskie

w lp. 122 w rubryce "Miejsce zamieszkania" wyrazy "Gorzów Wlkp., Spokojna 73 m. 8" zastępuje się wyrazami "Szczecin, ul. M. Gorkiego 22 m. 15".

9. W wykazie załączonym do komunikatu Nr 1/73 w sprawie wpisania biegłych na listę dyplomowanych biegłych księgowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 1973 r. Nr 3):

Województwo lubelskie

w lp. 115 w rubryce "Adres" wyrazy "Chełm, ul. Wołyńska 3 m. 64" zastępuje się wyrazami "Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 15".

10. W wykazie załączonym do komunikatu Nr 4/74 w sprawie wpisania biegłych na państwową listę biegłych księgowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 1974 r. Nr 19):

Województwo olsztyńskie

w lp. 197 w rubryce "Nazwisko i imię" wyrazy "Kacpuro Albert" zastępuje się wyrazami "Kacpura Albert".

m. Wrocław i województwo wrocławskie

w lp. 442 w rubryce "Adres" wyrazy "Świdnica Śl., ul. Saperów 11 m. 29" zastępuje się wyrazami, "Świdnica Śl., ul. Rutkowskiego 11 m. 30".