Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2013.8

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie zmian w decyzjach o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, dokonanych w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się informację o zmianach w decyzjach o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, dokonanych w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O ZMIANACH W DECYZJACH O UPOWAŻNIENIU DO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ LUB LEGALIZACJI PONOWNEJ OKREŚLONYCH RODZAJÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, UDZIELONYCH PRZEZ PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR, DOKONANYCH

w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Lp.Numer decyzjiData wydania decyzjiData ważności decyzjiNumer zmienionej decyzjiNazwa i adres podmiotu upoważnionegoMiejsce wykonywania czynnościZakres upoważnienia
12345678
1.ZU

13/2012

2012-10-192015-11-17UU 9/2009Paweł Cieślak

TACHO-DIAGRAM

Paweł Cieślak

ul. Wiśniowa 38,

05-800 Pruszków

ul. Wiśniowa 38,

05-800 Pruszków

tachografy samochodowe legalizacja ponowna
2.ZU

14/2012

2012-12-202016-01-19UU 2/2007ENERGOMIAR

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Strzeszyńska 58,

60-479 Poznań

ul. Strzeszyńska 58,

60-479 Poznań

liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego legalizacja pierwotna
3.ZU

15/2012

2012-12-202016-01-19UU 3/2007ENERGOMIAR

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Strzeszyńska 58,

60-479 Poznań

ul. Strzeszyńska 58,

60-479 Poznań

liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego legalizacja ponowna
4.ZU

16/2012

2012-12-202016-01-16UU 1/2007Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna

ul. Rodziewiczówny 1,

45-348 Opole

ul. Rodziewiczówny 1,

45-348 Opole

tachografy samochodowe legalizacja ponowna