Zmiany powierzchni oraz zasięgów terytorialnych Nadleśnictwa Czersk i Przymuszewo w RDLP Toruń.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2009.8/9.67

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian powierzchni oraz zasięgów terytorialnych Nadleśnictwa Czersk i Przymuszewo w RDLP Toruń

OR-0151-2/2009

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz w związku z upoważnieniem zawartym w art. 32, ust. 3, pkt 2 i art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje.

§  1.
Wprowadza się zmiany w powierzchni oraz zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Czersk i Przymuszewo, RDLP Toruń, bez konieczności przekazania - przejęcia lasów, wynikające z potrzeby uporządkowania przebiegu granicy zasięgów terytorialnych nadleśnictw, związane z przejęciem przez Nadleśnictwo Przymuszewo gruntów od Starostwa Powiatowego w Chojnicach.
§  2.
Określa się zasięg terytorialny Nadleśnictwa Czersk zgodnie z załącznikiem nr 1 i Nadleśnictwa Przymuszewo zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  3.
Zmiany określone w § 1-2 podlegają naniesieniu na leśnej mapie numerycznej (lub na mapach topograficznych w skali 1:50.000), przechowywanych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w tytule zarządzenia oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§  4.
Tracą moc wcześniejsze zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w zasięgach terytorialnych nadleśnictw, o których mowa w niniejszym zarządzeniu w § 1-3.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Czersk z podziałem na obręby leśne

NadleśnictwoNazwa obrębu leśnegoWojewództwo,

powiat,

gmina

Obręb ewidencyjny, całość lub część (cz.)Powierzchnia zasięgu terytorialnego

(km2)

Powierzchnia zarządzana przez LP

(ha)

CzerskCzerskPOMORSKIE

Chojnicki

Czersk

Bielawy - cz., Gotelp, Kamienna Góra, Krzyż - cz., Łąg, Łąg Kolonia, Łąg Lipki, Łuba, Malachin, Mokre, Odry -cz., Ostrowite - cz., Wieck - cz.148,31ogółem

6.549,87

POMORSKIE

Chojnicki

miasto Czersk

miasto Czersk - cz.
ZACHODNIOPOMORSKIE

gryficki

Rewal

Pogorzelica - cz.w tym lasy 6.191,22
GiełdońPOMORSKIE

Chojnicki

Brusy

Czarniż, Czyczkowy - cz., Huta - cz., Kosobudy - cz., Męcikał - cz.125,18ogółem: 7.965,53
POMORSKIE

Chojnicki

Czersk

Bielawy - cz., Klonia - cz., Krzyż - cz., Kwieki - cz., Rytel - cz.w tym lasy: 7.473,71
Razem Nadleśnictwo Czersk273,49ogółem: 14.515,40

w tym lasy: 13.664,93

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Przymuszewo z podziałem na obręby leśne

NadleśnictwoNazwa obrębu leśnegoWojewództwo,

powiat,

gmina

Obręb ewidencyjny, całość lub część (cz.)Powierzchnia zasięgu terytorialnego (km2)Powierzchnia zarządzana przez LP

(ha)

PrzymuszewoLaskaPOMORSKIE

Chojnicki

Brusy

Czapiewice, Czyczkowy - cz., Kaszuba - cz., Leśno - cz., Czarnowo, Małe Chełmy, Męcikał - cz., Rolbik- cz., Widno - cz.195,27ogółem

9.480,70

POMORSKIE

Chojnicki

Chojnice

Kopernica, Swornegaciew tym lasy 8.735,16
PrzymuszewoPOMORSKIE

Chojnicki

Brusy

Brusy, Głowczewice, Huta - cz., Kaszuba - cz., Kosobudy - cz., Kruszyn - cz., Leśno - cz., Orlik, Lubnia, Małe Gliśno, Rolbik - cz., Przymuszewo, Skoszewo, Widno - cz., Windorp, Wysoka Zaborska, Zalesie184,29ogółem: 9.211,06
POMORSKIE

Chojnicki

miasto Brusy

całośćw tym lasy: 8.477,55
Razem Nadleśnictwo Przymuszewo379,56ogółem: 18.691,76 w tym lasy: 17.212,71