Dz.Urz.ULC.2018.50

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 34
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2014 r. poz. 351) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiana w przestrzeni powietrznej FIR EPWW polega na ustanowieniu stref czasowo wydzielonych TSA 319, 324-327, 330-333 na potrzeby lotów bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) w ramach ćwiczenia wojskowego pk. "ANAKONDA 18" z planowanym terminem obowiązywania 06-16.11.2018 r.:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe

(AMSL)

Okres aktywnościUwagi
TSA 3191. 53°35'12"N 016°04'51"E

2. 53°49'05"N 0155°55'10"E

3. 53°43'14"N 015°23'27"E

4. 53°28'07"N 015°33'23"E

5. 53°18'01"N 015°31'10"E

6. 53°15'39"N 015°22'32"E

7. 53°16'39"N 015°13'45"E

8. 53°15'40"N 015°12'15"E

9. 52°53'44"N 015°29'15"E

10. 52°47'21"'N 015°43'53"E

11. 52°59'06"N 016°29'31"E

12. 53°10'27"N 016°21'23"E

13. 53°04'53"N 015°56'59"E

14. 53°25'09"N 015°41'29"E

1. 53°35'12"N 016°04'51"E

Zgodnie z AUPPrzestrzeń nieś kia syfi kowana. Loty RPA w warunkach BVLOS.

Tel. do organizatora dostępny w AMC Polska.

TSA 324Koło o promieniu 15 km i środku w punkcie o współrzędnych 53°20'19"N 018°26'40"EZgodnie z AUPPrzestrzeń nieś kia syfi kowana. Loty RPA w warunkach BVLOS

Tel. do organizatora dostępny w AMC Polska

TSA 3251. 53°58'00"N 021°30'00"E

2. 53°59'11"N 022°31'27"E

3. 53°21'57"N 022°25'48"E

4. 53°21'57"N 021°30'28"E

1. 53°58'00"N 021°30'00"E

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty RPA w warunkach BVLOS

Tel. do organizatora dostępny w AMC Polska

TSA 326Kolł o promieniu 20 km i środku w punkcie o współrzędnych 54°08'38"N

015°17'30"E

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty RPA w warunkach BVLOS.

Tel. do organizatora dostępny w AMC Polska

TSA 3271. 50°41'10"N 018°27'23"E

2. 50°43'56.80"N 018°27'56.70"E

3. 50°47'34.50'"N 018°34'05.90"E

4. 50°49'32"N 018°51'12"E

5. 50°43'32"N 018°46'20"E

1. 50°41'10"N 018°27'23"E

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty RPA w warunkach BVLOS.

Tel. do organizatora dostępny w AMC Polska.

TSA 3301. 53°10'39"N 016°49'41"E

2. 53°10'58"N 016°52'49"E

3. 53°07'54"N 017°00'34"E

4. 53°06'07"N 016°53'03"E

1. 53°10'39"N 016°49'41"E

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty RPA w warunkach BVLOS.

Tel. do organizatora dostępny w AMC Polska.

T3A 3311. 53°19'36"N 019°24'06"E

2. 53°15'45"N 019°28'23"E

3. 53°13'39"N 019°22'41"E

4. 53°19'0I"N 019°16'28"E

1. 53°19'36"N 019°24'06"E

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty RPA w warunkach BVLOS.

Tel. do organizatora dostępny w AMC Polska.

TSA 3321. 53°32'33"N 019°12'27"E

2. 53°28'42"N 019°16'44"E

3. 53°26'36"N 019°11'03"E

4. 53°31'59"N 019°04'50"E

1. 53°32'33"N 019°12'27"E

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty RPA w warunkach BVLOS.

Tel. do organizatora dostępny w AMC Polska.

TSA 3331. 53°38'46"N 019°38'49"E

2. 53°34'54"N 019°39'19"E

3. 53°34'10"N 019°27'25"E

4. 53°38'44"N 019°27'00"E

1. 53°38'46"N 019°38'49"E

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty RPA w warunkach BVLOS.

Tel. do organizatora dostępny w AMC Polska.

§  2.  Zmiana, o której mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 11 października 2018 r.