Dz.Urz.ULC.2018.49

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 33
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2014 r. poz. 351) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiany w przestrzeni powietrznej FIR EPWW polegają na:
1) zmianie w istniejącej drodze lotniczej T353 poprzez dodanie punktu UNBEK:
1234567
T353

(RNAV)

(...) wcześniej bez zmian
Δ EVINA

51°23'16"N 020°21'36"E

13.1660

95

[C]

100 ¯RNAV 5ACC WARSZAWA
Δ UNBEK

51°25'29"N 020°00'55"E

6.5660

95

[C]

100 ¯RNAV 5ACC WARSZAWA
Δ IRBOS

51°26'33"N 019°50'39"E

2) wprowadzeniu nowych dróg lotniczych:
1234567
M159

(RNAY)

▲ SUPAK (FIR BDRY) 49°18'13"N 019°47'59"E
314.8660

285

[C]

290 ¯300 ­RNAV 5ACC WARSZAWA CDR 1 H24
▲ GOLAD (FIR BDRY)

54°20'00"N 022°10'30"E

1234567
L747

(RNAV)

▲ DIBED (FIR RDRY)

49°53'18"N 023°03'30"E

269.0660

285

[C]

300 ¯RNAV 5ACC WARSZAWA CDR 1 H24
▲ GOLAD (FIR BDRY) 54°20'00"N 022°10'30"E
1234567
T359

(RNAV)

Δ OVBOR

51°06'15"N 02°01'09"E

19.3285

95

[C]

110 ­100 ¯RNAV 5ACC WARSZAWA
Δ UNBEK

51°25'29"N 020°00'55"E

9.9285

95

[C]

110 ­100 ¯RNAV 5ACC WARSZAWA
Δ VIDEV

51°31'19"N 019°48'09"E

§  2.  Zmiany, o których mowa w § 1, wchodzą w życie z dniem 11 października 2018 r.