Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2018.42

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 29
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 23 lipca 2018 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2014 r. poz. 351) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiana w przestrzeni powietrznej FIR EPWW polega na ustanowieniu strefy czasowo rezerwowanej TRA 328 na potrzeby zabezpieczenia lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wykonywanych poza zasięgiem wzroku (BVLOS):
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe

(AMSL)

Okres aktywnościUwagi
EP TRA 328 A53°23'17"N015°00'45"E1700ft

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty RPA w warunkach

BVLOS.

Tel. do organizatora dostępny w AMC

53°14'58"N015°18'05"E
53°28'22"N015°30'51"E
53°32'55"N015°23'23"E
53°33'16"N015°13'33"E
53°30'11"N015°15'08"E
53°27'08"N015°14'44"E
53°24'22"N015°11'09"E
53°23'17"N015°05'33"E
53°23'17"N015°00'45"E
EP TRA 328 B53°14'58"N015°18'05"E1700ft

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty RPA w warunkach BVLOS

Tel. do organizatora dostępny w AMC

53°06'42"N015°34'52"E
53°13'03"N015°36'36"E
53°18'06"N015°36'27"E
53°19'59"N015°34'53"E
53°24'59"N015°35'53"E
53°28'22"N015°30'51"E
53°14'58"N015°18'05"E
EP TRA 328 C53°01'55"N015°06'00"E1700ft

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty RPA w warunkach BVLOS.

Tel. do organizatora dostępny w AMC

53°10'13"N014°54'17"E
53°23'17"N015°00'45"E
53°14'58"N015°18'05"E
53°10'07"N015°13'29"E
53°09'09"N015°12'35"E
53°01'55"N015°06'00"E
EP TRA 328 D53°01'55"N015°06'00"E1700ft

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty RPA w warunkach BVLOS.

Tel. do organizatora dostępny w AMC

53°00'57"N015°10'21"E
53°00'16"N015°25'16"E
53°02'29"N015°32'40"E
53°03'30"N015°34'03"E
53°06'42"N015°34'52"E
53°14'58"N015°18'05"E
53°10'07"N015°13'29"E
53°09'09"N015°12'35"E
53°01'55"N015°06'00"E
§  2.  Zmiana, o której mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 13 września 2018 r.