Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2006.3.22

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 marca 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 5/AP/2006
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 marca 2006 r.
w sprawie zmian danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Na podstawie art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 62, poz. 577 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66) ogłasza się zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego:
Lp.Nr w rejestrzePełna nazwa osoby prawnejNazwa skróconaAdres siedziby
12345
1255było:
"Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Stolarek"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

"SDP Ożóg i Stolarek" Sp. z o.o.ul. Marszałkowska 99a

00-693 Warszawa

jest:
"Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

"Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy" Sp. z o.o.ul. Marszałkowska 99a

00-693 Warszawa

2265było:
Biuro Rachunkowe "Simba"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Biuro Rachunkowe "Simba" Sp. z o.o.ul. Ordona 7/15

40-164 Katowice

jest:
Księgowość, Podatki, Doradztwo TAX-NET

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Księgowość, Podatki, Doradztwo TAX-NET Sp. z o.o.ul. Ordona 7/15

40-164 Katowice

3276było:
"MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy" Spółka Doradztwa Podatkowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

"MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy" Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.ul. Dworkowa 30

0-784 Warszawa

jest:
"MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy" Spółka Doradztwa Podatkowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

"MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy" Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

4295było:
"Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Stolarek Actio"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

"SDP Ożóg i Stolarek Actio" Spółka z o.o.ul. Marszałkowska 99a

00-693 Warszawa

jest:
"Spółka Doradztwa Podatkowego Actio"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

"Spółka Doradztwa Podatkowego Actio" Sp. z o.o.ul. Marszałkowska 99a

00-693 Warszawa