Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2006.2.15

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 3/AP/2006
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 lutego 2006 r.
w sprawie zmian danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Na podstawie art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 62, poz. 577 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66) ogłasza się zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego:
Lp.Nr w rejestrzePełna nazwa osoby prawnejNazwa skróconaAdres siedziby
12345
116było:
"WISA"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

"WISA" Spółka z o.o.ul. Mickiewicza 66/19

01-650 Warszawa

jest:
"WISA"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wykreślono z rejestru
2260było:
EVIP Doradztwo Podatkowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

nie używaal. Jana Pawła II 15

00-828 Warszawa

jest:
INDEPENDENT TAX ADVISERS

Doradztwo Podatkowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

nie używaal. Jana Pawła II 15

00-828 Warszawa