Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 23 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej"

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej" (Dz. Urz. KGSG poz. 46, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w dziale A - Zasady ogólne:
a)
w spisie treści strony 1 oraz 3 i 4 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
b)
w podrozdziale 00-01-00 strony 1 i 2 oraz 11-15 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
c)
w podrozdziale 00-02-00 strony 1 oraz 8-19 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
d)
podrozdział 01-01-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,
e)
w podrozdziale 01-02-00 strony 1-5 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia,
f)
w podrozdziale 01-03-00 strony 3, 11, 15 i 16 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia,
g)
w podrozdziale 02-02-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia,
h)
podrozdział 02-03-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia,
i)
w podrozdziale 02-04-00 strona 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia,
j)
podrozdział 04-01-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia,
k)
w podrozdziale 05-01-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia,
l)
podrozdział 05-02-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia,
m)
w podrozdziale 05-03-00 strony 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia,
n)
w podrozdziale 05-05-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia,
o)
podrozdział 05-08-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego zarządzenia,
p)
w podrozdziale 06-01-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszego zarządzenia,
q)
w podrozdziale 06-03-00 strona 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszego zarządzenia,
r)
w podrozdziale 07-01-00 strony 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszego zarządzenia,
s)
w podrozdziale 07-02-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszego zarządzenia,
t)
w podrozdziale 08-01-00 strony 1-3, 18, 19 i 24 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszego zarządzenia,
u)
w podrozdziale 08-07-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszego zarządzenia,
v)
w podrozdziale 09-01-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszego zarządzenia,
w)
w podrozdziale 09-02-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 23 do niniejszego zarządzenia,
y)
w podrozdziale 10-01-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 24 do niniejszego zarządzenia,
z)
w podrozdziale 10-02-00 strony 1 i 2 oraz 8-10 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 25 do niniejszego zarządzenia,
za)
podrozdział 11-01-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 26 do niniejszego zarządzenia,
zb)
w podrozdziale 12-01-00 strony 1 i 6 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 27 do niniejszego zarządzenia,
zc)
w podrozdziale 14-04-00 strony 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 28 do niniejszego zarządzenia,
zd)
w podrozdziale 14-07-00 strony 1-15 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 29 do niniejszego zarządzenia,
ze)
podrozdział 15-11-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 30 do niniejszego zarządzenia,
zf)
w podrozdziale 15-12-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 31 do niniejszego zarządzenia,
zg)
w podrozdziale 15-13-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 32 do niniejszego zarządzenia,
zh)
w podrozdziale 15-14-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 33 do niniejszego zarządzenia,
zi)
w podrozdziale 15-15-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 34 do niniejszego zarządzenia,
zj)
w podrozdziale 15-25-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 35 do niniejszego zarządzenia,
zk)
podrozdział 15-26-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 36 do niniejszego zarządzenia,
zl)
w podrozdziale 15-29-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 37 do niniejszego zarządzenia;
2)
w dziale D - Instrukcja szkolenia personelu:
a)
w podrozdziale 01-03-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 38 do niniejszego zarządzenia,
b)
w podrozdziale 01-04-00 strony 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 39 do niniejszego zarządzenia,
c)
podrozdział 01-05-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 40 do niniejszego zarządzenia,
d)
podrozdział 02-01-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 41 do niniejszego zarządzenia,
e)
w podrozdziale 02-02-00 strona 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 42 do niniejszego zarządzenia,
f)
w podrozdziale 02-07-00 strona 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 43 do niniejszego zarządzenia,
g)
podrozdział 02-07-04 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 44 do niniejszego zarządzenia,
h)
w podrozdziale 02-07-08 strony 1, 2, 9, 14, 17, 31, 33, 36, 38-40, 42, 44, 48-51, 53, 56, 58, 67, 71, 72 i 75 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 45 do niniejszego zarządzenia,
i)
w podrozdziale 02-07-11 strony 1 i 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 46 do niniejszego zarządzenia,
j)
w podrozdziale 02-07-12 strona 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 47 do niniejszego zarządzenia,
k)
w podrozdziale 02-08-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 48 do niniejszego zarządzenia,
l)
w podrozdziale 02-09-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 49 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZAŁĄCZNIK Nr  8

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ZAŁĄCZNIK Nr  10

ZAŁĄCZNIK Nr  11

ZAŁĄCZNIK Nr  12

ZAŁĄCZNIK Nr  13

ZAŁĄCZNIK Nr  14

ZAŁĄCZNIK Nr  15

ZAŁĄCZNIK Nr  16

ZAŁĄCZNIK Nr  17

ZAŁĄCZNIK Nr  18

ZAŁĄCZNIK Nr  19

ZAŁĄCZNIK Nr  20

ZAŁĄCZNIK Nr  21

ZAŁĄCZNIK Nr  22

ZAŁĄCZNIK Nr  23

ZAŁĄCZNIK Nr  24

ZAŁĄCZNIK Nr  25

ZAŁĄCZNIK Nr  26

ZAŁĄCZNIK Nr  27

ZAŁĄCZNIK Nr  28

ZAŁĄCZNIK Nr  29

ZAŁĄCZNIK Nr  30

ZAŁĄCZNIK Nr  31

ZAŁĄCZNIK Nr  32

ZAŁĄCZNIK Nr  33

ZAŁĄCZNIK Nr  34

ZAŁĄCZNIK Nr  35

ZAŁĄCZNIK Nr  36

ZAŁĄCZNIK Nr  37

ZAŁĄCZNIK Nr  38

ZAŁĄCZNIK Nr  39

ZAŁĄCZNIK Nr  40

ZAŁĄCZNIK Nr  41

ZAŁĄCZNIK Nr  42

ZAŁĄCZNIK Nr  43

ZAŁĄCZNIK Nr  44

ZAŁĄCZNIK Nr  45

ZAŁĄCZNIK Nr  46

ZAŁĄCZNIK Nr  47

ZAŁĄCZNIK Nr  48

ZAŁĄCZNIK Nr  49