Dz.Urz.GITD.2019.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 14 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 22/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 22) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Magdalena Gromadzka - Przewodniczący Zespołu;

2) Aleksandra Szymczyk - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

3) Agnieszka Brejnak - członek Zespołu;

4) Andrzej Najmanowicz - członek Zespołu;

5) Adam Polej - członek Zespołu;

6) Marian Mańka - członek Zespołu;

7) Maria Wojdygo - członek Zespołu;

8) Edyta Brzostek - członek Zespołu;

9) Roman Majdak - członek Zespołu;

10) Michał Kuźma - członek Zespołu;

11) Dariusz Bogucki - członek Zespołu;

12) Adam Jasiński - członek Zespołu;

13) Olga Tworek - członek Zespołu;

14) Monika Abramczyk - członek Zespołu;

15) Anna Ozga - członek Zespołu;

16) Krzysztof Piekart - członek Zespołu;

17) Anna Lubczyńska - członek Zespołu;

18) Kamil Maciejewski - członek Zespołu;

19) Anna Polska-Gnesotto - Sekretarz Zespołu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.