Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.111

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych 1

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 i 288) zarządza się, co następuje:
§  1.  2
 (uchylony).
§  2. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 3, 97 i 106) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej "ustawą", z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce,

– VIII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce, a także sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży, Ostrołęce i Suwałkach,

– IX Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– X Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach,

– XI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Sokółce, Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie, Augustowie i Suwałkach, a także - z wyłączeniem spraw z zakresu rejestru dłużników niewypłacalnych - w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie,

– XIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,";

2)
w pkt 18 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, - IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Lublin-Zachód w Lublinie, w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach, we Włodawie, w Łukowie, Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu, a także - z wyłączeniem spraw z zakresu rejestru dłużników niewypłacalnych - w Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu, Zwoleniu, Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie,

– VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu,

– VIII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Lublin-Zachód w Lublinie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach i Włodawie,

– IX Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Siedlcach i Zamościu,";

3)
w pkt 20 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym, upominawczym i europejskim postępowaniu nakazowym przekazanych XVIII Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym, upominawczym i europejskim postępowaniu nakazowym przekazanych XVIII Wydziałowi Cywilnemu oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym, upominawczym i europejskim postępowaniu nakazowym przekazanych XVIII Wydziałowi Cywilnemu,

– IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, - V Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, - VI Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, - VII Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Polesie i Śródmieście,

– VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Bałuty,

– X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi--Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu, a także sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu,

– XII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu, z wyłączeniem spraw gospodarczych rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym przekazanych XIII Wydziałowi Gospodarczemu,

– XIII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu, w tym wszystkie sprawy gospodarcze rozpoznawane w postępowaniu upominawczym z obszaru właściwości tego Sądu,

– XIV Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Łodzi i Sieradzu, - XV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kaliszu,

Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu,

– XVI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,

– XVIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, w tym wszystkie sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym, upominawczym i europejskim postępowaniu nakazowym z obszaru właściwości tego Sądu,

– XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach, Zgierzu, Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli, a także - z wyłączeniem spraw z zakresu rejestru dłużników niewypłacalnych - w Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie,";

4) 3
 w pkt 40 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Kamy - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,

– VIII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie,

– IX Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie,

– XI Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie,

– XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, Bielany z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie i Ochota z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,

– XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,

– XIV Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dzielnicy Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie, a także - w odniesieniu do spraw z zakresu rejestru dłużników niewypłacalnych - w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie, Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie, Żyrardowie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu, Zwoleniu, Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie,

– XV Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie,

– XVI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie,

– XVII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie,

– XVIII Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie,

– XIX Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie."

§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.154) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 czerwca 2020 r.
2 § 1 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.154) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 czerwca 2020 r.
3 § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.154) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 czerwca 2020 r.