Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2020.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 13 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 147, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG poz. 108, z późn. zm.) w załączniku nr 1 do zarządzenia pkt 31p. 4-6 oraz 20 otrzymują brzmienie:
4.placówka Straży Granicznej w Kodniuod znaku granicznego nr 123 do znaku granicznego nr 089, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Sławatyczach: wyłączony znak graniczny nr 089, wyłączona m.2) Zalewsze, wyłączona m.2) Zabłocie, m.2) Olszanki, dalej granicą gmin Piszczac i Tuczna, Piszczac i Łomazy; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Piszczac i Biała Podlaska;
5.placówka

Straży

Granicznej

w

Sławatyczach

od znaku granicznego nr 089 do znaku granicznego nr 054; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Dołhobrodach: wyłączony znak graniczny nr 054, m.2) Kuzawka, m.2) Janówka, wyłączona m.2) Wygnanka, wyłączona m.2) Sosnówka, wyłączona m.2) Pieńki, granicą gmin Sosnówka i Wisznice; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Wisznice i Podedwórze, Wisznice i Jabłoń, Wisznice i Milanów, Wisznice i Komarówka Podlaska, Rossosz i Komarówka Podlaska, Łomazy i Komarówka Podlaska, Łomazy i Drelów, Łomazy i Biała Podlaska;z powiatu bialskiego gminy: Wisznice, Rossosz, Łomazy;drogowe:

Sławatycze-

Domaczewo;

6.placówka

Straży

Granicznej

w

Dołhobrodach

od znaku granicznego nr 054 do znaku granicznego nr 025; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej we Włodawie: wyłączony znak graniczny nr 025, m.2) Kol. Różanka, wyłączona m.2) Korolówka, wyłączona m. PGR Korolówka, wyłączona m.2) Żuków, włączona m.2) Konstantyn, dalej granicą gmin Włodawa i Hanna, Hanna - Wyryki, Sosnówka - Wyryki, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Sosnówka i Podedwórze;
20.placówka Straży Granicznej w Białej PodlaskiejBiała Podlaska (m.p.4)), gmina Biała Podlaska, gmina Leśna Podlaska; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Janowie Podlaskim: granicą gmin Biała Podlaska i Janów Podlaski, Leśna Podlaska i Konstantynów, Leśna Podlaska i Stara Kornica, Huszlew i Stara Kornica, Łosice i Stara Kornica, Platerów i Stara Kornica, Platerów i Sarnaki; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Bohukałach: granicą gmin Biała Podlaska i Zalesie, Biała Podlaska i Rokitno; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Terespolu: granicą gmin Biała Podlaska i Zalesie; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kodniu: granicą gmin Biała Podlaska i Piszczac; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Sławatyczach: granicą gmin Biała Podlaska i Łomazy, Drelów i Łomazy, Komarówka Podlaska i Łomazy, Komarówka Podlaska i Rossosz, Komarówka Podlaska i Wisznice, Milanów i Wisznice, Jabłoń i Wisznice, Podedwórze i Wisznice; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Dołhobrodach: granicą gmin Podedwórze i Sosnówka; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej we Włodawie: granicą gmin Dębowa Kłoda i Wyryki, Podedwórze i Wyryki;powiaty:

radzyński,

łukowski,

z powiatu łosickiego gminy:

Huszlew,

Olszanka, Łosice

(g.m-w1)),

Platerów,

z powiatu bialskiego gminy:

Drelów,

Międzyrzec

Podlaski,

z powiatu parczewskiego gminy:

Podedwórze,

Dębowa Kłoda,

Parczew (g.m-

w2)), Siemień,

Milanów, Jabłoń;

".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.