Dz.Urz.MEN.2019.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 14 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych (Dz. Urz. MEN poz. 2 i 6) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) członkowie Rady:

a) Małgorzata Banasik-Rusak - Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach,

b) Lucyna Brodziak - Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy,

c) Marian Deręgowski - Dyrektor Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni,

d) Elżbieta Galus - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Bolesława Prusa w Grodkowie,

e) Teresa Horst - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu,

f) Ewa Kaliszuk - Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie,

g) Sławomir Kasprzak - Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 w Warszawie,

h) Ryszard Kaźmierczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi,

i) Marian Klimczak - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie,

j) Marek Kolarski - Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie,

k) Stefania Kramarzewska - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie,

l) Tomasz Lampkowski - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie,

m) ks. Zenon Latawiec - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu,

n) Bronisława Jolanta Lewandowska - Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy,

o) Ewelina Lulińska-Kuklik - Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzeńskiego w Wejherowie,

p) Dorota Makara - Dyrektor Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,

q) Krzysztof Maliszewski - Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. M Kopernika w Grudziądzu,

r) Janusz Matuszewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu,

s) Jacek Misiuk - Dyrektor Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie,

t) Elżbieta Moskal - Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie,

u) Tadeusz Najdora - Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim,

v) Leszek Naumowicz - Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą,

w) Jan Orłowski - Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie,

x) Maria Peć - Zastępca Dyrektora w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych Nr 1 w Warszawie,

y) Jacek Pietraszek - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie,

z) Ryszard Pyssa - Dyrektor Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,

za) Marian Ramut - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego we Wrocławiu,

zb) Halina Samko - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku,

zc) Józef Sokolik - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,

zd) Joanna Sokół - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie,

ze) Adam Tomaszewski - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu,

zf) Wiesława Topolnicka-Krępuła - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie,

zg) Elżbieta Urbańska-Golec - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu,

zh) Urszula Więcek - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu,

zi) Maria Witomska-Rynkowska - Dyrektor Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie,

zj) Ireneusz Wiśniewski - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu,

zk) Roman Wojciechowski - Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy,

zl) Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju,

zm) Renata Wypasek - Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku,

zn) Zbigniew Zalas - Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 25,

zo) Sławomir Zieliński - Zastępca Dyrektora w Zespole Szkół Nr 34 im. Mieszka I w Warszawie,

zp) Joanna Żebrowska - Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Tychach.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).