Dz.Urz.WUG.2018.181

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 73
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 13 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 i 5-7 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 85) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący:

Krzysztof Król

Wyższy Urząd Górniczy;

2) Zastępcy Przewodniczącego:

a) Zbigniew Rawicki

Wyższy Urząd Górniczy,

b) Piotr Wojtacha

Wyższy Urząd Górniczy;

3) Sekretarze:

a) Dariusz Katan

Wyższy Urząd Górniczy,

b) Jerzy Migdał

Wyższy Urząd Górniczy;

4) Członkowie:

a) Piotr Bojarski

Polska Grupa Górnicza S.A.,

b) Grażyna Bomba

Wyższy Urząd Górniczy,

c) Piotr Buchwald

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

d) Aleksander Chowaniec

Polska Grupa Górnicza S.A.,

e) Janusz Czarnecki

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

f) Jerzy Dec

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

g) Bronisław Gaj

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,

h) Ryszard Gowarzewski TAURON Wydobycie S.A.,

i) Anna Grabowska Wyższy Urząd Górniczy,

j) Paweł Grzebinoga

Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.,

k) Rajmund Horst

Polska Grupa Górnicza S.A.,

l) Adam Idziak Uniwersytet Śląski,

m) Krzysztof Jamka Węglokoks Kraj sp. z o.o.,

n) Józef Kabiesz

Główny Instytut Górnictwa,

o) Piotr Karkula

Wyższy Urząd Górniczy,

p) Andrzej Kleszcz

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

q) Jerzy Kolasa

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach,

r) Eugeniusz Koziarz

KGHM Polska Miedź S.A.,

s) Darosław Kubiak

KGHM Polska Miedź S.A.,

t) Zbigniew Kubica

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

u) Piotr Litwa

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,

v) Zbigniew de Lorm

Wyższy Urząd Górniczy,

w) Adam Lurka

Główny Instytut Górnictwa,

x) Andrzej Malesza

Węglokoks Kraj sp. z o.o.,

y) Jarosław Malik

Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.,

z) Paweł Markowski

KGHM Polska Miedź S.A.,

za) Adam Musialik

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

zb) Andrzej Niechwiej

KGHM Polska Miedź S.A.,

zc) Adam Nowak

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

zd) Andrzej Okoń TAURON

Wydobycie S.A.,

ze) Michał Piecha

Polska Grupa Górnicza S.A.,

zf) Stanisław Prusek

Główny Instytut Górnictwa,

zg) Adam Robakowski

Polska Grupa Górnicza S.A.,

zh) Jacek Romuk

Wyższy Urząd Górniczy,

zi) Krystyna Samek-Skwara

Wyższy Urząd Górniczy,

zj) Marek Skuza

Polska Grupa Górnicza S.A.,

zk) Stefan Spyra

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku,

zl) Waldemar Stachura

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

zm) Andrzej Stępień

Wyższy Urząd Górniczy,

zn) Roman Sus

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,

zo) Jan Syty

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

zp) Marek Szmidt

Wyższy Urząd Górniczy,

zq) Jacek Szuścik

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

zr) Magdalena Śmieszek-Dudek

Wyższy Urząd Górniczy,

zs) Krzysztof Tkaczuk

KGHM Polska Miedź S.A.,

zt) Jarosław Twardokęs Jastrzębska

Spółka Węglowa S.A.,

zu) Małgorzata Waksmańska

Wyższy Urząd Górniczy,

zv) Piotr Walczak

KGHM Polska Miedź S.A.,

zw) Jerzy Wróbel

KGHM Polska Miedź S.A.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.