Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2017.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 22 marca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 i 5-7 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 55) w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Członkowie:

- Piotr Bojarski

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.,

- Grażyna Bomba

Wyższy Urząd Górniczy,

- Janusz Czarnecki

TAURON Wydobycie S.A.,

- Jerzy Dec

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

- Bronisław Gaj

Katowicki Holding Węglowy S.A.,

- Anna Grabowska

Wyższy Urząd Górniczy,

- Adam Idziak

Uniwersytet Śląski,

- Jarosław Jamrozy

Katowicki Holding Węglowy S.A.,

- Józef Kabiesz

Główny Instytut Górnictwa,

- Piotr Karkula

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku,

- Leonard Klabis

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S. A.,

- Andrzej Kleszcz

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

- Jerzy Kolasa

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach,

- Marek Kowalik

KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego,

- Eugeniusz Koziarz

KGHM Polska Miedź S.A.,

- Eugeniusz Krause

Główny Instytut Górnictwa

Kopalnia Doświadczalna "Barbara" w Mikołowie,

- Krzysztof Król

Wyższy Urząd Górniczy,

- Jerzy Krótki

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

- Darosław Kubiak

KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego,

- Zbigniew Kubica

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

- Marian Kurpas

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

- Piotr Litwa

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,

- Adam Lurka

Główny Instytut Górnictwa,

- Roman Macuga

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Sosnowiec,

- Andrzej Malesza

Węglokoks Kraj sp. z o.o.,

- Paweł Markowski

KGHM Polska Miedź S.A.,

- Andrzej Niechwiej

KGHM Polska Miedź S.A.,

- Adam Nowak

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

- Andrzej Okoń

TAURON Wydobycie S.A.,

- Zygmunt Ożóg

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

- Józef Pawlinów

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

- Jolanta Plutecka

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

- Jacek Romuk

Wyższy Urząd Górniczy,

- Krystyna Samek-Skwara

Wyższy Urząd Górniczy,

- Krzysztof Setlak

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.,

- Marek Skuza

Katowicki Holding Węglowy S.A.,

- Andrzej Stępień

Wyższy Urząd Górniczy,

- Roman Sus

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,

- Jan Syty

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

- Marek Szmidt

Wyższy Urząd Górniczy,

- Jacek Szuścik

Katowicki Holding Węglowy S.A.,

- Magdalena Śmieszek-Dudek

Wyższy Urząd Górniczy,

- Krzysztof Tkaczuk

KGHM Polska Miedź S.A.,

- Andrzej Trepka

Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.,

- Małgorzata Waksmańska

Wyższy Urząd Górniczy,

- Piotr Walczak

KGHM Polska Miedź S.A.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.