Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2022.157

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 157/2022/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 2 grudnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 17/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia (z późn. zm. 2 ), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 30 w ust. 1 uchyla się pkt 3;
2)
załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3)
załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4)
załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 listopada 2022 r., z wyjątkiem załącznika, o którym mowa w § 1 pkt 4, w zakresie kolumny 4, dla substancji czynnych w wymienionych w kolumnie 3 o kodach: 5.08.10.0000006, 5.08.10.0000075, 5.08.10.0000029, który stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 grudnia 2022 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii

CZĘŚĆ A - leki podstawowe
zgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym Ministra Zdrowia
lpKod substancji czynnejNazwa substancji czynnejDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa jednostki leku PL [pkt.] [1 pkt =1

PLN ]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.10.0000003Bicalutamidum1p.o.1mg105909990696963Binabic, tabl. powl., 50 mg
05909990697427Binabic, tabl. powl., 150 mg
05909990851188Bicalutamide Accord, tabl. powl., 50 mg
25.08.10.0000004Bleomycini sulfasinj1000j.m.105909990946983Bleomedac, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 15000 lU/fiolkę
35.08.10.0000006Capecitabinum1p.o.1mg105055565707531Capecitabine Accord, tabl. powl., 150 mg
05055565707548Capecitabine Accord, tabl. powl., 500 mg
05055565709153Capecitabine Accord, tabl. powl., 300 mg
05909991004699Capecitabine Glenmark, tabl. powl., 500 mg
05909991004736Capecitabine Glenmark, tabl. powl., 150 mg
05909991011079Ecansya, tabl. powl., 150 mg
05909991011239Ecansya, tabl. powl., 500 mg
45.08.10.0000007Carboplatinum1inj1mg105909990450022Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 15 ml
05909990450039Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 45 ml
05909990477418Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
05909990477425Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml; 1 fiol.po 15 ml
05909990477432Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml; 1 fiol.po 45 ml
05909990662753Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 60 ml
05909990776726Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
05909990776733Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol. a 15 ml
05909990776740Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol. a 45 ml
05909990816156Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol. po 5 ml
05909990816163Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol. po 15 ml
05909990816170Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol. po 45 ml
05909990816187Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol. po 60 ml
05909990816194Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol. po 100 ml
05909990851058Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 60 ml
05909990450015Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol. 5 ml
55.08.10.0000008Ciclosporinuminj1mg105909990119813Sandimmun, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml
65.08.10.0000009Cisplatinum1inj1mg105909990838745Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml; 1 fiol. a 10 ml
05909990838769Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml; 1 fiol. a 50 ml
05909990894772Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml; 1 fiol. a 100 ml
05909990958481Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
05909990958504Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml; 1 fiol.po 50 ml
05909990958535Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml; 1 fiol.a 100 ml
75.08.10.0000010Cladribinuminj1mg105909990713417Biodribin, roztwór do infuzji, 10 mg
85.08.10.0000011Cyclophosphamiduminj1mg105909990240913Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 200 mg
05909990241019Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1000 mg
95.08.10.0000012Cyclophosphamidump.o.1mg105909990240814Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg
105.08.10.0000013Cytarabinum1inj1mg105909990181216Alexan, roztwór do infuzji, 50 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
05909990181223Alexan, roztwór do infuzji, 50 mg/ml; 1 fiol.po 20 ml
05909990624935Alexan, roztwór do infuzji, 50 mg/ml; 1 fiol.po 40 ml
05909990640188Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
115.08.10.0000015Dacarbazinuminj1mg105909991029500Detimedac 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg
05909991029807Detimedac 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
05909991029609Detimedac 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 200 mg
05909991029708Detimedac 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
125.08.10.0000017Docetaxelum1inj1mg105909990777006Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 2 ml
05909990777020Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 8 ml
05909990850280Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 16 ml
05909990994557Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 1 ml
05909990994564Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 4 ml
05909990994601Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 8 ml
135.08.10.0000018Doxorubicinum1inj1mg105909990429011Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg; 1 fiol.po 5 ml
05909990429028Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg; 1 fiol.po 25 ml
05909990471010Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
05909990471027Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml; 1 fiol.po 25 ml
05909990614837Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg; 1 fiol.po 50 ml
05909990614844Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg; 1 fiol.po 100 ml
05909990851386Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
05909990851393Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol. a 25 ml
05909990851409Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 100 ml
05909991141882Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 50 ml
145.08.10.0000019Doxorubicinum liposomanum nonpegylatuminj1mg105909990213559Myocet liposomal, proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do koncentratu do sporządzania dyspersji do infuzji, 50 mg
155.08.10.0000020Doxorubicinum liposomanum pegylatuminj1mg105909990983018Caelyx pegylated liposomal, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
165.08.10.0000021Epirubicini hydrochloridum1inj1mg105909991104313Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
05909991104320Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 25 ml
05909991104337Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 50 ml
05909991104344Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 100 ml
05909990796373Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol. a 5 ml
05909990796397Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol. a 25 ml
175.08.10.0000024Etoposidum1inj1mg105909990776016Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
05909990776115Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
05909990776214Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
05909990776313Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg
05909991198121Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
05909991233297Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
05909991233303Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 20 ml
185.08.10.0000027Fludarabini phosphasp.o.1mg105909991183325Fludara Oral, tabl. powl., 10 mg
195.08.10.0000028Fluorouracilum1inj1mg1059099903362585-Fluorouracil-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 500 mg; 1 fiol.po 100 ml
059099904506335 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 1000 mg
05909990477814Fluorouracil medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
05909990477913Fluorouracil medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml; 1 fiol.po 20 ml
05909990478019Fluorouracil medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml; 1 fiol.po 100 ml
05909990774784Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml; 1 fiol. a 10 ml
05909990774791Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml; 1 fiol. a 20 ml
05909990774807Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml; 1 fiol. a 100 ml
205.08.10.0000029Fulvestrantum1inj1mg105909991317331Fulvestrant Teva, roztwór do wstrzykiwań, 250 mg/5 ml
05909991441630Fulvestrant Pharmascience, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 250 mg/5 ml
05909991250683Fulvestrant Sandoz, roztwór do wstrzykiwań, 250 mg/5 ml
05909991411022Fulvestrant EVER Pharma, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 250 mg/5 ml
05909991441777Fulvestrant Glenmark, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 250 mg/5 ml
05901797710026Fulvestrant Mylan, roztwór do wstrzykiwań, 250 mg/5 ml
05909991389765Fulvestrant SUN, roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce, 250 mg/5 ml
05909991441562Fulvestrant Zentiva, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 250 mg/5 ml
05909991399221Fulwestrant Accord, roztwór do wstrzykiwań, 250 mg/5 ml
05909991422189Fulvestrant Stada, roztwór do wstrzykiwań, 250 mg/5 ml; 2 amp.-strz.po 5 ml + 2 igły
05901812161871Fulvestrant Vipharm, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 250 mg/5 ml; 1 amp.-strzyk. z zabezpieczeniem
05901812161888Fulvestrant Vipharm, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 250 mg/5 ml; 2 amp.-strzyk. z zabezpieczeniem
215.08.10.0000030Gemcitabinum1inj1mg105909990870998Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 40 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
05909990871032Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 40 mg/ml; 1 fiol.po 25 ml
05909990871049Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 40 mg/ml; 1 fiol.po 50 ml
05909990976072Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 2 ml
05909990976089Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
05909990976102Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 20 ml
225.08.10.0000031Hydroxycarbamidum1p.o.1mg105909990836758Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg
05909990944927Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg
235.08.10.0000032Idarubicini hydrochloriduminj1mg105415062342206Zavedos, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml; 1 fiol. a 10 ml
05415062342190Zavedos, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml; 1 fiol. a 5 ml
245.08.10.0000033Ifosfamiduminj1mg105909990241118Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
05909990241217Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 2 g
255.08.10.0000037Irinotecani hydrochloridum trihydricum1inj1mg105055565731321Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 2 ml
05055565731338Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
05055565731345Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 15 ml
05055565731352Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 25 ml
05909990796946Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 15 ml
05909990726943Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 2 ml
05909990796953Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 25 ml
05909990726950Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
265.08.10.0000038Lanreotiduminj1mg105909991094416Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg
05909991094515Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg
05909991094614Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg
275.08.10.0000040Mercaptopurinump.o.1mg105909990186112Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg
285.08.10.0000042Methotrexatum1inj1mg105909990333936Methotrexat - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
05909991333447Metotreksat Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
295.08.10.0000043Methotrexatump.o.1mg105909990453924Methotrexat - Ebewe, tabl., 10 mg
305.08.10.0000045Mitotanump.o.1mg105909990335237Lysodren, tabl., 500 mg
315.08.10.0000046Octreotidum1inj1mg105909990042715Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań/do infuzji, 50 pg/ml
05909990042913Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań/do infuzji, 100 pg/ml
05909990459513Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg
05909990459612Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg
05909990459711Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg
05909991416461Okteva, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg
05909991416485Okteva, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg
05909991416508Okteva, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg
325.08.10.0000049Oxaliplatinum1inj1mg105909990796151Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml; 1 fiol. a 10 ml
05909990796168Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml; 1 fiol. a 20 ml
05909990798247Oxaliplatin Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
05909990798254Oxaliplatin Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml; 1 fiol.po 20 ml
05909990827206Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml; 1 fiol. a 40 ml
05909990827381Oxaliplatin Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml; 1 fiol.po 40 ml
335.08.10.0000050Paclitaxelum1inj1mg105909990018383Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
05909990018390Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml; 1 fiol.po 16,7 ml
05909990018406Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml; 1 fiol.po 25 ml
05909990018420Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml; 1 fiol.po 50 ml
05909990840267Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml; 1 fiol. a 5 ml
05909990840274Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml; 1 fiol. a 16,7 ml
05909990840281Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml; 1 fiol. a 50 ml
05909990874347Paclitaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
05909990874361Paclitaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml; 1 fiol.po 16,7 ml
05909990874385Paclitaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml; 1 fiol.po 25 ml
05909990874408Paclitaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml; 1 fiol.po 50 ml
05909991037086Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml; 1 fiol.po 25 ml
05909991037093Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml; 1 fiol.po 100 ml
345.08.10.0000051Pegasparagasuminj1j.m.100642621070989Oncaspar, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji, 750 j.m./ml
355.08.10.0000053Pemetreksedum1inj1mg105907626706086Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
05907626706079Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg; 1 fiol.po 10 ml
05909991289362Pemetreksed SUN, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
05909991289379Pemetreksed SUN, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
05055565768969Pemetrexed Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiolka 20 ml
05055565768952Pemetrexed Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiolka 4 ml
05055565768976Pemetrexed Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiolka 40 ml
05909991444174Pemetrexed Fresenius Kabi, koncentrat do

sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol. 20 ml

05909991444167Pemetrexed Fresenius Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol. 4 ml
05909991444181Pemetrexed Fresenius Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol. 40 ml
07613421047023Pemetrexed Sandoz, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol. 20 ml
07613421047016Pemetrexed Sandoz, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol. 4 ml
07613421047030Pemetrexed Sandoz, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol. 40 ml
365.08.10.0000055Rituximabum1inj1mg105909990418817MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
05909990418824MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
07613421032975Riximyo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
07613421032982Riximyo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
05415062360507Ruxience, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg; 1 fiol.po 10 ml
05415062360521Ruxience, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg; 1 fiol.po 50 ml
375.08.10.0000056Tamoxifenump.o.1mg105909990775316Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg
385.08.10.0000058Topotecanum1inj1mg105909990924660Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml; 1 fiol.po 1 ml
05909990924677Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml; 1 fiol.po 2 ml
05909990924684Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml; 1 fiol.po 4 ml
05909990984756Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml; 1 fiol. a 1 ml
05909990984770Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml; 1 fiol. a 4 ml
395.08.10.0000059Topotecanump.o.1mg105909990643134Hycamtin, kaps. twarde, 0,25 mg
05909990643141Hycamtin, kaps. twarde, 1 mg
405.08.10.0000060Tretinoinum2p.o.1mg105909990668311Vesanoid, kaps. miękkie, 10 mg
415.08.10.0000062Vincristini sulfasinj1mg105909990669493Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml; 1 fiol.po 1 ml
05909990669523Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
425.08.10.0000063Vinorelbinum1inj1mg105909990173617Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 10 amp. 1 ml
05909990173624Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 10 amp. 5 ml
05909990573325Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 10 fiol.po 1 ml
05909990573349Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 10 fiol.po 5 ml
05909990668045Neocitec, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.a 1 ml
05909990668052Neocitec, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.a 5 ml
05909991314439Vinorelbine Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol. 1 ml
05909991314446Vinorelbine Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol. 5 ml
435.08.10.0000064Vinorelbinum1p.o.1mg105909990945016Navelbine, kaps. miękkie, 20 mg
05909990945115Navelbine, kaps. miękkie, 30 mg
05909991402365Vinorelbine Alvogen/Vinorelbine Zentiva, kaps. miękkie, 20 mg; 1 kaps.
05909991402389Vinorelbine Alvogen/Vinorelbine Zentiva, kaps. miękkie, 30 mg; 1 kaps.
05909991402402Vinorelbine Alvogen/Vinorelbine Zentiva, kaps. miękkie, 80 mg; 1 kaps.
445.08.10.0000065Busulfanump.o.1mg105909990277926Myleran, tabl. powl., 2 mg
455.08.10.0000066Chlorambucilump.o.1mg105909990345618Leukeran, tabl. powl., 2 mg
465.08.10.0000068Melphalanump.o.1mg105909990283514Alkeran, tabl. powl., 2 mg
475.08.10.0000069Tioguaninump.o.1mg105909990185214Lanvis, tabl., 40 mg
485.08.10.0000070Temozolomidum1p.o.1mg105055565719336Temozolomide Accord, kaps. twarde, 5 mg; 5 szt. (saszetka)
05055565719343Temozolomide Accord, kaps. twarde, 20 mg; 5 szt. (saszetka)
05055565719350Temozolomide Accord, kaps. twarde, 100 mg; 5 szt. (saszetka)
05055565719367Temozolomide Accord, kaps. twarde, 140 mg; 5 szt. (saszetka)
05055565719374Temozolomide Accord, kaps. twarde, 180 mg; 5 szt. (saszetka)
05055565719381Temozolomide Accord, kaps. twarde, 250 mg; 5 szt. (saszetka)
05909991288006Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 100 mg
05909991287948Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 5 mg
05909991288068Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 180 mg
05909991287979Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 20 mg
05909991288099Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 250 mg
05909991288037Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 140 mg
05909991438449Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 100 mg; 5 szt.
05909991438456Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 140 mg; 5 szt.
05909991438463Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 180 mg; 5 szt.
05909991438432Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 20 mg; 5 szt.
05909991438470Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 250 mg; 5 szt.
05909991438401Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 5 mg; 5 szt.
495.08.10.0000072Arsenii trioxidum1inj1mg105055565763643Arsenic trioxide Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
05909991404406Trisenox, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 10 fiolek po 6 ml
505.08.10.0000073Clofarabinuminj1mg105909991385569Clofarabine Norameda, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
515.08.10.0000075Bendamustini hydrochloridum1inj1mg105909991198145Bendamustine Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol.po 25 mg
05909991198183Bendamustine Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol.po 100 mg
05902020241492Bendamustine Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol. (25 mg)
05902020241508Bendamustine Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol. (100 mg)
05909991267285Bendamustine Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol.po 100 mg
05909991267292Bendamustine Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol.po 25 mg
525.08.10.0000076Acidum zoledronicum1inj1mg105909990948994Zomikos, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
05909991228392Osporil, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml; 1 fiol.po 100 ml
05055565711958Zoledronic Acid Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
05909991377717Zoledronic Acid Accord, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml; 1 worek po 100 ml
535.08.10.0000077Azacitidinum1inj1mg105055565758359Azacitidine Accord, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg/ml
05901797710859Azacitidine Mylan, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg/ml
05909991452001Azacitidine Pharmascience, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg/ml; 1 fiol. a 100 mg
05909991451998Azacitidine Pharmascience, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg/ml; 1 fiol. a 150 mg
07613421045159Azacitidine Sandoz, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 100 mg; 1 fiol.
05909991454845Zassida, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg/ml; 1 fiol. a 100 mg
05909991463489Azacitidine STADA, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg/ml; 1 fiol. a 100 mg
09008732013641Gerodaza, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg/ml; 1 fiol. a 100 mg
545.08.10.0000078Imatinibum1p.o.1mg105909991053895Meaxin, tabl. powl., 100 mg
05909991053963Meaxin, tabl. powl., 400 mg
05909991051181Nibix, kaps. twarde, 100 mg
05909991051259Nibix, kaps. twarde, 400 mg
05055565726983Imatinib Accord, tabl. powl., 100 mg
05055565726990Imatinib Accord, tabl. powl., 400 mg
555.08.10.0000080Plerixaforuminj1mg105909990728473Mozobil, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
565.08.10.0000081Posaconazolum1p.o.1mg105909990335244Noxafil, zawiesina doustna, 40 mg/ml
05901797710743Posaconazole Mylan, zawiesina doustna, 40 mg/ml
07613421033408Posaconazole Sandoz, zawiesina doustna, 40 mg/ml
05909991368562Posaconazole Stada, zawiesina doustna, 40 mg/ml
08595112678152Posaconazole Glenmark, zawiesina doustna, 40 mg/ml
05055565754351Posaconazole AHCL, zawiesina doustna, 40 mg/ml
05909991422059Posaconazole Teva, zawiesina doustna, 40 mg/ml
575.08.10.0000082Anagrelidum1p.o.1mg105909990670154Thromboreductin, kaps., 0,5 mg
05909991354480Anagrelide Vipharm, kaps. twarde, 0,5 mg
05909991354503Anagrelide Vipharm, kaps. twarde, 1 mg
05909991362140Anagrelide Ranbaxy, kapsułki twarde, 0,5 mg
05909991359850Anagrelide Accord, kaps. twarde, 0,5 mg
05902020241652Anagrelide Glenmark, kapsułki twarde, 0,5 mg
05909991359867Anagrelide Accord, kaps. twarde, 1 mg
05909991355135Anagrelide Stada, kapsułki twarde, 0,5 mg
05909991386436Anagrelid Aurovitas, kapsułki twarde, 0,5 mg
05909991422929Anagrelide Bluefish, kapsułki twarde, 0,5 mg; 100 szt.
585.08.10.0000084Nelarabinuminj1mg107613421036027Atriance, roztwór do infuzji, 5 mg/ml; 1 fiol.a 50 ml
595.08.10.0000085Bortezomibum1inj.1mg105055565718339Bortezomib Accord, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
05906414000771Bortezomib Adamed, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg; 1 fiol.
05906414000788Bortezomib Adamed, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
05902020241461Bortezomib Glenmark, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg; 1 fiol.
05902020241478Bortezomib Glenmark, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
05909991250812Bortezomib Zentiva, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg
05909991250829Bortezomib Zentiva, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
05909991351762Bortezomib SUN, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg
05055565749142Bortezomib Accord, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
05909991382124Bortezomib medac, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
05909991382131Bortezomib medac, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg
05900411003193Bortezomib Adamed, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2,5 mg
05909991451813Bortezomib Aurovitas, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
04052682057427Bortezomib Fresenius Kabi, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg; 1 fiol.
04052682057434Bortezomib Fresenius Kabi, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2,5 mg; 1 fiol.
04052682056314Bortezomib Fresenius Kabi, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
605.08.10.0000087Voriconazolum1p.o.1mg105909991063177Voriconazol Polpharma, tabl. powl., 200 mg; 20 szt.
05055565731536Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg; 30 szt.
615.08.10.0000091Dexamethasoni phosphasinj.1mg105907464420700Dexamethasone phosphate SF, roztwór do wstrzykiwań, 4 mg/ml
05907464420755Demezon, roztwór do wstrzykiwań, 8 mg/ml
625.08.10.0000092Peginterferonum alfa- 2ainj.1mcg105909990984718Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 135 ^g/0,5 ml; 1 amp.-strz.po 0,5 ml (+igła)
05909990984817Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 180 ^g/0,5 ml; 1 amp.-strz.po 0,5 ml (+igła)
05902768001013Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 90 ^g/0,5 ml
635.08.10.0000093Erlotinibum1p.o.1mg103838989722128Erlotinib Krka, tabl. powl., 100 mg
03838989722135Erlotinib Krka, tabl. powl., 150 mg
05909991417680Erlotinib Zentiva, tabl. powl., 100 mg
05909991417697Erlotinib Zentiva, tabl. powl., 150 mg
05909991417673Erlotinib Zentiva, tabl. powl., 25 mg
05909990334278Tarceva, tabl. powl., 100 mg
05909990334285Tarceva, tabl. powl., 150 mg
05909990334261Tarceva, tabl. powl., 25 mg
645.08.10.0000094Gefitynibum1p.o.1mg105909991400781Gefitinib Accord, tabl. powl., 250 mg
05350586001683Gefitinib Alvogen/Gefitinib Zentiva, tabl. powl., 250 mg
07613421021696Gefitinib Sandoz, tabl. powl., 250 mg
655.08.10.0000095Bevacizumabum1inj.1mg108436596260047Alymsys, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.a 16 ml
08436596260030Alymsys, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.a 4 ml
05909990010486Avastin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/4 ml; 1 fiol.po 4 ml
05909990010493Avastin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg/16 ml; 1 fiol.po 16 ml
08715131021870Mvasi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.a 16 ml
08715131021863Mvasi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.a 4 ml
05909991451349Oyavas, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.a 16 ml
05909991451332Oyavas, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.a 4 ml
05415062349342Zirabev, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.a 16 ml
05415062349359Zirabev, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.a 4 ml
05901797710989Abevmy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.a 16 ml
05901797710972Abevmy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.a 4 ml
665.08.10.0000096Daunorubicini hydrochloridum + Cytarabinuminj1mg100368727109827Vyxeos liposomal, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 44 + 100 mg; 1 fiol.
1 - substancja czynna, której średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie z § 30 zarządzenia.

2 - substancja czynna finansowana na podstawie art. 37b ust.1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463)

CZĘŚĆ B - leki wspomagające
zgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym Ministra Zdrowia
lpKod substancji czynnejNazwa substancji czynnejDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa jednostki leku PL [pkt.] [1 pkt =1

PLN ]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.10.0000001Acidum levofolinicuminj1mg105909990648818Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml; 1

fiol.po 4 ml

05909990648825Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml; 1

fiol.po 9 ml

25.08.10.0000005Calcii folinas1inj1mg105907626707601Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol. 100 ml
05907626707595Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol. 50 ml
35.08.10.0000016Darbepoetinum alfainj1mcg105909990340330Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 500 ^g/ml; 1
wstrz.po 1 ml
05909990739035Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 500 ^g/ml; 1 amp.- strz.po 1 ml
45.08.10.0000025Filgrastimum1inj1 mlnj.m.105909990687763Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml
05909990687800Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml
05055565713846Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
05055565713853Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
05055565713860Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
05055565713877Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
05909990687787Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
05909990687848Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
55.08.10.0000041Mesnum1inj1mg105909990265831Uromitexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml
05909991392086Uromitexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml; 15 amp. po 4 ml
05909991438647Uromitexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml; 15 amp. po 4 ml
65.08.10.0000047Ondansetronum1inj1mg105909990055197Ondansetron Kabi, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
05909990055234Ondansetron Kabi, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
05909990822225Ondansetron Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
05909990822249Ondansetron Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
75.08.10.0000048Ondansetronum1p.o.1mg105909990001811Zofran, tabl. powl., 4 mg
05909990001910Zofran, tabl. powl., 8 mg
05909990744510Atossa, tabl. powl., 8 mg
05909990994717Setronon, tabl. powl., 8 mg
85.08.10.0000052Pegfilgrastimum1inj1mg105055565748640Pelgraz, roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce, 6 mg/0,6 ml
05907626708905Ziextenzo, roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce, 6 mg/0,6 ml
04260582610011Grasustek, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml
95.08.10.0000054Rasburicasuminj1mg105909990943111Fasturtec, proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych, 1,5 mg/ml
105.08.10.0000074Aprepitantum1p.o.1mg105909990007387Emend, kaps. twarde, 125 mg; 80 mg
05909991360818Aprepitant Sandoz, kaps. twarde, 125 mg; 80 mg
05909991400576Aprepitant Accord, kaps. twarde, 125 mg; 80 mg
05909991352547Aprepitant Mylan, kaps. twarde, 125 mg; 80 mg
05909991412715Aprepitant Stada, kaps. twarde, 125 mg; 80 mg
115.08.10.0000022Epoetinum alfainj1000j.m.105909990072477Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m./0,5 ml
125.08.10.0000090Netupitantum + Palonosetronump.o.1mg105909991246563Akynzeo, kaps. twarde, 300+0,5 mg
1 - substancja czynna, której średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie z § 30 zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Katalog refundowanych substancji czynnych

Część A

substancje czynne zawarte w lekach niedopuszczonych do obrotu na terytorium RP

lp.kod substancji czynnejnazwa substancji czynnejjednostka rozliczeniowawartość

punktowa

tryb podania lekuUwagi
tryb ambulatoryjnytryb jednodniowyhospitalizacja
15.08.05.0000018carmustinum100 mg211,7856xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika nr 1e
25.08.05.0000019chlormethinum100 mg1271,8992xxx
35.08.05.0000024dactinomycinum100 mg13245,8456xxx
45.08.05.0000025daunorubicinum100 mg294,3980xxx
55.08.05.0000033lomustinum100 mg149,3908xxx
65.08.05.0000034melphalanum - inj.100 mg300,6640xxx
75.08.05.0000037mitoxantronum100 mg1134,0000xxx
85.08.05.0000039procarbazinum100 mg35,7760xxx
95.08.05.0000040thalidomidum100 mg8,0340xxx
105.08.05.0000042trofosfamidum100 mg80,7248xxx
115.08.05.0000043vindesinum100 mg14295,2940xxx
125.08.05.0000044teniposidum100 mg159,5100xxx
135.08.05.0000169erwinia L- asparaginasum100 j.m.34,1281xxx
145.08.05.0000178etoposidum - p.o.100 mg120,0004xxx
155.08.05.0000179etoposidi phosphas100 mg240,0008xxx
165.08.05.0000180idarubicinum - p.o.100 mg5666,6688xxx
Część B

substancje czynne zawarte w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP

lp.kod substancji czynnejnazwa substancji czynnejjednostka rozliczeniowawartość

punktowa

tryb podania lekuUwagi
tryb ambulatoryjnytryb jednodniowyhospitalizacja
15.08.05.0000200voriconazolum - p.o.100 mg3,4360xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika nr 1e

stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych w okresie od dnia 3 lipca 2020 r.

25.08.05.0000201ondansetronum - inj.1 mg0,3345xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika nr 1e

dotyczy leków o mocy: 4mg/2ml oraz 8mg/4ml stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych w okresie od dnia 2 października 2020 r.

35.08.05.0000213arsenii trioxidum- inj.1 mg75,6000xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika nr 1e

stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych w okresie od dnia 14 marca 2022 r.

45.08.05.0000214pegasparagasum- inj.100 j.m.201,6856xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika nr 1e

stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych w okresie od dnia 7 kwietnia 2022 r.

55.08.05.0000215calcii folinas - inj.100 mg21,5500xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika nr 1e

stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych w okresie od dnia 30 maja 2022 r.

65.08.05.0000216doxorubicinum liposomanum pegylatum - inj.20 mg662,0200xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika nr 1e

stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych w okresie od dnia 31 maja 2022 r.

75.08.05.0000217plerixaforum - inj.1 mg824,9850xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika nr 1e

stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych w okresie od dnia 8 sierpnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Katalog współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii

123456
Lp.świadczenie z katalogu świadczeń podstawowych, w odniesieniu do którego współczynnik korygujący może zostać zastosowanysubstancja czynnapróg kosztowy rozliczenia substancji czynnej uprawniający do zastosowania współczynnika korygującegowartość współczynnika korygującegouwagi
kod świadczenianazwakod produktunazwawartośćjednostka
15.08.05.0000170hospitalizacja hematologiczna u dorosłych5.08.10.0000006capecitabinum0,0028zł/mg1,10Współczynnik korygujący może zostać zastosowany w odniesieniu do świadczenia wskazanego w kolumnie 2, rozliczanego w związku z terapią pacjentów, u których stosowana jest substancja czynna, o której mowa kolumnie 3, spełniająca warunek kosztowy określony w kolumnie 4 w przypadku każdego z podań lub wydań leku danemu pacjentowi w danym
5.08.10.0000025filgrastimum0,6960zł/1 000

000 j.m.

1,10
5.08.10.0000070temozolomidum0,2258zł/mg1,10
5.08.10.0000075bendamustini hydrochloridum1,3164zł/mg1,10
5.08.10.0000082anagrelidum4,7085zł/mg1,10
5.08.10.0000093erlotinibum0,2268zł/mg1,10
5.08.10.0000094gefitynibum0,0431zł/mg1,10
5.08.10.0000029fulvestrantum0,4983zł/mg1,10
25.08.05.0000171hospitalizacja onkologiczna u dorosłych5.08.10.0000006capecitabinum0,0028zł/mg1,10
5.08.10.0000025filgrastimum0,6960zł/1 000

000 j.m.

1,10okresie.
5.08.10.0000070temozolomidum0,2258zł/mg1,10
5.08.10.0000075bendamustini hydrochloridum1,3164zł/mg1,10
5.08.10.0000082anagrelidum4,7085zł/mg1,10
5.08.10.0000093erlotinibum0,2268zł/mg1,10
5.08.10.0000094gefitynibum0,0431zł/mg1,10
5.08.10.0000029fulvestrantum0,4983zł/mg1,10
35.08.05.0000172kompleksowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii5.08.10.0000075bendamustini hydrochloridum1,3164zł/mg1,10
5.08.10.0000029fulvestrantum0,4983zł/mg1,10
45.08.05.0000173podstawowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii5.08.10.0000006capecitabinum0,0028zł/mg1,10
5.08.10.0000025filgrastimum0,6960zł/1 000

000 j.m.

1,10
5.08.10.0000070temozolomidum0,2258zł/mg1,10
5.08.10.0000082anagrelidum4,7085zł/mg1,10
5.08.10.0000093erlotinibum0,2268zł/mg1,10
5.08.10.0000094gefitynibum0,0431zł/mg1,10
55.08.05.0000174hospitalizacja hematoonkologicza u5.08.10.0000006capecitabinum0,0028zł/mg1,10
dzieci5.08.10.0000025filgrastimum0,6960zł/1 000

000 j.m.

1,10
5.08.10.0000070temozolomidum0,2258zł/mg1,10
5.08.10.0000075bendamustini hydrochloridum1,3164zł/mg1,10
5.08.10.0000082anagrelidum4,7085zł/mg1,10
5.08.10.0000093erlotinibum0,2268zł/mg1,10
5.08.10.0000094gefitynibum0,0431zł/mg1,10
5.08.10.0000029fulvestrantum0,4983zł/mg1,10
65.08.05.0000175hospitalizacja jednego dnia związana z podaniem leku z części A katalogu leków5.08.10.0000006capecitabinum0,0028zł/mg1,10
5.08.10.0000070temozolomidum0,2258zł/mg1,10
5.08.10.0000075bendamustini hydrochloridum1,3164zł/mg1,10
5.08.10.0000082anagrelidum4,7085zł/mg1,10
5.08.10.0000093erlotinibum0,2268zł/mg1,10
5.08.10.0000094gefitynibum0,0431zł/mg1,10
5.08.10.0000029fulvestrantum0,4983zł/mg1,10
75.08.05.0000176hospitalizacja jednego dnia w pozostałych przypadkach5.08.10.0000025filgrastimum0,6960zł/1 000

000 j.m.

1,10

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Zarządzenie wprowadza się zmiany w zarządzeniu Nr 17/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, dostosowujące do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 111), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, z późn. zm.).

Najważniejsze zmiany dotyczą:

1) brzmienia § 30 poprzez uchylenie przepisów dotyczących obowiązku uwzględniania wyników weryfikacji średnich kosztów leków podczas określania wysokości kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawców - zmiana porządkująca;

2) załącznika nr 1n - katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii i polegają na:

a) dodaniu kodów GTIN dla substancji czynnej:

- 5.08.10.0000055 Rituximabum

- 5.08.10.0000085 Bortezomibum

b) wykreśleniu kodu GTIN dla substancji czynnej:

- 5.08.10.0000077 Azacitidinum

c) wykreśleniu substancji czynnej i kodu GTIN dla:

- 5.08.10.0000071 Calcii folinas

- zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

3) załącznika nr 1t - katalog refundowanych substancji czynnych, w części B, tj. substancji czynnych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP i polegają na wykreśleniu świadczenia o kodzie 5.08.05.0000199 - azacitidinum-inj.- 100 mg, w związku z rozstrzygnięciem postępowania za zakup wspólny substancji czynnej azacitidinum (na podstawie uwagi zgłoszonej przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ) - zmiana ma charakter porządkujący.

4) załącznika nr 7 - katalog współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii i polegają na:

a) wykreśleniu azacitidinum (kod 5.08.10.0000077) w związku z rozstrzygnięciem postępowania na zakup wspólny substancji czynnej azacitidinum,

b) zmianie progu kosztowego, po analizie średnich cen leków w miesiącu sierpniu 2022 roku, mających obowiązywać od dnia 1 grudnia 2022 roku dla:

- capecitabinum (kod 5.08.10.0000006) z 0,0032 zł/mg na 0,0028 zł/mg,

- fulvestrantum (kod 5.08.10.0000029) z 0,7797 zł/mg na 0,4983 zł/mg,

- bendamustinum hydrochloridum (kod 5.08.10.0000075) z 1,6720 zł/mg na 1,3164 zł/mg,

Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący.

Brzmienie § 2 zarządzenia wynika z konieczności zapewnienia ciągłości stosowania przepisów w przedmiotowym zakresie, zgodnie z ww. obwieszczeniem Ministra Zdrowia oraz z terminów obowiązywania decyzji administracyjnych Ministra Zdrowia w sprawie objęcie refundacją i określenia ceny urzędowej leków zawartych w niniejszym zarządzeniu.

Wobec powyższego, zarządzenie stosuje się do rozliczenia świadczeń udzielanych od 1 listopada 2022 r., z wyjątkiem załącznika, o którym mowa w § 1 pkt 4, tj. załącznika nr 7 do zarządzenia - katalogu współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii, w zakresie kolumny 4 dla substancji czynnych w kolumnie 3 o kodach: 5.08.10.0000006, 5.08.10.0000029, 5.08.10.0000075, który stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 grudnia 2022 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

W okresie od 31 października 2022 r. do 14 listopada 2022 r. trwały konsultacje społeczne projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

W trakcie konsultacji do projektu zarządzenia odniosło się 11 podmiotów (w tym 2 oddziały wojewódzkie NFZ), spośród których 9 nie zgłosiło uwag.

Łącznie otrzymano 16 stanowisk do przedmiotowego projektu, w tym 7 zawierających uwagi oraz 9 informujących o ich braku.

Z przesłanych 7 uwag:

- 1 uznano za zasadne,

- 1 oceniono jako niezasadne,

- 5 pozostawiono do dalszej analizy w zakresie możliwości ewentualnego wykorzystania przy kolejnej nowelizacji.

Uwzględniona uwaga dotyczyła usunięcia azacytydyny w załączniku nr 1t - katalog refundowanych substancji czynnych, w części B, tj. substancji czynnych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP nowego świadczenia o kodzie 5.08.05.0000199 - azacitidinum-inj.- 100 mg (w związku z uwagą zgłoszoną przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ).Wynika z rozstrzygnięcia wspólnego postępowania przetargowego.

Wprowadzone zmiany wpisują się w kluczowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia cele określone w Strategii na lata 2019-2023 jak: (cel 2) poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz (cel 5) poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265, 1352, 1700, 1855, 2140 i 2180.
2 Zmienionym zarządzeniem Nr 42/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 44/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 72/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 90/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 97/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2022 r. oraz zarządzeniem Nr 112/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 września 2022 r.