Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.191

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 163), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 "Statut Wojskowego Biura Emerytalnego w Białymstoku":
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku, zwane dalej "Biurem", jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której podporządkowanie określają odrębne przepisy oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwanej dalej "ustawą".",

b) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona.";

2) w załączniku nr 2 "Statut Wojskowego Biura Emerytalnego w Bydgoszczy":
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wojskowe Biuro Emerytalne w Bydgoszczy, zwane dalej "Biurem", jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której podporządkowanie określają odrębne przepisy oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwanej dalej "ustawą".",

b) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona.";

3) w załączniku nr 3 "Statut Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku":
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku, zwane dalej "Biurem", jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której podporządkowanie określają odrębne przepisy oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwanej dalej "ustawą".",

b) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona.";

4) w załączniku nr 4 "Statut Wojskowego Biura Emerytalnego w Katowicach":
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wojskowe Biuro Emerytalne w Katowicach, zwane dalej "Biurem, jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której podporządkowanie określają odrębne przepisy oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwanej dalej "ustawą".",

b) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona.";

5) w załączniku nr 5 "Statut Wojskowego Biura Emerytalnego w Kielcach":
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wojskowe Biuro Emerytalne w Kielcach, zwane dalej "Biurem", jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której podporządkowanie określają odrębne przepisy oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwanej dalej "ustawą".",

b) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona.";

6) w załączniku nr 6 "Statut Wojskowego Biura Emerytalnego w Krakowie":
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wojskowe Biuro Emerytalne w Krakowie, zwane dalej "Biurem", jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której podporządkowanie określają odrębne przepisy oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwanej dalej "ustawą".",

b) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona.";

7) w załączniku nr 7 "Statut Wojskowego Biura Emerytalnego w Lublinie":
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wojskowe Biuro Emerytalne w Lublinie, zwane dalej "Biurem", jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której podporządkowanie określają odrębne przepisy oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwanej dalej "ustawą".",

b) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona.";

8) w załączniku nr 8 "Statut Wojskowego Biura Emerytalnego w Łodzi":
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wojskowe Biuro Emerytalne w Łodzi, zwane dalej "Biurem", jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której podporządkowanie określają odrębne przepisy oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwanej dalej "ustawą".",

b) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona.";

9) w załączniku nr 9 "Statut Wojskowego Biura Emerytalnego w Olsztynie":
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wojskowe Biuro Emerytalne w Olsztynie, zwane dalej "Biurem", jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której podporządkowanie określają odrębne przepisy oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwanej dalej "ustawą".",

b) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona.";

10) w załączniku nr 10 "Statut Wojskowego Biura Emerytalnego w Poznaniu":
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wojskowe Biuro Emerytalne w Poznaniu, zwane dalej "Biurem", jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której podporządkowanie określają odrębne przepisy oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwanej dalej "ustawą".",

b) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona.";

11) w załączniku nr 11 "Statut Wojskowego Biura Emerytalnego w Rzeszowie":
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wojskowe Biuro Emerytalne w Rzeszowie, zwane dalej "Biurem", jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której podporządkowanie określają odrębne przepisy oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwanej dalej "ustawą".",

b) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona.";

12) w załączniku nr 12 "Statut Wojskowego Biura Emerytalnego w Szczecinie":
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wojskowe Biuro Emerytalne w Szczecinie, zwane dalej "Biurem", jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której podporządkowanie określają odrębne przepisy oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwanej dalej "ustawą".",

b) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona.";

13) w załączniku nr 13 "Statut Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie":
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, zwane dalej "Biurem", jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której podporządkowanie określają odrębne przepisy oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwanej dalej "ustawą".",

b) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona.";

14) w załączniku nr 14 "Statut Wojskowego Biura Emerytalnego we Wrocławiu":
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wojskowe Biuro Emerytalne we Wrocławiu, zwane dalej "Biurem", jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której podporządkowanie określają odrębne przepisy oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwanej dalej "ustawą".",

b) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona.";

15) w załączniku nr 15 "Statut Wojskowego Biura Emerytalnego w Zielonej Górze":
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wojskowe Biuro Emerytalne w Zielonej Górze, zwane dalej "Biurem", jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której podporządkowanie określają odrębne przepisy oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zwanej dalej "ustawą".",

b) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.