Zmiana składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" na lata 2015-2019.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2015.5.80

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 kwietnia 2015 r.

DECYZJA Nr 25
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" na lata 2013-2018

OE.7160.25.1.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§  1.
Na wniosek dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze poszerzam skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie". Powołuję w skład Rady następujące osoby:
1)
Lecha Jurkowskiego - Burmistrza Miasta Lubsko,
2)
Andrzeja Kamyszka - Burmistrza Miasta Jasień,
3)
Katarzynę Kromp - Wójta Gminy Tuplice.
§  2.
Skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie", określony w decyzji nr 15 z 7 marca 2013 r., nie ulega innym zmianom.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.