Zmiana nazwy i siedziby Nadleśnictwa Buda Stalowska w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Lublin.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2007.3.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 lutego 2007 r.
w sprawie zmiany nazwy i siedziby Nadleśnictwa Buda Stalowska w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Lublin

OR-0150-2/2007

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także w związku z upoważnieniem zawartym w art. 32, ust. 3, pkt 2) i art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje.

§  1.
Z dniem 01.03.2007 r. Nadleśnictwo Buda Stalowska w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Lublin zmienia dotychczasową nazwę i siedzibę na: Nadleśnictwo Nowa Dęba z siedzibą w miejscowości Nowa Dęba.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.