Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2019.59

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE Nr 31
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2019 r. poz. 619) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiany w systemie funkcjonalnym polegają na ustanowieniu stref czasowo wydzielonych TSA 403-405 celem zabezpieczenia ćwiczenia wojskowego - MIL oraz ustanowieniu strefy czasowo wydzielonej TSA 406 celem zabezpieczenia ćwiczenia wojskowego - GAMBIT-19:
OZNACZENIEGRANICE POZIOMEGRANICE

PIONOWE

(ft AMSL)

OKRES

AKTYWNOŚCI

(UTC)

UWAGI
TSA 4031.54°48'04"N016°45'59"EFL305

FL095

Zgodnie z AUPW czasie aktywności stref - przestrzeń niesklasyfikowana. Strefa niedostępna dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej.
2.54°50'43"N016°56'38"E
3.54°43'13"N017°43'09"E
4.54°33'00"N017°45'00"E
5.54°24'00"N017°36'00"E
6.54°19'40"N017°07'00"E
7.54°30'54"N016°38'52"E
8.54°35'16"N016°50'42"E
1.54°48'04"N016°45'59"E
TSA 4041.54°19'40"N017°07'00"EFL245

FL125

Zgodnie z AUPW czasie aktywności stref - przestrzeń niesklasyfikowana. Strefa niedostępna dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej.
2.54°24'00"N017°36'00"E
3.54°13'00"N017°53'00"E
4.54°05'00"N017°41'00"E
1.1.54°19'40"N
017°07'00"E
TSA 4051.54°39'11"N016°14'30"EFL225

FL115

Zgodnie z AUPW czasie aktywności stref - przestrzeń niesklasyfikowana. Strefa niedostępna dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej.
2.54°32'37"N016°32'43"E
3.54°30'54"N016°38'52"E
4.54°19'40"N017°07'00"E
5.54°13'00"N016°43'00"E
6.54°32'16"N016°03'45"E
1.54°39'11"N016°14'30"E
TSA 4061.53°57'19"N014°16'14"E350°ft AMSL

GND/SFC

Zgodnie z AUP'W czasie aktywności stref- przestrzeń niesklasyfikowana. Strefa niedostępna dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej.
2.54°00'00"N014°15'00"E
3.54°03'17"N014°52'18"E
4.54°08'29"N014°50'18"E
5.54°11'15"N015°13'41"E
6.54°16'00"N015°39'00"E
7.54°10'00"N015°40'00"E
8.54°03'10"N015°16.32"E
9.53°59'00"N014°54'00"E
10.53°50'49"N014°57'46"E
1.53°57'19"N014°16'14"E
§  2.  Zmiany, o których mowa w § 1, wchodzą w życie:
1) TSA 403-405 z dniem 10 września 2019 r.;
2) TSA 406 z dniem 11 września 2019 r.