Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2019.51

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 lipca 2019 r.

OGŁOSZENIE Nr 26
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2019 r. poz. 619) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiany w systemie funkcjonalnym polegają na ustanowieniu strefy czasowo rezerwowanej TRA 314 celem zabezpieczenia treningu ratownictwa wodnego oraz na ustanowieniu stref czasowo rezerwowanych TRA 315 i TRA 316 celem zabezpieczenia pokazów lotniczych w Krzesinach:
OZNACZENIEGRANICE POZIOMEGRANICE PIONOWE

(ft AMSL)

OKRES AKTYWNOŚCI

(UTC)

UWAGI
TRA 314Koło o promieniu 3 NM ze środkiem w punkcie o współrzędnych 5l°27'26"N 019°57'51"E z wyłączeniem MCTR EPTM oraz TRA 24A.5000 ftAMSL GNDZgodnie z AUPW czasie aktywności stref - przestrzeń niesklasyfikowana.
TRA 315Koło o promieniu 5 NM ze środkiem w punkcie o współrzędnych 52°19'55"N 016°58'00"E z wyłączeniem EP R20.FL165

GND

Zgodnie z AUPW czasie aktywności strefy - przestrzeń niesklasyfikowana. W czasie aktywności strefy TRA 315 w CTR EPPO dopuszcza się operacje odlotowe z RWY 28 zgodnie z przepisami dla lotów VFR w kierunku na punkt NOVEMBER, CHARLIE I WHISKEY oraz operacje odlotowe z RWY 23 zgodnie z przepisami dla lotów IFR.
TRA 316Koło o promieniu 5 NM ze środkiem w punkcie o współrzędnych 52°19'55"N 016°58'00"E.6000 ftAMSL GNDZgodnie z AUPW czasie aktywności strefy - przestrzeń niesklasyfikowana. W czasie aktywności strefy TRA 316 w CTR EPPO dopuszcza się operacje odlotowe z RWY 23 i RWY 10 zgodnie z przepisami dla lotów VFR w kierunku na punkt NOVEMBER, CHARLIE I WHISKEY oraz operacje odlotowe z RWY 28 zgodnie z przepisami dla lotów IFR.
§  2.  Zmiany, o których mowa w § 1, wchodzą w życie:
1) TRA 314 z dniem 28 sierpnia 2019 r.;
2) TRA 315 i TRA 316 z dniem 5 września 2019 r.