Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2019.50

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 lipca 2019 r.

OGŁOSZENIE Nr 25
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2019 r. poz. 619) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiany w systemie funkcjonalnym polegają na ustanowieniu stref czasowo rezerwowanych TRA 51A, TRA 51B, TRA 54A i TRA 54B celem zabezpieczenia lotów specjalnych przez użytkowników wojskowych:
OZNACZENIEGRANICE POZIOMEGRANICE PIONOWE

(ft AMSL)

OKRES

AKTYWNOŚCI

(UTC)

UWAGI
EP TRA 51A54°14'16"N015°29'58"EFL375

FL095

Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C. Zapewniana służba ACC OAT Tylko dla lotów specjalnych z lotniska EPSN, EPMI.

Dostępność ograniczona, patrz UWAGA

54°20'01"N016°01'32'E
54°16'40"N016°09'02"E
53°56'02"N016°54'28"E
53°37'24"N017°34'21"E
53°27'26"N017°34'39"E
53°15'50"N016°09'06"E
53°32'22"N015°58'14"E
53°56'08"N015°42'19"E
54°08'17"N015°34'04"E
54°14'16"N015°29'58"E
EP TRA 51B54°14'16"N015°29'58"EFL660

FL375

Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C. Zapewniana służba ACC OAT. Tylko dla lotów specjalnych z lotniska EPSN, EPMI.

Dostępność ograniczona, patrz UWAGA.

54°20'01"N016°01'32"E
54°16'40"N016°09'02"E
53°56'02"N016°54'28"E
53°37'24"N017°34'21"E
53°27'26"N017°34'39"E
53°15'50"N016°09'06"E
53°32'22"N015°58'14"E
53°56'08"N015°42'19"E
54°08'17"N015°34'04"E
54°14'16"N015°29'58'E
UWAGI
Strefy dostępne wyłącznie w okresach wymienionych poniżej:
01 JAN - 31 DECMON-FRI0600-1000 (0600-0900) UTC1

1200-1330 (1530-1700) UTC1

1 - patrz/see GEN 2.1
EP TRA 54A52°41'57"N020°58'49"EFL660

FL96

Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C. Zapewniana służba ACC OAT. Tylko dla lotów specjalnych z lotniska EPMM, EPDE. Dostępność

ograniczona, patrz UWAGA.

52°41'11"N021°12'44"E
52°49'58"N022°17'56"E
53°42'28"N

53°46'28"N

53 45'46"N

52°46'13"N

52°42'37"N

022°35'57"E
022°28'21"E

021°51'03"E

020°24'44"E

020°46'02"E

52°41'57"N020°58'49"E
EP TRA 54B52°26'15"N021°29'01"EFL195

2500ft

Zgodnie z AUPPrzestrzeń klasy C. Zapewniana służba ACC OAT Tylko dla lotów specjalnych z lotniska EPMM, EPDE. Dostępność ograniczona, patrz UWAGA.
52°26'14"N021°36'43"E
52°25'45"N022°04'45"E
52°29'49"N022°10'49"E
52°49'58"N022°17'56"E
52°41'11"N021°12'44"E
52°32'02"N021°24'06"E
52 26'15"N021°29'01"E
UWAGI
Strefy dostępne wyłącznie w okresach wymienionych poniżej:
01 JAN - 31 DECMON-SAT0800-1500 (0700-1400) UTC1
1 - patrz/see GEN 2.1
§  2.  Zmiany, o których mowa w § 1, wchodzą w życie z dniem 12 września 2019 r.