Dz.Urz.ULC.2019.8

| Akt oczekujący
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE Nr 4
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2014 r. poz. 351) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiana w przestrzeni powietrznej FIR EPWW polega na ustanowieniu stref czasowo rezerwowanych TRA 350 i TRA 351 na potrzeby zabezpieczenia lotów bezzałogowych statków powietrznych (UAV) JW. 4338 wykonywanych poza zasięgiem wzroku (BVLOS) z planowanym terminem obowiązywania od 9 do 11 kwietnia 2019 r.:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe

(AMSL)

Okres aktywnościUwagi
EP TRA 3505134'54"N01524'48"E3500 ft

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana.

Loty UAV BVLOS.

Tel. do organizatora +48 519 039 156

5133'27"N01515'11"E
5149'49"N01505'47"E
5151'04"N01515'00"E
5134'54"N01524'48"E
EP TRA 3515149'49"N01505'47"E3500 ft

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana.

Loty UAV BVLOS.

Tel. do organizatora +48 519 039 156

5158'32"N01452'12"E
5209'42"N01500'36"E
5151'04"N01515'00"E
5149'49"N01505'47"E
§  2.  Zmiana, o której mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 28 marca 2019 r.