Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2018.45

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 31
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2014 r. poz. 351) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiana w przestrzeni powietrznej FIR EPWW polega na ustanowieniu stref czasowo rezerwowanych TRA 300, 301 na potrzeby zabezpieczenia lotów bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywanych poza zasięgiem wzroku (BVLOS) w celach działalności badawczo - naukowej:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe

(AMSL)

Okres

aktywności

Uwagi
EP TRA 30053 11'31"N 015°34'29"E

53 13'21"N 015°43'40"E

53°04'48"N 015°51'07"E

53°01'02"N 015°55'49"E

53°02'19"N 015°47'36"E

52°57'28"N 015 26'23"E

53°00'25"N 015°24'06"E

53 11'31"N 015°34'29"E

2100ft

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana.

Loty RPA w warunkach BVLOS.

Tel. do organizatora dostępny w AMC Polska

EP TRA 30153°09'16"N 016°03'24"E

53 11'59"N 016°04'53"E

53 12'58"N 015°44'06"E

53 13'25"N 015°43'57"E

53 16'24"N 015°59'41"E

53 10'10"N 016 14'30"E

53 11'27"N 016 21'23"E

53 11'49"N 016 28'01"E

53°03'42"N 016 22'20"E

53°09'16"N 016 03'24"E

2100ft

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń nieklasyfikowana.

Loty RPA w warunkach BVLOS.

Tel. do organizatora dostępny w AMC Polska

§  2.  Zmiana, o której mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 11 października 2018 r.