Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 204
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 czerwca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wykazu programów nauczania na kursach specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej

Na podstawie § 11 ust. 1 w związku z § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U. poz. 960) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 291 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wykazu programów nauczania na kursach specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej (Dz. Urz. KGP poz. 70 i 112, z 2016 r. poz. 55 oraz z 2017 r. poz. 10 i 71) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz programów nauczania na kursach specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej

Lp.ProgramPodstawa prawna
1.program kursu specjalistycznego dla przewodników psów do badań osmologicznychdecyzja nr 874 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP poz. 187 oraz z 2014 r. poz. 1)
2.program kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policjidecyzja nr 880 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP poz. 193, z 2008 r. poz. 72, z 2012 r. poz. 51, z 2013 r. poz. 79, z 2015 r. poz. 71 oraz z 2017 r. poz. 84)
3.program kursu specjalistycznego z języka angielskiego - poziom IVdecyzja nr 884 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP poz. 197 oraz z 2008 r. poz. 92)
4.program kursu specjalistycznego z języka angielskiego - poziom Vdecyzja nr 885 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP poz. 198 oraz z 2008 r. poz. 93)
5.program kursu specjalistycznego z języka angielskiego - poziom VIdecyzja nr 886 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP poz. 199 oraz z 2008 r. poz. 94)
6.program kursu specjalistycznego z zakresu metodyki nauczaniadecyzja nr 355 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. KGP poz. 74 oraz z 2015 r. poz. 43)
7.program kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej w Policjidecyzja nr 388 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. KGP poz. 77, z 2010 r. poz. 49 oraz z 2011 r. poz. 41)
8.program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowegodecyzja nr 398 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. KGP poz. 78 oraz z 2010 r. poz. 54)
9.program kursu specjalistycznego dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego w Policjidecyzja nr 47 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz. Urz. KGP poz. 16)
10.program kursu specjalistycznego w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowedecyzja nr 440 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r. (Dz. Urz. KGP poz. 79 oraz z 2011 r. poz. 60)
11.program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policjidecyzja nr 200 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. KGP poz. 43, z 2011 r. poz. 31, z 2013 r. poz. 11 oraz z 2014 r. poz. 60)
12.program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VISMaildecyzja nr 254 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2010 r. (Dz. Urz. KGP poz. 62, z 2012 r. poz. 61, z 2014 r. poz. 27 oraz z 2015 r. poz. 48)
13.program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczaniadecyzja nr 307 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. KGP poz. 56)
14.program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów realizujących zadania w wydziałach postępowań administracyjnychdecyzja nr 228 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lipca 2015 r. (Dz. Urz. KGP poz. 49)
15.program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach administracyjnychdecyzja nr 232 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz. Urz. KGP poz. 51)
16.program nauczania na kursie specjalistycznym dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznychdecyzja nr 300 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2015 r. (Dz. Urz. KGP poz. 72)
17.program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów z zakresu wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, innych systemów policyjnych, systemów pozapolicyjnych oraz Krajowego Centrum Informacji Kryminalnychdecyzja nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz. Urz. KGP poz. 111 oraz z 2017 r. poz. 57)
18.program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie profilaktyki społecznejdecyzja nr 95 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2016 r. (Dz. Urz. KGP poz. 12 oraz z 2017 r. poz. 78)
19.program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnejdecyzja nr 208 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. KGP poz. 27) oraz decyzja nr 156 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 maja 2018 r.
20.program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów recertyfikujących uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocydecyzja nr 226 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. KGP poz. 32)
21.program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących zadania obronnedecyzja nr 228 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. KGP poz. 34)
22.program nauczania na kursie specjalistycznym dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimidecyzja nr 391 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. KGP poz. 75)
23.program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczaniadecyzja nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. KGP poz. 5)
24.program nauczania na kursie specjalistycznym dla techników kryminalistykidecyzja nr 100 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. KGP poz. 33)
25.program nauczania na kursie specjalistycznym dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli w Policjidecyzja nr 176 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 maja 2018 r.
26.program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu techniki kryminalistycznej - poziom zaawansowanydecyzja nr 195 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 czerwca 2018 r.