Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.120

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 2020 r.

DECYZJA Nr 100/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 lipca 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 46, 125, 129, 231 oraz z 2020 r. poz. 84) w załączniku do decyzji Lp. 697 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

LP.WOJEWÓDZTWOPOWIATMIEJSCOWOŚĆOBRĘBY 1 NUMERY DZIAŁEKMIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNEJ
697WIELKOPOLSKIESŁUPECKIPOWIDZPOWIDZ, AM 3, dz. 301/1, 301/4, 301/8, 301/9, 301/10, 301/16, 301/2, 301/3, 301/12, 301/14, 5341/1;

POLANOWO, AM 3, dz. 15/2, 15/4, 15/6, 15/10, 15/11, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 15/19, 15/20, 15/21, 15/3, 15/5, 15/8, 15/9, 15/12;

AM 4, dz. 3/2, 3/4, 3/6, 3/7, 3/8, 3/10, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/19, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 217/1, 3/5, 3/9, 3/11, 3/18, 3/35, 3/36, 3/37, 217/2;

AM 5, dz. 1, 5352/2, 5352/3;

AM 6, dz. 1, 3, 5359/2, 5360/2, 5361/2, 5361/3, 5361/4;

SKĄPE, AM 1, dz. 1/1, 1/2;

AM 2, dz. 57, 91/1, 91/3, 91/5, 91/6, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/2, 91/4, 91/8;

AM 3, dz. 113/2, 99/1, 99/2, 113/1;

BABIN, AM 1, dz. 23; BABIN

OLĘDRY, AM 1, dz. 63, 65, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2; AM 2, dz. 187, 192, 198, 229;

STRZAŁKOWO, AM 2, dz. część 332, część 408, część 400, część 397, część 347; AM 3 i 4, dz. część 688; AM 5, dz. część 771, część 770;

NIEZGODA AM 1 dz. 72, 73, 107, 150;

WZI POZNAŃ
GNIEŹNIEŃSKIPOWIDZRUCHOCIN, AM 4, dz. 295/7, 295/33, 295/42, 295/43, 295/44, 295/45, 295/47, 295/48, 295/49, 295/35, 295/36, 295/37, 295/38, 295/39, 295/2, 295/4, 295/10, 295/17, 295/18, 295/19, 295/20, 295/21, 295/24, 295/5, 295/11, 295/8, 295/13, 295/15, 295/22, 295/23, 295/40, 295/41, 295/50, 295/51; AM 5, dz. część 5336/1, 5341/2.