Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe. - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2022.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2022 r.

DECYZJA Nr 10
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 1 lipca 2022 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 38, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1:
a)
skreśla się lp. 266,
b)
po lp. 266 dodaje się lp. 2661 w brzmieniu:
2661dzierżoniowskiDzierżoniów M.Zachód1/31,2854020202_1.0005.1/3
c)
skreśla się lp. 327,
d)
po lp. 327 dodaje się lp. 3271 i 3272 w brzmieniu:
3271dzierżoniowskiPiława Górna M.Kośmin457/180,0272020204_1.0003.457/18
3272dzierżoniowskiPiława Górna M.Kośmin457/192,7059020204_1.0003.457/19
e)
skreśla się lp. 827,
f)
po lp. 827 dodaje się lp. 8271 i 8272 w brzmieniu:
8271kłodzkiSzczytna M.Szczytnik270/70,1034020814_4.0004.270/7
8272kłodzkiSzczytna M.Szczytnik270/80,4983020814_4.0004.270/8
g)
skreśla się lp. 1961,
h)
po lp. 1961 dodaje się lp. 19611 w brzmieniu:
19611oleśnickiOleśnica M.Oleśnica1/410,5421021401_1.0002.AR_73.1/4
i)
skreśla się lp. 1962,
j)
po lp. 1962 dodaje się lp. 19621 w brzmieniu:
19621oleśnickiOleśnica M.Oleśnica2/48,7248021401_1.0002.AR_53.2/4
k)
skreśla się lp. 1999,
l)
po lp. 1999 dodaje się lp. 19991 w brzmieniu:
19991oleśnickiTwardogóraGrabowno

Wielkie

23/523,5800021408_5.0011.23/5
m)
skreśla się lp. 3359,
n)
po lp. 3359 dodaje się lp. 33591 i 33592 w brzmieniu:
33591wałbrzyskiJedlina - ZdrójKamieńsk35/80,0371022102_1.0001.35/8
33592wałbrzyskiJedlina - ZdrójKamieńsk35/91,7791022102_1.0001.35/9
o)
skreśla się lp. 3841,
p)
po lp. 3841 dodaje się lp. 38411 w brzmieniu:
38411zgorzeleckiPieńskBielawa Dolna246/19,3900022504_5.0001.246/1
q)
skreśla się lp. 3929,
r)
po lp. 3929 dodaje się lp. 39291 i 39292 w brzmieniu:
39291zgorzeleckiWęgliniecRuszów224/10,1325022506_5.0006.224/1
39292zgorzeleckiWęgliniecRuszów224/811,8900022506_5.0006.224/8
2)
w załączniku nr 2:
a)
po lp. 875 dodaje się lp. 8751 w brzmieniu:
8751inowrocławskiInowrocławCieślin71/30,2000040704_2.0006.71/3
b)
po lp. 877 dodaje się lp. 8771 w brzmieniu:
8771inowrocławskiInowrocławCieślin841,2700040704_2.0006.84
c)
po lp. 93414 dodaje się lp. 93415 i 93416 w brzmieniu:
93415inowrocławskiInowrocław M.Inowrocław 260,0590040701_1.0002.AR_342.6
93416inowrocławskiInowrocław M.Inowrocław 270,0703040701_1.0002.AR_342.7
d)
skreśla się lp. 1015,
e)
po lp. 1514 dodaje się lp. 15141 i 15142 w brzmieniu:
15141M. GrudziądzGrudziądz M.07640,0816046201_1.0076.4
15142M. GrudziądzGrudziądz M.07650,0345046201_1.0076.5
f)
po lp. 26461 dodaje się lp. 26462-26466 w brzmieniu:
26462świeckiJeżewoNadleśnictwo Dąbrowa2-a0,6100041404_2.0014.AR_2.2-a
26463świeckiJeżewoNadleśnictwo Dąbrowa2/40,0898041404_2.0014.AR_5.2/4
26464świeckiJeżewoNadleśnictwo Dąbrowa50,3500041404_2.0014.AR_8.5
26465świeckiJeżewoNadleśnictwo Dąbrowa90,4500041404_2.0014.AR_8.9
26466świeckiJeżewoNadleśnictwo

Dąbrowa

120,4700041404_2.0014.AR_8.12
g)
po lp. 27292 dodaje się lp. 27293 w brzmieniu:
27293świeckiOsieTleń44/40,3832041407_2.0011.44/4
h)
po lp. 3134 dodaje się lp. 31341 i 31342 w brzmieniu:
31341tucholskiGostycynGostycyn506/40,0118041602_2.0002.506/4
31342tucholskiGostycynGostycyn506/50,0229041602_2.0002.506/5
i)
po lp. 3136 dodaje się lp. 31361 w brzmieniu:
31361tucholskiGostycynGostycyn506/112,0456041602_2.0002.506/11
j)
po lp. 3266 dodaje się lp. 32661-32663 w brzmieniu:
32661tucholskiŚliwiceLipowa417/10,0153041605_2.0007.417/1
32662tucholskiŚliwiceLipowa417/20,0043041605_2.0007.417/2
32663tucholskiŚliwiceLipowa417/31,1402041605_2.0007.417/3
k)
po lp. 3273 dodaje się lp. 32731 w brzmieniu:
32731tucholskiŚliwiceLipowa8090,1576041605_2.0007.809
3)
w załączniku nr 3:
a)
skreśla się lp. 1070,
b)
po lp. 1070 dodaje się lp. 10701 w brzmieniu:
10701hrubieszowskiWerbkowice0140 Gozdów976/30,8950060408_2.0140.976/3
c)
skreśla się lp. 1071,
d)
po lp. 1071 dodaje się lp. 10711 w brzmieniu:
10711hrubieszowskiWerbkowice0140 Gozdów11752,0337060408_2.0140.1175
e)
skreśla się lp. 1072,
f)
po lp. 1072 dodaje się lp. 10721 w brzmieniu:
10721hrubieszowskiWerbkowice0141 Gozdów - Alojzów Kolonia3532,3116060408_2.0141.353
g)
skreśla się lp. 1073,
h)
po lp. 1073 dodaje się lp. 10731 w brzmieniu:
10731hrubieszowskiWerbkowice0163 Hostynne Kolonia644/31,3176060408_2.0163.644/3
i)
skreśla się lp. 1074,
j)
po lp. 1074 dodaje się lp. 10741 w brzmieniu:
10741hrubieszowskiWerbkowice0163 Hostynne Kolonia651/30,1460060408_2.0163.651/3
k)
skreśla się lp. 1075,
l)
po lp. 1075 dodaje się lp. 10751 w brzmieniu:
10751hrubieszowskiWerbkowice0163 Hostynne Kolonia6562,7443060408_2.0163.656
m)
skreśla się lp. 1076,
n)
po lp. 1076 dodaje się lp. 10761 w brzmieniu:
10761hrubieszowskiWerbkowice0164 Hostynne19/31,6335060408_2.0164.AR_2.19/3
o)
skreśla się lp. 1078,
p)
po lp. 1078 dodaje się lp. 10781 w brzmieniu:
10781hrubieszowskiWerbkowice0164 Hostynne6815,5015060408_2.0164.AR_2.681
q)
skreśla się lp. 1079,
r)
po lp. 1079 dodaje się lp. 10791 w brzmieniu:
10791hrubieszowskiWerbkowice0165 Łotów345/32,9746060408_2.0165.345/3
s)
skreśla się lp. 1080,
t)
po lp. 1080 dodaje się lp. 10801 w brzmieniu:
10801hrubieszowskiWerbkowice0168 Konopne32/50,4795060408_2.0168.32/5
u)
skreśla się lp. 1081,
v)
po lp. 1081 dodaje się lp. 10811 w brzmieniu:
10811hrubieszowskiWerbkowice0168 Konopne49/60,1124060408_2.0168.49/6
w)
skreśla się lp. 1082,
x)
po lp. 1082 dodaje się lp. 10821 w brzmieniu:
10821hrubieszowskiWerbkowice0168 Konopne50/31,2808060408_2.0168.50/3
y)
skreśla się lp. 1083,
z)
po lp. 1083 dodaje się lp. 10831 w brzmieniu:
10831hrubieszowskiWerbkowice0168 Konopne67/31,0025060408_2.0168.67/3
za)
skreśla się lp. 1084,
zb)
po lp. 1084 dodaje się lp. 10841 w brzmieniu:
10841hrubieszowskiWerbkowice0168 Konopne142/31,2285060408_2.0168.142/3
zc)
skreśla się lp. 1085,
zd)
po lp. 1085 dodaje się lp. 10851 w brzmieniu:
10851hrubieszowskiWerbkowice0168 Konopne3645,8611060408_2.0168.364
ze)
skreśla się lp. 1086,
zf)
po lp. 1086 dodaje się lp. 10861 w brzmieniu:
10861hrubieszowskiWerbkowice0173 Terebiniec39/80,2670060408_2.0173.39/8
zg)
skreśla się lp. 1087,
zh)
po lp. 1087 dodaje się lp. 10871 w brzmieniu:
10871hrubieszowskiWerbkowice0173 Terebiniec311/210,4007060408_2.0173.311/2
zi)
skreśla się lp. 1088,
zj)
po lp. 1088 dodaje się lp. 10881 w brzmieniu:
10881hrubieszowskiWerbkowice0173 Terebiniec266/10,7853060408_2.0173.266/1
zk)
skreśla się lp. 1381,
zl)
po lp. 1381 dodaje się lp. 13811-13813 w brzmieniu:
13811łukowskiStoczek Łukowski- gmina0008 Jamielnik Kolonia306/73,4768061108_2.0008.306/7
13812łukowskiStoczek Łukowski- gmina0008 Jamielnik Kolonia306/80,0094061108_2.0008.306/8
13813łukowskiStoczek Łukowski- gmina0008 Jamielnik Kolonia306/92,5099061108_2.0008.306/9
4)
w załączniku nr 4:
a)
po lp. 209 dodaje się lp. 2091 w brzmieniu:
2091M. Zielona GóraZielona Góra M.Nr 182/873,7542086201_1.0018.AR_1.2/87
b)
skreśla się lp. 339 i 806,
c)
po lp. 806 dodaje się lp. 8061 w brzmieniu:
8061zielonogórskiSulechówCigacice46/92,0864080906_5.0005.46/9
5)
w załączniku nr 5:
a)
skreśla się lp. 890,
b)
po lp. 890 dodaje się lp. 8901 i 8902 w brzmieniu:
8901M.ŁódźŁódź - WidzewW-37259/580,0324106106_9.0037.259/58
8902M.ŁódźŁódź - WidzewW-37259/590,0016106106_9.0037.259/59
c)
skreśla się lp. 2021,
d)
po lp. 2021 dodaje się lp. 20211 w brzmieniu:
20211pajęczańskiKiełczygłów20 Osina Duża i Mała334/65,0502100902_2.0020.334/6
e)
skreśla się lp. 2022,
f)
po lp. 2022 dodaje się lp. 20221 w brzmieniu:
20221pajęczańskiKiełczygłów26 Tuchań393/47,6538100902_2.0026.393/4
6)
w załączniku nr 6:
a)
skreśla się lp. 314,
b)
po lp. 314 dodaje się lp. 3141 w brzmieniu:
3141gorlickiŁużnaWola Łużańska624/11,6611120506_2.0005.624/1
c)
skreśla się lp. 1580,
d)
po lp. 1580 dodaje się lp. 15801 w brzmieniu:
15801M. Nowy SączNowy Sącz M.112121/30,8498126201_1.0112.121/3
e)
skreśla się lp. 1686,
f)
po lp. 1686 dodaje się lp. 16861 w brzmieniu:
16861M. TarnówTarnów029725/1650,3424126301_1.0297.25/165
g)
skreśla się lp. 2051 i 37341,
h)
po lp. 37341 dodaje się lp. 37342 w brzmieniu:
37342wadowickiWadowice - MiastoWadowice2379/120,0246121809_4.0001.2379/12
i)
skreśla się lp. 3753,
j)
po lp. 3753 dodaje się lp. 37531 w brzmieniu:
37531wadowickiWadowice - MiastoWadowice3064/90,1859121809_4.0001.3064/9
7)
w załączniku nr 7:
a)
skreśla się lp. 1615, 1617 i 2407,
b)
po lp. 2407 dodaje się lp. 24071 w brzmieniu:
24071płońskiRaciąż M.233 Raciąż882/85,4924142002_1.0233.882/8
c)
skreśla się lp. 2409,
d)
po lp. 2409 dodaje się lp. 24091 w brzmieniu:
24091płońskiRaciąż M.233 Raciąż1518/201,9629142002_1.0233.1518/20
e)
skreśla się lp. 2558,
f)
po lp. 2558 dodaje się lp. 25581 w brzmieniu:
25581radomskiKowala10 - Kosów Mniejszy50/42,9055142507_2.0010.50/4
g)
skreśla się lp. 2559,
h)
po lp. 2559 dodaje się lp. 25591 w brzmieniu:
25591radomskiKowala10 - Kosów Mniejszy50/104,0231142507_2.0010.50/10
i)
skreśla się lp. 2595,
j)
po lp. 2595 dodaje się lp. 25951 w brzmieniu:
25951siedleckiKotuńGręzów84318,4649142603_2.0007.843
k)
skreśla się lp. 2627,
l)
po lp. 2627 dodaje się lp. 26271 w brzmieniu:
26271siedleckiPrzesmykiZawady55619,2606142607_2.0028.556
m)
skreśla się lp. 2688,
n)
po lp. 2688 dodaje się lp. 26881 w brzmieniu:
26881siedleckiWiśniewBorki-Kosiorki5004,6624142611_2.0001.500
8)
w załączniku nr 8:
a)
skreśla się lp. 373,
b)
po lp. 373 dodaje się lp. 3731 w brzmieniu:
3731głubczyckiGłubczyceLwowiany268/24,1729160203_5.0019.AR_3.268/2
c)
skreśla się lp. 395,
d)
po lp. 395 dodaje się lp. 3951 w brzmieniu:
3951głubczyckiKietrzNowa

Cerekwia

838/48,0783160204_5.0002.838/4
e)
po lp. 413 dodaje się lp. 4131 i 4132 w brzmieniu:
4131kędzierzyńsko- kozielskiBierawaGrabówka571,3610160302_2.0089.AR_1.57
4132kędzierzyńsko- kozielskiBierawaGrabówka600,0636160302_2.0089.AR_1.60
f)
skreśla się lp. 1243,
g)
po lp. 1243 dodaje się lp. 12431 w brzmieniu:
12431nyskiGłuchołazy M.Głuchołazy1748/20,8307160701_4.0001.1748/2
h)
skreśla się lp. 2407,
i)
po lp. 2407 dodaje się lp. 24071 w brzmieniu:
24071prudnickiGłogówek M.Wielkie Oracze867/23,5161161002_4.0243.867/2
9)
w załączniku nr 9:
a)
skreśla się lp. 604,
b)
po lp. 604 dodaje się lp. 6041 w brzmieniu:
6041niżańskiHarasiukiHuta Stara2486/87,8292181201_2.0008.2486/8
10)
w załączniku nr 10:
a)
skreśla się lp. 203,
b)
po lp. 203 dodaje się lp. 2031 w brzmieniu:
2031hajnowskiHajnówka0004 Chytra353/17,0317200506_2.0004.353/1
c)
skreśla się lp. 204,
d)
po lp. 204 dodaje się lp. 2041 w brzmieniu:
2041hajnowskiHajnówka0004 Chytra353/32,8303200506_2.0004.353/3
e)
skreśla się lp. 205,
f)
po lp. 205 dodaje się lp. 2051 w brzmieniu:
2051hajnowskiHajnówka0006 Dubicze Osoczne45011,3955200506_2.0006.450
g)
skreśla się lp. 206,
h)
po lp. 206 dodaje się lp. 2061 w brzmieniu:
2061hajnowskiHajnówka0007 Dubiny922/118,9785200506_2.0007.922/1
i)
skreśla się lp. 207,
j)
po lp. 207 dodaje się lp. 2071 w brzmieniu:
2071hajnowskiHajnówka0009 Lipiny665/24,8532200506_2.0009.665/2
k)
skreśla się lp. 208,
l)
po lp. 208 dodaje się lp. 2081 w brzmieniu:
2081hajnowskiHajnówka0009 Lipiny665/61,4227200506_2.0009.665/6
m)
skreśla się lp. 209,
n)
po lp. 209 dodaje się lp. 2091 w brzmieniu:
2091hajnowskiHajnówka0012

Nowoberezowo

501/11,6667200506_2.0012.501/1
o)
skreśla się lp. 210,
p)
po lp. 210 dodaje się lp. 2101 w brzmieniu:
2101hajnowskiHajnówka0014

Nowosady

744/215,6316200506_2.0014.744/2
q)
skreśla się lp. 211,
r)
po lp. 211 dodaje się lp. 2111 w brzmieniu:
2111hajnowskiHajnówka0016 Orzeszkowo611/116,7197200506_2.0016.611/1
s)
skreśla się lp. 213,
t)
po lp. 213 dodaje się lp. 2131 w brzmieniu:
2131hajnowskiHajnówka0016 Orzeszkowo611/37,7750200506_2.0016.611/3
u)
skreśla się lp. 214,
v)
po lp. 214 dodaje się lp. 2141 w brzmieniu:
2141hajnowskiHajnówka0017 Pasieczniki

Duże

233/17,1925200506_2.0017.233/1
w)
skreśla się lp. 215,
x)
po lp. 215 dodaje się lp. 2151 w brzmieniu:
2151hajnowskiHajnówka0019 Progale264,9476200506_2.0019.26
y)
skreśla się lp. 216,
z)
po lp. 216 dodaje się lp. 2161 w brzmieniu:
2161hajnowskiHajnówka0024 Stare Berezowo21711,6246200506_2.0024.217
za)
skreśla się lp. 217,
zb)
po lp. 217 dodaje się lp. 2171 w brzmieniu:
2171hajnowskiHajnówka0024 Stare Berezowo50010,4008200506_2.0024.500
zc)
skreśla się lp. 218,
zd)
po lp. 218 dodaje się lp. 2181 w brzmieniu:
2181hajnowskiHajnówka0027

Wierzchowskie

541/19,8942200506_2.0027.541/1
ze)
skreśla się lp. 219,
zf)
po lp. 219 dodaje się lp. 2191 w brzmieniu:
2191hajnowskiHajnówka0027

Wierzchowskie

541/321,9855200506_2.0027.541/3
zg)
skreśla się lp. 256,
zh)
po lp. 256 dodaje się lp. 2561 w brzmieniu:
2561łomżyńskiŁomża0002 Bacze

Suche

4807,7778200702_2.0002.480
zi)
skreśla się lp. 257,
zj)
po lp. 257 dodaje się lp. 2571 w brzmieniu:
2571łomżyńskiŁomża0002 Bacze

Suche

5591,4278200702_2.0002.559
zk)
skreśla się lp. 259,
zl)
po lp. 259 dodaje się lp. 2591 w brzmieniu:
2591łomżyńskiŁomża0021 Milewo4041,7603200702_2.0021.404
zm)
skreśla się lp. 260,
zn)
po lp. 260 dodaje się lp. 2601 w brzmieniu:
2601łomżyńskiŁomża0021 Milewo40513,8358200702_2.0021.405
zo)
skreśla się lp. 262,
zp)
po lp. 262 dodaje się lp. 2621 w brzmieniu:
2621łomżyńskiŁomża0023 Modzele- Wypychy2664,7611200702_2.0023.266
zq)
skreśla się lp. 263,
zr)
po lp. 263 dodaje się lp. 2631 w brzmieniu:
2631łomżyńskiŁomża0025 Nowe Wyrzyki1753,9515200702_2.0025.175
zs)
skreśla się lp. 272,
zt)
po lp. 272 dodaje się lp. 2721 w brzmieniu:
2721łomżyńskiŚniadowo0033 Truszki439,4466200707_2.0033.43
zu)
skreśla się lp. 273,
zv)
po lp. 273 dodaje się lp. 2731 w brzmieniu:
2731łomżyńskiŚniadowo0041 Zalesie Poczynki644,7961200707_2.0041.64
zw)
skreśla się lp. 274,
zx)
po lp. 274 dodaje się lp. 2741 w brzmieniu:
2741łomżyńskiŚniadowo0042 Zalesie Wypychy683,6952200707_2.0042.68
11)
w załączniku nr 11:
a)
skreśla się lp. 1431 i 1464,
b)
po lp. 1464 dodaje się lp. 14641 i 14642 w brzmieniu:
14641m. GdańskGdańsk M.Gdańsk 38, 038163/70,0010226101_1.0038.163/7
14642m. GdańskGdańsk M.Gdańsk 38, 038163/80,0014226101_1.0038.163/8
c)
skreśla się lp. 1467,
d)
po lp. 1467 dodaje się lp. 14671 i 14672 w brzmieniu:
14671m. GdańskGdańsk M.Gdańsk 38, 038166/30,0436226101_1.0038.166/3
14672m. GdańskGdańsk M.Gdańsk 38, 038166/40,0381226101_1.0038.166/4
e)
skreśla się lp. 1468,
f)
po lp. 1468 dodaje się lp. 14681 i 14682 w brzmieniu:
14681m. GdańskGdańsk M.Gdańsk 38, 038166/50,0088226101_1.0038.166/5
14682m. GdańskGdańsk M.Gdańsk 38, 038166/60,0172226101_1.0038.166/6
g)
skreśla się lp. 1788,
h)
po lp. 1788 dodaje się lp. 17881-17884 w brzmieniu:
17881m. GdańskGdańsk M.Jasień6/40,0014226101_1.0049.6/4
17882m. GdańskGdańsk M.Jasień6/50,0079226101_1.0049.6/5
17883m. GdańskGdańsk M.Jasień6/60,0040226101_1.0049.6/6
17884m. GdańskGdańsk M.Jasień6/70,1348226101_1.0049.6/7
i)
skreśla się lp. 1800,
j)
po lp. 1800 dodaje się lp. 18001-18003 w brzmieniu:
18001m. GdańskGdańsk M.Kiełpino Górne389/50,1057226101_1.0036.389/5
18002m. GdańskGdańsk M.Kiełpino Górne389/60,2565226101_1.0036.389/6
18003m. GdańskGdańsk M.Kiełpino Górne389/70,109422610_1.0036.389/7
k)
skreśla się lp. 1813,
l)
po lp. 1813 dodaje się lp. 18131 i 18132 w brzmieniu:
18131m. GdańskGdańsk M.Kiełpino Górne409/190,0021226101_1.0036.409/19
18132m. GdańskGdańsk M.Kiełpino Górne409/200,4057226101_1.0036.409/20
m)
skreśla się lp. 1820,
n)
po lp. 1820 dodaje się lp. 18201 i 18202 w brzmieniu:
18201m. GdańskGdańsk M.Kiełpino Górne413/60,0017226101_1.0036.413/6
18202m. GdańskGdańsk M.Kiełpino Górne413/73,9769226101_1.0036.413/7
12)
w załączniku nr 12:
a)
skreśla się lp. 2679, 2681-2685,
b)
po lp. 12938 dodaje się lp. 129381 i 129382 w brzmieniu:
129381raciborskiKuźnia

Raciborska M.

Kuźnia

Raciborska

584/90,4174241105_4.0003.AR_3.584/9
129382raciborskiKuźnia

Raciborska M.

Kuźnia

Raciborska

584/100,2863241105_4.0003.AR_3.584/10
c)
skreśla się lp. 12939,
d)
po lp. 13330 dodaje się lp. 133301 w brzmieniu:
133301raciborskiKrzanowiceWojnowice522,4800241103_5.0005.AR_4.52
e)
po lp. 13332 dodaje się lp. 133321 w brzmieniu:
133321raciborskiKrzanowiceWojnowice2510,7700241103_5.0005.AR_2.251
13)
w załączniku nr 13:
a)
skreśla się lp. 307,
b)
po lp. 307 dodaje się lp. 3071-3078 w brzmieniu:
3071jędrzejowskiJędrzejów - obszar wiejski26 Potok

Wielki

13880,5704260202_5.0026.1388
3072jędrzejowskiJędrzejów - obszar wiejski26 Potok

Wielki

13890,1205260202_5.0026.1389
3073jędrzejowskiJędrzejów - obszar wiejski26 Potok

Wielki

13900,1691260202_5.0026.1390
3074jędrzejowskiJędrzejów - obszar wiejski26 Potok

Wielki

13910,0203260202_5.0026.1391
3075jędrzejowskiJędrzejów - obszar wiejski26 Potok

Wielki

13920,0159260202_5.0026.1392
3076jędrzejowskiJędrzejów - obszar wiejski26 Potok

Wielki

13930,0628260202_5.0026.1393
3077jędrzejowskiJędrzejów - obszar wiejski26 Potok

Wielki

13940,0259260202_5.0026.1394
3078jędrzejowskiJędrzejów - obszar wiejski26 Potok

Wielki

13950,0563260202_5.0026.1395
c)
po lp. 2449 dodaje się lp. 24491 i 24492 w brzmieniu:
24491skarżyskiSkarżysko- Kamienna0011 Górna Kamienna1/470,3076261001_1.0011.AR_75.1/47
24492skarżyskiSkarżysko- Kamienna0011 Górna Kamienna1/490,5536261001_1.0011.AR_75.1/49
d)
po lp. 2531 dodaje się lp. 25311 w brzmieniu:
25311skarżyskiSkarżysko- Kamienna0011 Górna Kamienna105/50,6828261001_1.0011.AR_26.105/5
14)
w załączniku nr 14:
a)
skreśla się lp. 1092,
b)
po lp. 1092 dodaje się lp. 10921 w brzmieniu:
10921szczycieńskiPasymGrom527/29,6433281704_5.0005.527/2
15)
w załączniku nr 15:
a)
po lp. 824 dodaje się lp. 8241 w brzmieniu:
8241jarocińskiJaraczewoPanienka2/22,0902300601_5.0012.AR_1.2/2
b)
skreśla się lp. 1242,
c)
po lp. 1242 dodaje się lp. 12421 w brzmieniu:
12421kolskiKołoBorki93/23,4800300907_2.0002.AR_1.93/2
d)
skreśla się lp. 1698, 4248, 5078 i 5104,
e)
po lp. 5104 dodaje się lp. 51041 w brzmieniu:
51041słupeckiStrzałkowoStrzałkowo306/51,9800302307_2.0018.306/5
f)
po lp. 6204 dodaje się lp. 62041 w brzmieniu:
62041wrzesińskiWrześnia M.Września3340,0503303005_4.0500.334
16)
w załączniku nr 16:
a)
po lp. 1115 dodaje się lp. 11151 i 11152 w brzmieniu:
11151polickiKołbaskowoOstoja6/20,0057321102_2.0010.6/2
11152polickiKołbaskowoPrzecław20/20,0105321102_2.0012.20/2
b)
po lp. 1127 dodaje się lp. 11271 w brzmieniu:
11271polickiKołbaskowoWarzymice134/10,0006321102_2.0021.134/1
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Inf. z 2020 r. poz. 47, z 2021 r. poz. 2, 4, 8, 19, 26, 28, 31, 33, 35, 44, 49, 50, 51 i 53 oraz z 2022 r. poz. 3, 5, 9, 10 i 20.