Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2019.49

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2019 r.

DECYZJA NR 34
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 28 października 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 25, z późn. zm.), w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w tomie 1 województwo dolnośląskie:
a) skreśla się lp. 326,
b) po lp. 326 dodaje się lp. 3261 w brzmieniu:
3261dolnośląskiegłogowskiŻukowice0002 Brzeg Głogowski662/14,9300
c) skreśla się lp. 407,
d) po lp. 407 dodaje się lp. 4071 w brzmieniu:
4071dolnośląskiejeleniogórskiJeżów SudeckiSiedlęcin226/913,0800
e) skreśla się lp. 1264,
f) po lp. 1264 dodaje się lp. 12641 w brzmieniu:
12641dolnośląskieMiasto WrocławM. WrocławLeśnica43/21,7440
g) skreśla się lp. 1643,
h) po lp. 1643 dodaje się lp. 16431 i 16432 w brzmieniu:
16431dolnośląskiem. LegnicaM. LegnicaPiątnica124/30,0461
16432dolnośląskiem. LegnicaM. LegnicaPiątnica124/41,0936
i) skreśla się lp. 1799,
j) po lp. 1799 dodaje się lp. 17991 i 17992 w brzmieniu:
17991dolnośląskieoleśnickiSycówStradomia Wierzchnia289/30,0847
17992dolnośląskieoleśnickiSycówStradomia Wierzchnia289/55,9240
k) skreśla się lp. 2082,
l) po lp. 2082 dodaje się lp. 20821 w brzmieniu:
20821dolnośląskiestrzelińskiStrzelinWarkocz121/210,3900
m) skreśla się lp. 2351,
n) po lp. 2351 dodaje się lp. 23511 i 23512 w brzmieniu:
23511dolnośląskieśredzkiŚroda ŚląskaProszków271/25,8000
23512dolnośląskieśredzkiŚroda ŚląskaProszków271/30,0407
o) skreśla się lp. 2804,
p) po lp. 2804 dodaje się lp. 28041 w brzmieniu:
28041dolnośląskietrzebnickiPrusiceSkokowa124/148,4906
r) skreśla się lp. 3189,
s) po lp. 3189 dodaje się lp. 31891 w brzmieniu:
31891dolnośląskiewrocławskiKąty

Wrocławskie

Nowa Wieś

Kącka

595/310,3704
t) skreśla się lp. 3191,
u) po lp. 3191 dodaje się lp. 31911 w brzmieniu:
31911dolnośląskiewrocławskiKąty

Wrocławskie

Sadowice334/22,7500
w) skreśla się lp. 3206,
y) po lp. 3206 dodaje się lp. 32061 w brzmieniu:
32061dolnośląskiewrocławskiKobierzyceBielany

Wrocławskie

260/42,4209
2) w tomie 2 województwo kujawsko-pomorskie:
a) skreśla się lp. 126,
b) po lp. 126 dodaje się lp. 1261 w brzmieniu:
1261kujawsko-pomorskiebrodnickiBrodnica M.0001

Brodnica-Miasto

205/40,0075
c) skreśla się lp. 2333,
d) po lp. 2333 dodaje się lp. 23331 - 23335 w brzmieniu:
23331kujawsko-pomorskieświeckiPruszczParlin14/10,2888
23332kujawsko-pomorskieświeckiPruszczParlin14/20,0619
23333kujawsko-pomorskieświeckiPruszczParlin14/40,0423
23334kujawsko-pomorskieświeckiPruszczParlin14/50,0431
23335kujawsko-pomorskieświeckiPruszczParlin14/60,0101
e) skreśla się lp. 2450,
f) po lp. 2450 dodaje się lp. 24501 w brzmieniu:
24501kujawsko-pomorskietoruńskiChełmżaMirakowo272/35,5900
g) skreśla się lp. 2805,
h) po lp. 2805 dodaje się lp. 28051 - 28054 w brzmieniu:
28051kujawsko-pomorskiewąbrzeskiKsiążki4 Książki187/40,0100
28052kujawsko-pomorskiewąbrzeskiKsiążki4 Książki187/60,4162
28053kujawsko-pomorskiewąbrzeskiKsiążki4 Książki187/90,4199
28054kujawsko-pomorskiewąbrzeskiKsiążki4 Książki187/1011,2104
3) w tomie 5 województwo łódzkie:
a) skreśla się lp. 2241,
b) po lp. 2241 dodaje się lp. 22411 w brzmieniu:
22411łódzkierawskiBiała RawskaNarty208/20,5176
4) w tomie 6 województwo małopolskie:
a) po lp. 2101 dodaje się lp. 2102 i 2103 w brzmieniu:
2102małopolskiedąbrowskiMędrzechówWólka Grądzka56/120,0200
2103małopolskiedąbrowskiMędrzechówWólka Grądzka56/130,0100
b) skreśla się lp. 257, 18701 i 18702,
c) po lp. 18702 dodaje się lp. 18703 i 18704 w brzmieniu:
18703małopolskienowosądeckiMuszyna - miastoMuszyna1148/637,6564
18704małopolskienowosądeckiMuszyna - miastoMuszyna1148/671,9796
d) skreśla się lp. 3072,
e) po lp. 3072 dodaje się lp. 30721 - 30723 w brzmieniu:
30721małopolskiewadowickiKalwaria

Zebrzydowska M.

33020/41,5581
30722małopolskiewadowickiKalwaria

Zebrzydowska M.

33020/51,7277
30723małopolskiewadowickiKalwaria

Zebrzydowska M.

33020/63,0311
5) w tomie 7 województwo mazowieckie:
a) skreśla się lp. 4,
b) po lp. 4 dodaje się lp. 41 - 44 w brzmieniu:
41mazowieckiebiałobrzeskiStromiec0028 Grabowy Las241/619,6634
42mazowieckiebiałobrzeskiStromiec0028 Grabowy Las241/70,1016
43mazowieckiebiałobrzeskiStromiec0028 Grabowy Las241/80,0204
44mazowieckiebiałobrzeskiStromiec0028 Grabowy Las241/99,6323
c) po lp. 1251 dodaje się lp. 12511 w brzmieniu:
12511mazowieckieMiasto RadomM. RadomJeżowa Wola1/10,0202
6) w tomie 8 województwo opolskie:
a) skreśla się lp. 9,
b) po lp. 9 dodaje się lp. 91 w brzmieniu:
91opolskiebrzeskiBrzeg M.Południe847/51,6372
c) skreśla się lp. 1541,
d) po lp. 1541 dodaje się lp. 15411 w brzmieniu:
15411opolskieopolskiDąbrowaDąbrowa425/126,3878
7) w tomie 11 województwo pomorskie:
a) skreśla się lp. 78,
b) po lp. 78 dodaje się lp. 781 w brzmieniu:
781pomorskiebytowskiStudzieniceUgoszcz324/49,2945
c) skreśla się lp. 552,
d) po lp. 552 dodaje się lp. 5521 w brzmieniu:
5521pomorskiekartuskiKartuzyKiełpino442/411,4600
e) skreśla się lp. 2302,
f) po lp. 2302 dodaje się lp. 23021 w brzmieniu:
23021pomorskiemalborskiMalbork M.8133/10,1497
8) w tomie 12 województwo śląskie:
a) skreśla się lp. 1504, 7011, 8070 i 11791,
b) po lp. 11791 dodaje się lp. 117911 i 117912 w brzmieniu:
117911śląskiem.ZabrzeZabrze M.Mikulczyce45966/380,0236
117912śląskiem.ZabrzeZabrze M.Mikulczyce45967/381,2602
c) skreśla się lp. 12765 i 14526,
d) po lp. 14526 dodaje się lp. 145261 w brzmieniu:
145261śląskietarnogórskiKaletyKalety22623/980,0785
9) w tomie 14 województwo warmińsko-mazurskie:
a) po lp. 2 dodaje się lp. 21 w brzmieniu:
21warmińsko-

mazurskie

bartoszyckiBartoszyce5 - Bezledy271,4400
b) po Ip. 6 dodaje się Ip. 61 i 62 w brzmieniu:
61warmińsko-

mazurskie

bartoszyckiBartoszyce82 - Żardyny8417,8000
62warmińsko-

mazurskie

bartoszyckiBartoszyce82 - Żardyny850,8300
10) w tomie 15 województwo wielkopolskie:
a) po lp. 289 dodaje się lp. 2891 w brzmieniu:
2891wielkopolskiegnieźnieńskiMieleszynŚwiątniki Wielkie35/11,1428
b) po lp. 3483 dodaje się lp. 34831 w brzmieniu:
34831wielkopolskieostrowskiSośnieKocina77/10,0983
c) po lp. 3490 dodaje się lp. 34901 w brzmieniu:
34901wielkopolskieostrowskiSośnieKocina212/20,0494
d) po lp. 3491 dodaje się lp. 34911 w brzmieniu:
34911wielkopolskieostrowskiSośnieKocina212/40,0470
e) po lp. 3497 dodaje się lp. 34971 w brzmieniu:
34971wielkopolskieostrowskiSośnieMłynik49/20,2690
f) po lp. 3502 dodaje się lp. 35021 w brzmieniu:
35021wielkopolskieostrowskiSośnieSośnie2910,1935
g) skreśla się lp. 3507,
h) po lp. 3507 dodaje się lp. 35071 w brzmieniu:
35071wielkopolskieostrzeszowskiOstrzeszówMarydół302/21,9003
i) skreśla się lp. 3929 i 3930,
j) po lp. 5094 dodaje się lp. 50941 w brzmieniu:
50941wielkopolskiewrzesińskiMiłosławKsiążno167/40,0277
11) w tomie 16 województwo zachodniopomorskie:
a) po lp. 56 dodaje się lp. 561 w brzmieniu:
561zachodniopomorskiechoszczeńskiBierzwnikBierzwnik 394/110,0118
b) po lp. 523 dodaje się lp. 5231 w brzmieniu:
5231zachodniopomorskiekamieńskiWolinRecław 248/20,0300
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).