Dziennik resortowy

Dz.Urz.MI.2018.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 września 2018 r.

DECYZJA Nr 31
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 3 września 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 25, z późn. zm.), w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w tomie 1 województwo dolnośląskie:
a) skreśla się lp. 471,
b) po lp. 471 dodaje się lp. 4711 w brzmieniu:
4711dolnośląskiejeleniogórskiSzklarska Poręba M.0003153/52,6640
c) skreśla się lp. 473,
d) po lp. 473 dodaje się lp. 4731 w brzmieniu:
4731dolnośląskiejeleniogórskiSzklarska Poręba M.0003206/31,8659
e) skreśla się lp. 6881,
f) po lp. 6881 dodaje się lp. 6882 i 6883 w brzmieniu:
6882dolnośląskiekłodzkiNowa Ruda M.3-Nowa Ruda326/100,1676
6883dolnośląskiekłodzkiNowa Ruda M.3-Nowa Ruda326/136,1122
g) skreśla się lp. 13872,
h) po lp. 13872 dodaje się lp. 13873-13877 w brzmieniu:
13873dolnośląskiem. WrocławM. Wrocław0022-Południe4/1391,0922
13874dolnośląskiem. WrocławM. Wrocław0022-Południe4/1400,4277
13875dolnośląskiem. WrocławM. Wrocław0022-Południe4/1410,1862
13876dolnośląskiem. WrocławM. Wrocław0022-Południe4/1420,0053
1387'dolnośląskiem. WrocławM. Wrocław0022-Południe4/1430,0848
i) skreśla się lp. 1393,
j) po lp. 1393 dodaje się lp. 13931 w brzmieniu:
13931dolnośląskiem. WrocławM. WrocławPopowice2/33,7383
k) skreśla się lp. 1817,
l) po lp. 1817 dodaje się lp. 18171 i 18172 w brzmieniu:
18171dolnośląskieoleśnickiTwardogóra M.Twardogóra1/150,0846
18172dolnośląskieoleśnickiTwardogóra M.Twardogóra1/162,6928
2) w tomie 2 województwo kujawsko-pomorskie:
a) skreśla się lp. 29 i 1181,
b) po lp. 1181 dodaje się lp. 11811-11813 w brzmieniu:
11811kujawsko-pomorskieM. BydgoszczBydgoszcz M.02661/10,0709
11812kujawsko-pomorskieM. BydgoszczBydgoszcz M.02661/42,5429
11813kujawsko-pomorskieM. BydgoszczBydgoszcz M.02661/52,5053
3) w tomie 4 województwo lubuskie:
a) skreśla się lp. 497,
b) po lp. 497 dodaje się lp. 4971-4974 w brzmieniu:
4971lubuskiestrzelecko-drezdeneckiZwierzyn0005 Sarbiewo236/10,9552
4972lubuskiestrzelecko-drezdeneckiZwierzyn0005 Sarbiewo236/20,0480
4973lubuskiestrzelecko-drezdeneckiZwierzyn0005 Sarbiewo236/30,0326
4974lubuskiestrzelecko-drezdeneckiZwierzyn0005 Sarbiewo236/40,2218
4) w tomie 5 województwo łódzkie:
a) skreśla się lp. 251,
b) po lp. 251 dodaje się lp. 2511 w brzmieniu:
2511łódzkiekutnowskiStrzelceZaranna62/716,3533
c) skreśla się lp. 252,
d) po lp. 252 dodaje się lp. 2521 w brzmieniu:
2521łódzkiekutnowskiStrzelceZgórze78/45,1087
e) skreśla się lp. 498,
f) po lp. 498 dodaje się lp. 4981 w brzmieniu:
4981łódzkiemiasto ŁódźŁódź - GórnaG-176/40,3919
g) skreśla się lp. 600, 606 i 6064,
h) po lp. 6064 dodaje się lp. 6065-60648 w brzmieniu:
6065łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/530,0015
6066łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/540,0473
6067łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/550,0862
6068łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/560,0206
6069łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/570,1264
60610łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/580,0792
60611łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/590,6732
60612łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/900,5306
60613łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/910,2508
60614łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/920,0455
60615łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/930,0270
60616łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/940,6151
60617łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/950,5396
60618łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/960,5069
60619łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/970,5859
60620łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/980,1679
60621łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/990,1432
60622łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/1000,0285
60623łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/1010,0075
60624łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/1020,0048
60625łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/1030,0063
60626łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/1040,1176
60627łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/680,1995
60628łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/690,2454
60629łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/700,5383
60630łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/710,4291
60631łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/720,4725
60632łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/730,3860
60633łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/740,1804
60634łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/750,1065
60635łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/760,3077
60636łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/770,2563
60637łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/780,2479
60638łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/790,1167
60639łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/800,0754
60640łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/810,0239
60641łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/820,0271
60642łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/830,0688
60643łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/840,0088
60644łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/850,5532
60645łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/860,3290
60646łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/870,3849
60647łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/880,0329
60648łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-141/890,0093
i) skreśla się lp. 668,
j) po lp. 668 dodaje się lp. 6681 i 6682 w brzmieniu:
6681łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-231/90,5601
6682łódzkiemiasto ŁódźŁódź - WidzewW-231/104,3056
k) skreśla się lp. 2951, 2958, 2959, 2961, 2963, 2966, 2974, 2976, 2978, 2980 i 3009;
5) w tomie 6 województwo małopolskie:
a) skreśla się lp. 1921,
b) po lp. 1921 dodaje się lp. 1922 w brzmieniu:
1922małopolskiechrzanowskiTrzebinia-miastoWodna400/110,2190
c) skreśla się lp. 1931,
d) po lp. 1931 dodaje się lp. 1932 w brzmieniu:
1932małopolskiechrzanowskiTrzebinia-miastoWodna400/541,0675
e) skreśla się lp. 1941,
f) po lp. 1941 dodaje się lp. 1942 w brzmieniu:
1942małopolskiechrzanowskiTrzebinia-miastoWodna400/564,8722
g) po lp. 2331 dodaje się lp. 2332 w brzmieniu:
2332małopolskiegorlickiBobowaWilczyska2380,0900
h) skreśla się lp. 281,
i) po lp. 281 dodaje się lp. 2811-2813 w brzmieniu:
2811małopolskiekrakowskiKocmyrzów-LuborzycaŁuczyce6000,2321
2812małopolskiekrakowskiKocmyrzów-LuborzycaŁuczyce6020,0731
2813małopolskiekrakowskiKocmyrzów-LuborzycaŁuczyce60715,2038
j) po lp. 1319 dodaje się lp. 13191 w brzmieniu:
13191małopolskieM. TarnówTarnów032316/50,0453
k) skreśla się lp. 2375, 2376, 2377, 2378 i 2379;
6) w tomie 7 województwo mazowieckie:
a) skreśla się lp. 36,
b) po lp. 36 dodaje się lp. 361 w brzmieniu:
361mazowieckiegarwolińskiBorowieBorowie378/11,0026
c) skreśla się lp. 37,
d) po lp. 37 dodaje się lp. 371 w brzmieniu:
371mazowieckiegarwolińskiBorowieBorowie3951,1023
e) skreśla się lp. 46,
f) po lp. 46 dodaje się lp. 461 w brzmieniu:
461mazowieckiegarwolińskiGarwolinMiętne10386,1189
g) skreśla się lp. 47,
h) po lp. 47 dodaje się lp. 471 w brzmieniu:
471mazowieckiegarwolińskiGarwolinMiętne10392,6197
i) skreśla się lp. 48,
j) po lp. 48 dodaje się lp. 481 w brzmieniu:
481mazowieckiegarwolińskiGarwolinMiętne10402,3610
k) po lp. 457 dodaje się lp. 4571 w brzmieniu:
4571mazowieckielegionowskiNieporęt16-Wólka Radzymińska5551,2308
l) skreśla się lp. 1240,
m) po lp. 1240 dodaje się lp. 12401 w brzmieniu:
12401mazowieckieMiasto RadomM. Radom0091-Śródmieście 21/63,6972
n) skreśla się lp. 1671,
o) po lp. 1671 dodaje się lp. 16711 w brzmieniu:
16711mazowieckieotwockiJózefów0020 201353,4056
p) skreśla się lp. 1949,
q) po lp. 1949 dodaje się lp. 19491 w brzmieniu:
19491mazowieckieprzasnyskiChorzele-Obszar Wiejski0038

Raszujka

5712,2900
r) skreśla się lp. 2078,
s) po lp. 2078 dodaje się lp. 20781 w brzmieniu:
20781mazowieckiesiedleckiPrzesmyki11 Lipiny75620,3555
t) skreśla się lp. 2089,
u) po lp. 2089 dodaje się lp. 20891 w brzmieniu:
20891mazowieckiesiedleckiSiedlce17 Pruszyn - Pieńki1975,9630
w) skreśla się lp. 2136,
x) po lp. 2136 dodaje się lp. 21361 w brzmieniu:
21361mazowieckiesiedleckiSuchożebry15 Stany Duże3913,1465
y) skreśla się lp. 2202,
z) po lp. 2202 dodaje się lp. 22021 w brzmieniu:
22021mazowieckiesochaczewskiNowa Sucha0008 Kozłów Biskupi506/511,1900
za) skreśla się lp. 2414,
zb) po lp. 2414 dodaje się lp. 24141 w brzmieniu:
24141mazowieckiewęgrowskiSadowneKołodziąż Rybie12019,8577
zc) skreśla się lp. 2415,
zd) po lp. 2415 dodaje się lp. 24151 w brzmieniu:
24151mazowieckiewęgrowskiSadowneOrzełek121,7002
ze) skreśla się lp. 2416,
zf) po lp. 2416 dodaje się lp. 24161 w brzmieniu:
24161mazowieckiewęgrowskiSadowneOrzełek12885,5420
zg) skreśla się lp. 2417,
zh) po lp. 2417 dodaje się lp. 24171 w brzmieniu:
24171mazowieckiewęgrowskiSadowneSokółka115,2880
zi) skreśla się lp. 2528;
7) w tomie 9 województwo podkarpackie:
a) skreśla się lp. 881,
b) po lp. 881 dodaje się lp. 8811 i 8812 w brzmieniu:
8811podkarpackiesanockiKomańczaNowy Łupków20/160,2557
8812podkarpackiesanockiKomańczaNowy Łupków20/1730,4141
c) skreśla się lp. 9272,
d) po lp. 9272 dodaje się lp. 9273 w brzmieniu:
9273podkarpackiesanockiZagórz - MZasław361/52,0608
e) skreśla się lp. 961,
f) po lp. 961 dodaje się lp. 9611 w brzmieniu:
9611podkarpackiestalowowolskiZaklików0012 Lipa38833,8119
g) skreśla się lp. 962,
h) po lp. 962 dodaje się lp. 9621 w brzmieniu:
9621podkarpackiestalowowolskiZaklików0012 Lipa38848,7726
i) skreśla się lp. 964,
j) po lp. 964 dodaje się lp. 9641 w brzmieniu:
9641podkarpackiestalowowolskiZaklików0004 Gielnia4668,3112
k) skreśla się lp. 966,
l) po lp. 966 dodaje się lp. 9661 w brzmieniu:
9661podkarpackiestalowowolskiZaklików0017 Zdziechowice Drugie22315,7027
m) skreśla się lp. 968,
n) po lp. 968 dodaje się lp. 9681 w brzmieniu:
9681podkarpackiestalowowolskiZaleszany0002 Kępie

Zaleszańskie

17820,9075
o) skreśla się lp. 972,
p) po lp. 972 dodaje się lp. 9721 w brzmieniu:
9721podkarpackiestalowowolskiZaleszany0009 Turbia7395,8535
q) po lp. 977 dodaje się lp. 9771 i 9772 w brzmieniu:
9771podkarpackiestalowowolskiZaleszany0012 Zbydniów19262,2400
9772podkarpackiestalowowolskiZaleszany0012 Zbydniów19270,2800
r) skreśla się lp. 979,
s) po lp. 979 dodaje się lp. 9791 w brzmieniu:
9791podkarpackiestrzyżowskiCzudec2 - Czudec479/136,7400
t) skreśla się lp. 1000,
u) po lp. 1000 dodaje się lp. 10001 w brzmieniu:
10001podkarpackiestrzyżowskiWiśniowa0012 Tułkowice2352,2419
8) w tomie 10 województwo podlaskie:
a) skreśla się lp. 112,
b) po lp. 112 dodaje się lp. 1121 w brzmieniu:
1121podlaskiebiałostockiZabłudów0013 Kamionka2571,5780
c) skreśla się lp. 260,
d) po lp. 260 dodaje się lp. 2601 w brzmieniu:
2601podlaskiełomżyńskiŚniadowoJemielite Wypychy1297,1261
e) skreśla się lp. 261,
f) po lp. 261 dodaje się lp. 2611 w brzmieniu:
2611podlaskiełomżyńskiŚniadowoKołaczki655,7668
g) skreśla się lp. 262,
h) po lp. 262 dodaje się lp. 2621 w brzmieniu:
2621podlaskiełomżyńskiŚniadowoKoziki1374,9099
i) skreśla się lp. 263,
j) po lp. 263 dodaje się lp. 2631 w brzmieniu:
2631podlaskiełomżyńskiŚniadowoMężenin105/413,7687
k) skreśla się lp. 264,
l) po lp. 264 dodaje się lp. 2641 w brzmieniu:
2641podlaskiełomżyńskiŚniadowoRatowo Piotrowo130/19,1671
m) skreśla się lp. 266,
n) po lp. 266 dodaje się lp. 2661 w brzmieniu:
2661podlaskiełomżyńskiŚniadowoStare Ratowo157/511,6276
o) po lp. 3141 dodaje się lp. 3142 w brzmieniu:
314"podlaskiemonieckiGoniądz0005 Downary13580,1937
p) skreśla się lp. 452,
q) po lp. 452 dodaje się lp. 4521 w brzmieniu:
4521podlaskiesuwalskiSzypliszkiŁowocie528,2487
r) skreśla się lp. 453,
s) po lp. 453 dodaje się lp. 4531 w brzmieniu:
4531podlaskiesuwalskiSzypliszkiPokomsze10005,1991
9) w tomie 11 województwo pomorskie:
a) skreśla się lp. 38,
b) po lp. 38 dodaje się lp. 381 w brzmieniu:
381pomorskiebytowskiMiastko-obszar wiejskiKamnica3904,0717
c) skreśla się lp. 42,
d) po lp. 42 dodaje się lp. 421 w brzmieniu:
421pomorskiebytowskiMiastko-obszar wiejskiPasieka3934,9716
e) skreśla się lp. 43,
f) po lp. 43 dodaje się lp. 431 w brzmieniu:
431pomorskiebytowskiMiastko-obszar wiejskiPasieka3971,8439
g) skreśla się lp. 46,
h) po lp. 46 dodaje się lp. 461 w brzmieniu:
461pomorskiebytowskiMiastko-obszar wiejskiSłosinko2016,2630
i) skreśla się lp. 47,
j) po lp. 47 dodaje się lp. 471 w brzmieniu:
471pomorskiebytowskiMiastko-obszar wiejskiSłosinko3922,1637
k) skreśla się lp. 48,
l) po lp. 48 dodaje się lp. 481 w brzmieniu:
481pomorskiebytowskiMiastko-obszar wiejskiSłosinko3942,5585
m) skreśla się lp. 49,
n) po lp. 49 dodaje się lp. 491 w brzmieniu:
491pomorskiebytowskiMiastko-obszar wiejskiSłosinko4093,8495
o) skreśla się lp. 50,
p) po lp. 50 dodaje się lp. 501 w brzmieniu:
501pomorskiebytowskiMiastko-obszar wiejskiSłosinko14,8008
q) skreśla się lp. 51,
r) po lp. 51 dodaje się lp. 511 w brzmieniu:
511pomorskiebytowskiMiastko-obszar wiejskiŚwierzenko993,5972
s) skreśla się lp. 52,
t) po lp. 52 dodaje się lp. 521 w brzmieniu:
521pomorskiebytowskiMiastko-obszar wiejskiŚwierzenko3325,4154
u) skreśla się lp. 53,
w) po lp. 53 dodaje się lp. 531 w brzmieniu:
531pomorskiebytowskiMiastko-obszar wiejskiŚwierzenko3351,1084
x) skreśla się lp. 57,
y) po lp. 57 dodaje się lp. 571 w brzmieniu:
571pomorskiebytowskiMiastko-obszar wiejskiWęgorzynko391/27,8317
z) skreśla się lp. 3382,
za) po lp. 3382 dodaje się lp. 3383 w brzmieniu:
3383pomorskieczłuchowskiCzłuchówWierzchowo610/5327,8031
10) w tomie 12 województwo śląskie:
a) skreśla się lp. 31381,
b) po lp. 31381 dodaje się lp. 31382 i 31383 w brzmieniu:
31382śląskiegliwickiKnurówKnurów262173/170,0548
31383śląskiegliwickiKnurówKnurów262173/183,5253
c) skreśla się lp. 3142,
d) po lp. 3142 dodaje się lp. 31421 i 31422 w brzmieniu:
31421śląskiegliwickiKnurówKnurów262146/10,0010
31422śląskiegliwickiKnurówKnurów262146/20,1467
e) skreśla się lp. 3143,
f) po lp. 3143 dodaje się lp. 31431-31433 w brzmieniu:
31431śląskiegliwickiKnurówKnurów263570/10,2026
31432śląskiegliwickiKnurówKnurów263570/20,2998
31433śląskiegliwickiKnurówKnurów263570/31,4694
g) skreśla się lp. 3145,
h) po lp. 3145 dodaje się lp. 31451 i 31452 w brzmieniu:
31451śląskiegliwickiKnurówKnurów262156/90,0442
31452śląskiegliwickiKnurówKnurów262156/100,0292
i) skreśla się lp. 3147, 3181 i 3184,
j) po lp. 3184 dodaje się lp. 31841 i 31842 w brzmieniu:
31841śląskiegliwickiKnurówKnurów383569/10,2066
31842śląskiegliwickiKnurówKnurów383569/20,4619
k) skreśla się lp. 12613,
l) po lp. 12613 dodaje się lp. 126131 w brzmieniu:
126131śląskiemikołowskiOrzesze0032103047/1670,3443
m) skreśla się lp. 15824 i 15827,
n) po lp. 15827 dodaje się lp. 158271-158273 w brzmieniu:
158271śląskiewodzisławskiGorzyceGorzyce11488/910,0406
158272śląskiewodzisławskiGorzyceGorzyce11489/910,0301
158273śląskiewodzisławskiGorzyceGorzyce11492/910,8460
11) w tomie 13 województwo świętokrzyskie:
a) po lp. 1661 dodaje się lp. 16611 w brzmieniu:
16611świętokrzyskieskarżyskiSkarżysko-

Kamienna

11-Górna Kamienna6/20,1086
b) po lp. 28301 dodaje się lp. 28302 w brzmieniu:
28302świętokrzyskiewłoszczowskiKluczewsko0004 Brzeście2951,3598
12) w tomie 14 województwo warmińsko-mazurskie:
a) skreśla się lp. 751,
b) po lp. 751 dodaje się lp. 7511 w brzmieniu:
7511warmińsko-mazurskieostródzkiMałdyty0008 Małdyty69/448,4607
13) w tomie 15 województwo wielkopolskie:
a) skreśla się lp. 57,
b) po lp. 57 dodaje się lp. 571 w brzmieniu:
571wielkopolskieczarnkowsko-trzcianeckiCzarnkówGóra210/11,9614
c) po lp. 1354 dodaje się lp. 13541 w brzmieniu:
13541wielkopolskiekrotoszyńskiKobylinRębiechów108/11,6473
d) po lp. 1360 dodaje się lp. 13601-13607 w brzmieniu:
13601wielkopolskiekrotoszyńskiKobylin M.Miasto Kobylin88/203,3137
13602wielkopolskiekrotoszyńskiKobylin M.Miasto Kobylin242/50,4410
13603wielkopolskiekrotoszyńskiKobylin M.Miasto Kobylin2430,4464
13604wielkopolskiekrotoszyńskiKobylin M.Miasto Kobylin2500,3947
13605wielkopolskiekrotoszyńskiKobylin M.Miasto Kobylin262/10,1813
13606wielkopolskiekrotoszyńskiKobylin M.Miasto Kobylin14000,0815
13607wielkopolskiekrotoszyńskiKobylin M.Miasto Kobylin14030,0174
e) skreśla się lp. 3463,
f) po lp. 3463 dodaje się lp. 34631 w brzmieniu:
34631wielkopolskieostrowskiRaszkówGrudzielec Nowy201/24,2406
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).