Dziennik resortowy

Dz.Urz.MI.2018.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 26
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 25, z późn. zm.), w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w tomie 1 województwo dolnośląskie:
a) skreśla się lp. 557,
b) po lp. 557 dodaje się lp. 5571 - 5573 w brzmieniu:
5571dolnośląskiekłodzkiDuszniki Zdrój M.Centrum64/20,6608
5572dolnośląskiekłodzkiDuszniki Zdrój M.Centrum64/40,1296
5573dolnośląskiekłodzkiDuszniki Zdrój M.Centrum64/56,6563
2) w tomie 2 województwo kujawsko-pomorskie:
a) skreśla się lp. 547,
b) po lp. 547 dodaje się lp. 5471 w brzmieniu:
5471kujawsko-pomorskiebydgoskiSolec Kujawski M.M. Solec Kujawski737/343,0232
3) w tomie 4 województwo lubuskie:
a) skreśla się lp. 512,
b) po lp. 512 dodaje się lp. 5121 w brzmieniu:
5121lubuskiesulęcińskiSulęcin46 - Sulęcin I20/125,1912
4) w tomie 5 województwo łódzkie:
a) skreśla się lp. 200,
b) po lp. 200 dodaje się lp. 2001 w brzmieniu:
2001łódzkiekutnowskiBedlno0002 Bedlno Żbiwiec1404,3511
c) skreśla się lp. 398,
d) po lp. 398 dodaje się lp. 3981 w brzmieniu:
3981łódzkiełowickiZduny0014 Rząśno163/20,0076
e) skreśla się lp. 401,
f) po lp. 401 dodaje się lp. 4011 w brzmieniu:
4011łódzkiełowickiZduny0020 Wiskienica Górna2565,1725
g) skreśla się lp. 9122 i 2025,
h) po lp. 2025 dodaje się lp. 20251 w brzmieniu:
20251łódzkiepiotrkowskiMoszczenica0001 Baby268/112,6937
i) skreśla się lp. 2026,
j) po lp. 2026 dodaje się lp. 20261 w brzmieniu:
20261łódzkiepiotrkowskiMoszczenica0013 Kiełczówka254/31,1160
k) skreśla się lp. 2027,
l) po lp. 2027 dodaje się lp. 20271 w brzmieniu:
20271łódzkiepiotrkowskiMoszczenica0013 Kiełczówka254/48,2636
m) skreśla się lp. 2028,
n) po lp. 2028 dodaje się lp. 20281 w brzmieniu:
20281łódzkiepiotrkowskiMoszczenica0018 Moszczenica4525,2384
o) skreśla się lp. 2031,
p) po lp. 2031 dodaje się lp. 20311 w brzmieniu:
20311łódzkiepiotrkowskiMoszczenica0030 Wola Moszczenicka7676,9816
q) skreśla się lp. 2137,
r) po lp. 2137 dodaje się lp. 21371 w brzmieniu:
21371łódzkiepiotrkowskiWola

Krzysztoporska

0039 Wola Krzysztoporska813/120,2988
s) skreśla się lp. 2138,
t) po lp. 2138 dodaje się lp. 21381 w brzmieniu:
21381łódzkiepiotrkowskiWola

Krzysztoporska

0039 Wola Krzysztoporska813/136,2195
u) skreśla się lp. 2139,
w) po lp. 2139 dodaje się lp. 21391 w brzmieniu:
21391łódzkiepiotrkowskiWola

Krzysztoporska

0039 Wola Krzysztoporska813/141,3620
x) skreśla się lp. 2140,
y) po lp. 2140 dodaje się lp. 21401 w brzmieniu:
21401łódzkiepiotrkowskiWola

Krzysztoporska

0039 Wola Krzysztoporska813/150,3321
z) skreśla się lp. 2901,
za) po lp. 2901 dodaje się lp. 29011 w brzmieniu:
29011łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola148/60,0354
zb) skreśla się lp. 2909,
zc) po lp. 2909 dodaje się lp. 29091 w brzmieniu:
29091łódzkietomaszowskiRzeczyca16 - Roszkowa Wola158/20,1321
zd) skreśla się lp. 2912,
ze) po lp. 2912 dodaje się lp. 29121 w brzmieniu:
29121łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola188/50,0054
zf) skreśla się lp. 2914,
zg) po lp. 2914 dodaje się lp. 29141 w brzmieniu:
29141łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola189/50,0637
zh) skreśla się lp. 2936,
zi) po lp. 2936 dodaje się lp. 29361 w brzmieniu:
29361łódzkietomaszowskiRzeczyca16 - Roszkowa Wola207/20,0070
zj) skreśla się lp. 2937,
zk) po lp. 2937 dodaje się lp. 29371 w brzmieniu:
29371łódzkietomaszowskiRzeczyca16 - Roszkowa Wola208/10,0018
zl) skreśla się lp. 2938,
zm) po lp. 2938 dodaje się lp. 29381 w brzmieniu:
29381łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola211/50,0393
zn) skreśla się lp. 2939,
zo) po lp. 2939 dodaje się lp. 29391 w brzmieniu:
29391łódzkietomaszowskiRzeczyca16 - Roszkowa Wola212/40,0167
zp) skreśla się lp. 2942,
zq) po lp. 2942 dodaje się lp. 29421 w brzmieniu:
29421łódzkietomaszowskiRzeczyca16 - Roszkowa Wola216/20,1044
zr) skreśla się lp. 2943,
zs) po lp. 2943 dodaje się lp. 29431 w brzmieniu:
29431łódzkietomaszowskiRzeczyca16 - Roszkowa Wola217/20,0240
zt) skreśla się lp. 2944,
zu) po lp. 2944 dodaje się lp. 29441 w brzmieniu:
29441łódzkietomaszowskiRzeczyca16 - Roszkowa Wola307/20,0704
zw) skreśla się lp. 2947,
zx) po lp. 2947 dodaje się lp. 29471 w brzmieniu:
29471łódzkietomaszowskiRzeczyca16 - Roszkowa Wola362/20,2302
zy) skreśla się lp. 2955,
zz) po lp. 2955 dodaje się lp. 29551 w brzmieniu:
29551łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola372/50,0708
zza) skreśla się lp. 2995,
zzb) po lp. 2995 dodaje się lp. 29951 w brzmieniu:
29951łódzkietomaszowskiRzeczyca16 - Roszkowa Wola522/10,0001
zzc) skreśla się lp. 2996,
zzd) po lp. 2996 dodaje się lp. 29961 w brzmieniu:
29961łódzkietomaszowskiRzeczyca16 - Roszkowa Wola523/20,0098
zze) skreśla się lp. 2997,
zzf) po lp. 2997 dodaje się lp. 29971 w brzmieniu:
29971łódzkietomaszowskiRzeczyca16 - Roszkowa Wola524/20,0187
zzg) skreśla się lp. 2998,
zzh) po lp. 2998 dodaje się lp. 29981 w brzmieniu:
29981łódzkietomaszowskiRzeczyca16 - Roszkowa Wola525/20,2731
zzi) skreśla się lp. 3002,
zzj) po lp. 3002 dodaje się lp. 30021 w brzmieniu:
30021łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola529/30,0312
zzk) skreśla się lp. 3006,
zzl) po lp. 3006 dodaje się lp. 30061 w brzmieniu:
30061łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola571/30,0184
zzm) skreśla się lp. 3007,
zzn) po lp. 3007 dodaje się lp. 30071 w brzmieniu:
30071łódzkietomaszowskiRzeczyca16 - Roszkowa Wola572/20,0184
5) w tomie 6 województwo małopolskie:
a) skreśla się lp. 35,
b) po lp. 35 dodaje się lp. 351 w brzmieniu:
351małopolskiechrzanowskiAlwernia - obszar wiejskiOkleśna89/35,6852
c) skreśla się lp. 379,
d) po lp. 379 dodaje się lp. 3791 w brzmieniu:
3791małopolskiekrakowskiSkawina M.Skawina4383/120,4379
e) skreśla się lp. 441,
f) po lp. 441 dodaje się lp. 4411 - 4416 w brzmieniu:
4411małopolskiekrakowskiSłomniki M.Słomniki1473/32,1351
4412małopolskiekrakowskiSłomniki M.Słomniki1473/40,3361
4413małopolskiekrakowskiSłomniki M.Słomniki1473/50,0877
4414małopolskiekrakowskiSłomniki M.Słomniki1473/60,0411
4415małopolskiekrakowskiSłomniki M.Słomniki1473/70,0230
4416małopolskiekrakowskiSłomniki M.Słomniki1473/80,0001
g) skreśla się lp. 1869,
h) po lp. 1869 dodaje się lp. 18691 w brzmieniu:
18691małopolskienowosądeckiMuszyna M.Muszyna1148/610,2822
6) w tomie 7 województwo mazowieckie:
a) skreśla się lp. 13,
b) po lp. 13 dodaje się lp. 131 w brzmieniu:
131mazowieckieciechanowskiCiechanów-m0060 Krubin29210,0400
c) skreśla się lp. 267,
d) po lp. 267 dodaje się lp. 2671 i 2672 w brzmieniu:
2671mazowieckiekozienickiGniewoszów0016 Wysokie Koło366/22,2467
2672mazowieckiekozienickiGniewoszów0016 Wysokie Koło366/36,2564
e) po lp. 1676 dodaje się lp. 16761 w brzmieniu:
16761mazowieckieotwockiJózefów501/110,0889
f) skreśla się lp. 17571,
g) po lp. 17571 dodaje się lp. 17572 w brzmieniu:
17572mazowieckiepiaseczyńskiPiaseczno-Miasto0014-145/41,8554
h) skreśla się lp. 1758,
i) po lp. 1758 dodaje się lp. 17586 w brzmieniu:
17586mazowieckiepiaseczyńskiPiaseczno0037-371/611,0465
j) skreśla się lp. 1944,
k) po lp. 1944 dodaje się lp. 19441 w brzmieniu:
19441mazowieckieprzasnyskiChorzele-Obszar Wiejski0008 Budki183,0275
l) skreśla się lp. 2412,
m) po lp. 2412 dodaje się lp. 24121 w brzmieniu:
24121mazowieckiewęgrowskiŁochów-Obszar WiejskiOstrówek8855,0233
n) skreśla się lp. 2873,
o) po lp. 2873 dodaje się lp. 28731 - 28733 w brzmieniu:
28731mazowieckieżyrardowskiŻyrardówOBRĘB 44508/812,6548
28732mazowieckieżyrardowskiŻyrardówOBRĘB 44508/130,2799
28733mazowieckieżyrardowskiŻyrardówOBRĘB 44508/140,1807
7) w tomie 8 województwo opolskie:
a) skreśla się lp. 856,
b) po lp. 856 dodaje się lp. 8561 i 8562 w brzmieniu:
8561opolskiem. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska58/10,0398
8562opolskiem. OpoleOpole M.Nowa Wieś Królewska58/20,1502
8) w tomie 9 województwo podkarpackie:
a) skreśla się lp. 1321,
b) po lp. 1321 dodaje się lp. 1322 w brzmieniu:
1322podkarpackiekolbuszowskiKolbuszowa11 Widełka2610/35,3200
c) skreśla się lp. 1328,
d) po lp. 1328 dodaje się lp. 13281 w brzmieniu:
13281podkarpackietarnobrzeskiNowa Dęba M.0002 Poręby Dębskie438/1615,9740
9) w tomie 10 województwo podlaskie:
a) skreśla się lp. 96,
b) po lp. 96 dodaje się lp. 961 w brzmieniu:
961podlaskiebiałostockiTurośń Kościelna0001 Baciuty586/225,8603
10) w tomie 11 województwo pomorskie skreśla się lp. 1599, 1618 - 1620 i 2563 - 2565,
11) w tomie 12 województwo śląskie:
a) skreśla się lp. 4919,
b) po lp. 4919 dodaje się lp. 49191 w brzmieniu:
49191śląskielublinieckiKoszęcinStrzebiń354/50,0275
c) skreśla się lp. 6081,
d) po lp. 6081 dodaje się lp. 60811 w brzmieniu:
60811śląskiem.ChorzówChorzów M.000463132/181,3513
e) skreśla się lp. 6249,
f) po lp. 6249 dodaje się lp. 62491 i 62492 w brzmieniu:
62491śląskiem.Dąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza M.Dąbrowa Górnicza538/120,3978
62492śląskiem.Dąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza M.Dąbrowa Górnicza538/130,9682
g) skreśla się lp. 7218, 7335, 7336, 9629, 11010, 11013 - 11015, 11018, 11027,
h) po lp. 11041 dodaje się lp. 110411 - 110413 w brzmieniu:
110411śląskiem.

Świętochłowice

Świętochłowice

M.

Świętochłowice3 D.343060,1874
110412śląskiem.

Świętochłowice

Świętochłowice

M.

Świętochłowice3 D.343090,7640
110413śląskiem. ŚwiętochłowiceŚwiętochłowice

M.

Świętochłowice3 D.343110,2133
i) skreśla się lp. 11445,
j) po lp. 11445 dodaje się lp. 114451 w brzmieniu:
114451śląskiem.ZabrzeZabrze M.Bielszowice7375/120,5156
k) skreśla się lp. 13655,
l) po lp. 13655 dodaje się lp. 136551 w brzmieniu:
136551śląskieraciborskiKuźnia Raciborska M.3-Kuźnia

Raciborska

3584/80,6286
m) skreśla się lp. 14197,
n) po lp. 14197 dodaje się lp. 141971 i 141972 w brzmieniu:
141971śląskierybnickiCzerwionka-Leszczyny M.2-Czuchów281/290,2120
141972śląskierybnickiCzerwionka-Leszczyny M.2-Czuchów282/293,2809
o) skreśla się lp. 15287,
p) po lp. 15287 dodaje się lp. 152871 - 152873 w brzmieniu:
152871śląskietarnogórskiTarnowskie GóryLasowice13305/890,0122
152872śląskietarnogórskiTarnowskie GóryLasowice13306/890,0048
152873śląskietarnogórskiTarnowskie GóryLasowice13307/890,0024
q) skreśla się lp. 15288,
r) po lp. 15288 dodaje się lp. 152881 i 152 882 w brzmieniu:
152881śląskietarnogórskiTarnowskie GóryLasowice13308/900,0273
152882śląskietarnogórskiTarnowskie GóryLasowice13309/900,0027
s) skreśla się lp. 20041,
t) po lp. 20041 dodaje się lp. 200411 w brzmieniu:
200411śląskieżywieckiMilówkaLaliki113629/34,1571
u) skreśla się lp. 20045,
w) po lp. 20045 dodaje się lp. 200451 w brzmieniu:
200451śląskieżywieckiRadziechowy-WieprzWieprz123586/24,1432
12) w tomie 13 województwo świętokrzyskie:
a) po lp. 115798 dodaje się lp. 115799 w brzmieniu:
115799świętokrzyskieM. KielceM. Kielce101056/1100,0988
b) skreśla się lp. 17892,
c) po lp. 17896 dodaje się lp. 17897 i 17898 w brzmieniu:
17897świętokrzyskiestarachowickiStarachowice1 - OBRĘB 0130/134,2751
17898świętokrzyskiestarachowickiStarachowice1 - OBRĘB 0130/150,2348
d) skreśla się lp. 17933,
e) po lp. 17933 dodaje się lp. 17934 i 17935 w brzmieniu:
17934świętokrzyskiestarachowickiStarachowice5 - OBRĘB 051089/373,9091
17935świętokrzyskiestarachowickiStarachowice5 - OBRĘB 051089/390,0749
13) w tomie 15 województwo wielkopolskie:
a) skreśla się lp. 1224,
b) po lp. 1224 dodaje się lp. 12241 i 12242 w brzmieniu:
12241wielkopolskiekonińskiGolina0009 Kawnice73/10,2630
12242wielkopolskiekonińskiGolina0009 Kawnice73/30,1295
c) skreśla się lp. 2695, 2872, 3616 i 3981,
d) po lp. 3981 dodaje się lp. 39811 w brzmieniu:
39811wielkopolskiepoznańskiMosinaDrużyna4521,4900
e) skreśla się lp. 40502 i 40503,
f) po lp. 40503 dodaje się lp. 40504 - 40507 w brzmieniu:
40504wielkopolskiepoznańskiPobiedziskaPobiedziska19/140,8417
40505wielkopolskiepoznańskiPobiedziskaPobiedziska19/150,4073
40506wielkopolskiepoznańskiPobiedziskaPobiedziska19/160,0766
40507wielkopolskiepoznańskiPobiedziskaPobiedziska19/170,1125
g) skreśla się lp. 4682, 5472 - 5477.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).