Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2018.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2018 r.

DECYZJA Nr 15
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 28 maja 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 25, z późn. zm.), w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tomie 1 województwo dolnośląskie:
a)
skreśla się lp. 72,
b)
po lp. 72 dodaje się lp. 721-723 w brzmieniu:
721dolnośląskiebolesławieckiGromadkaModła514/50,1736
722dolnośląskiebolesławieckiGromadkaModła514/61,3378
723dolnośląskiebolesławieckiGromadkaModła514/713,2100
c)
skreśla się lp. 2507,
d)
po lp. 2507 dodaje się lp. 25071 w brzmieniu:
25071dolnośląskieświdnickiStrzegom M.Osiedle Wschód Nr 2220/23,1060
e)
skreśla się lp. 3397,
f)
po lp. 3397 dodaje się lp. 33971 w brzmieniu:
33971dolnośląskieząbkowickiZąbkowice ŚląskieOlbrachcice Wielkie8/37,4700
2)
w tomie 3 województwo lubelskie:
a)
skreśla się lp. 150626,
b)
po lp. 150626 dodaje się lp. 150627-150634 w brzmieniu:
150627lubelskiem. LublinLublinZadębie I8/280,0045
150628lubelskiem. LublinLublinZadębie I8/290,0420
150629lubelskiem. LublinLublinZadębie I8/300,0253
150630lubelskiem. LublinLublinZadębie I8/310,0091
150631lubelskiem. LublinLublinZadębie I8/320,0970
150632lubelskiem. LublinLublinZadębie I8/330,1198
150633lubelskiem. LublinLublinZadębie I8/340,0750
150634lubelskiem. LublinLublinZadębie I8/350,2784
c)
skreśla się lp. 15082 - 15084,
d)
po lp. 150868 dodaje się lp. 150869-150871 w brzmieniu:
150869lubelskiem. LublinLublinZadębie I32/690,0392
150870lubelskiem. LublinLublinZadębie I32/700,1564
150871lubelskiem. LublinLublinZadębie I32/710,1262
3)
w tomie 5 województwo łódzkie:
a)
skreśla się lp. 404,
b)
po lp. 404 dodaje się lp. 4041 w brzmieniu:
4041łódzkiełódzki wschodniAndrespol4 -Janówka488/72,3117
c)
skreśla się lp. 405,
d)
po lp. 405 dodaje się lp. 4051 w brzmieniu:
4051łódzkiełódzki wschodniAndrespol5 - Justynów223/48,1062
e)
skreśla się lp. 516, 524 i 548,
f)
po lp. 548 dodaje się lp. 5481 w brzmieniu:
5481łódzkieM. ŁódźŁódź - GórnaG-321/17113,6180
g)
po lp. 956 dodaje się lp. 9561 w brzmieniu:
9561łódzkieopoczyńskiDrzewica Obszar Wiejski0002 Brzuza12790,3089
h)
skreśla się lp. 1227,
i)
po lp. 1227 dodaje się lp. 12271 w brzmieniu:
12271łódzkieopoczyńskiOpoczno Obszar Wiejski0007 Januszewice609/12,6500
j)
skreśla się lp. 1228,
k)
po lp. 1228 dodaje się lp. 12281 w brzmieniu:
12281łódzkieopoczyńskiOpoczno Obszar Wiejski0007 Januszewice611/14,5100
l)
skreśla się lp. 1229 - 1239, 1242 - 1246, 1325-1335 i 1375,
m)
po lp. 1375 dodaje się lp. 13751 w brzmieniu:
13751łódzkieopoczyńskiOpoczno Obszar Wiejski0010 Kliny1210/39,9909
n)
skreśla się lp. 1392-1399 i 2074,
o)
po lp. 2074 dodaje się lp. 20741 i 20742 w brzmieniu:
20741łódzkiepiotrkowskiRozprza0026 Rozprza593/30,0226
20742łódzkiepiotrkowskiRozprza0026 Rozprza593/510,2100
4)
w tomie 6 województwo małopolskie:
a)
skreśla się lp. 60,
b)
po lp. 60 dodaje się lp. 601 w brzmieniu:
601małopolskiechrzanowskiChrzanów - obszar wiejskiBalin38490,0074
c)
skreśla się lp. 61,
d)
po lp. 61 dodaje się lp. 611 w brzmieniu:
611małopolskiechrzanowskiChrzanów - obszar wiejskiBalin38500,0038
e)
skreśla się lp. 62,
f)
po lp. 62 dodaje się lp. 621 w brzmieniu:
621małopolskiechrzanowskiChrzanów - obszar wiejskiBalin38510,0059
5)
w tomie 9 województwo podkarpackie:
a)
skreśla się lp. 171,
b)
po lp. 171 dodaje się lp. 1711 w brzmieniu:
1711podkarpackiekrośnieńskiJedlicze - GDobieszyn780,3254
c)
skreśla się lp. 172,
d)
po lp. 172 dodaje się lp. 1721 w brzmieniu:
1721podkarpackiekrośnieńskiJedlicze - GModerówka251/16,9300
e)
skreśla się lp. 174,
f)
po lp. 174 dodaje się lp. 1741 w brzmieniu:
1741podkarpackiekrośnieńskiJedlicze - GPotok9690,5490
g)
skreśla się lp. 175,
h)
po lp. 175 dodaje się lp. 1751 w brzmieniu:
1751podkarpackiekrośnieńskiJedlicze - GPotok14662,4213
i)
skreśla się lp. 969,
j)
po lp. 969 dodaje się lp. 9691 w brzmieniu:
9691podkarpackiestalowowolskiZaleszany0007 Pilchów649,8668
k)
skreśla się lp. 971,
l)
po lp. 971 dodaje się lp. 9711 w brzmieniu:
9711podkarpackiestalowowolskiZaleszany0007 Pilchów14876,9804
6)
w tomie 10 województwo podlaskie:
a)
skreśla się lp. 75,
b)
po lp. 75 dodaje się lp. 751 w brzmieniu:
751podlaskiebiałostockiM. Czarna Białostocka44-Czarna Białostocka1594/1527,8510
c)
skreśla się lp. 358,
d)
po lp. 358 dodaje się lp. 3581 w brzmieniu:
3581podlaskiesiemiatyckiNurzec-StacjaNurzec Stacja1086/3527,5027
e)
skreśla się lp. 3991,
f)
po lp. 3991 dodaje się lp. 3992 w brzmieniu:
3992podlaskiesokolskiSokółka-Obszar Wiejski0008 Geniusze170/2030,5629
7)
w tomie 11 województwo pomorskie:
a)
skreśla się lp. 58,
b)
po lp. 58 dodaje się lp. 581 w brzmieniu:
581pomorskiebytowskiMiastko M.Miastko 83/33/282,4454
c)
skreśla się lp. 2617,
d)
po lp. 2617 dodaje się lp. 26171 w brzmieniu:
26171pomorskiestarogardzkiStarogard Gdański M.32/44,8993
8)
w tomie 12 województwo śląskie:
a)
skreśla się lp. 2924,
b)
po lp. 7313 dodaje się lp. 73131 w brzmieniu:
73131śląskiem. GliwiceGliwicePrzyszówka1003/21,1109
c)
skreśla się lp. 7944,
d)
po lp. 7944 dodaje się lp. 79441 w brzmieniu:
79441śląskiem. KatowiceKatowice M.Dz. Ligota10129/20,7213
e)
skreśla się lp. 10784,
9)
w tomie 13 województwo świętokrzyskie:
a)
skreśla się lp. 869,
b)
po lp. 869 dodaje się lp. 8691 w brzmieniu:
8691świętokrzyskiekieleckiPiekoszów16 - Szczukowice696/2327,5798
c)
skreśla się lp. 870,
d)
po lp. 870 dodaje się lp. 8701 w brzmieniu:
8701świętokrzyskiekieleckiPiekoszów16 - Szczukowice1250/30,9767
e)
skreśla się lp. 115728 - 115732, 115734 - 115737, 115759, 115761, 115762, 115764, 115766, 115767, 115772 i 115773,
f)
po lp. 115782 dodaje się lp. 115783-115798 w brzmieniu:
115783świętokrzyskieM. KielceM. Kielce10119639/1310,2688
115784świętokrzyskieM. KielceM. Kielce10119639/1330,0367
115785świętokrzyskieM. KielceM. Kielce10119639/1350,0501
115786świętokrzyskieM. KielceM. Kielce10119639/1370,1966
115787świętokrzyskieM. KielceM. Kielce10119639/1410,0849
115788świętokrzyskieM. KielceM. Kielce10119639/1430,2108
115789świętokrzyskieM. KielceM. Kielce10119639/1460,0758
115790świętokrzyskieM. KielceM. Kielce10119639/1490,0468
115791świętokrzyskieM. KielceM. Kielce10119639/1570,0664
115792świętokrzyskieM. KielceM. Kielce10119639/1610,0698
115793świętokrzyskieM. KielceM. Kielce10119639/1630,1943
115794świętokrzyskieM. KielceM. Kielce10119639/1650,1740
115796świętokrzyskieM. KielceM. Kielce10119639/1670,1018
115796świętokrzyskieM. KielceM. Kielce10119639/1700,0746
115797świętokrzyskieM. KielceM. Kielce10119639/1740,4496
115798świętokrzyskieM. KielceM. Kielce10119639/1760,1314
g)
skreśla się lp. 52171,
h)
po lp. 52171 dodaje się lp. 52172 w brzmieniu:
52172świętokrzyskiewłoszczowskiWłoszczowa - obszar wiejski0027 Wola Wiśniowa635/68,0700
10)
w tomie 14 województwo warmińsko-mazurskie:
a)
skreśla się lp. 33,
b)
po lp. 33 dodaje się lp. 331 w brzmieniu:
331warmińsko-mazurskiebraniewskiBraniewo0016 Szyleny320/77,8652
11)
w tomie 15 województwo wielkopolskie:
a)
skreśla się lp. 677,
b)
po lp. 677 dodaje się lp. 6771 w brzmieniu:
6771wielkopolskiejarocińskiJarocinMieszków109/21,2996
c)
skreśla się lp. 4042,
d)
po lp. 4042 dodaje się lp. 40421 w brzmieniu:
40421wielkopolskiepoznańskiPobiedziskaPobiedziska4/52,4797
e)
skreśla się lp. 4051,
f)
po lp. 4051 dodaje się lp. 40511 w brzmieniu:
40511wielkopolskiepoznańskiPobiedziskaPobiedziska20/20,1836
12)
w tomie 16 województwo zachodniopomorskie:
a)
skreśla się lp. 130,
b)
po lp. 130 dodaje się lp. 1301-1303 w brzmieniu:
1301zachodniopomorskiedrawskiKalisz Pomorski0082-Cybowo109/110,8500
1302zachodniopomorskiedrawskiKalisz Pomorski0082-Cybowo109/20,0926
1303zachodniopomorskiedrawskiKalisz Pomorski0082-Cybowo109/37,4800
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).