Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIiB.2016.50

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2016 r.

DECYZJA Nr 21
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 1 lipca 2016 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), ustala się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 25, z późn. zm.), w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w tomie 1 województwo dolnośląskie:
a) skreśla się lp. 3313,
b) po lp. 3313 dodaje się lp. 33131 i 33132 w brzmieniu:

"

33131dolnośląskiewrocławskiSiechniceSiechnice615/120,1026
33132dolnośląskiewrocławskiSiechniceSiechnice615/139,2803

".

c) skreśla się lp. 3404;
2) w tomie 2 województwo kujawsko-pomorskie:
a) skreśla się lp. 987,
b) po lp. 987 dodaje się lp. 9871 i 9872 w brzmieniu:

"

9871kujawsko-pomorskielipnowskiSkępe M.0003 obręb nr 367/60,1605
9872kujawsko-pomorskielipnowskiSkępe M.0003 obręb nr 367/94,1887

".

c) skreśla się lp. 988,
d) po lp. 988 dodaje się lp. 9881 w brzmieniu:

"

9881kujawsko-pomorskielipnowskiSkępe M.0004 obręb nr 4791/74,9962

".

e) skreśla się lp. 2820;
3) w tomie 4 województwo lubuskie:
a) skreśla się lp. 147,
b) po lp. 147 dodaje się lp. 1471 w brzmieniu:

"

1471lubuskieM. GorzówM. Gorzów0009 - Wieprzyce697/22,9616
WielkopolskiWielkopolski

".

c) skreśla się lp. 224,
d) po lp. 224 dodaje się lp. 2241 w brzmieniu:

"

2241lubuskiemiędzyrzeckiPrzytoczna0008 - Goraj163/51,0900

".

e) skreśla się lp. 335,
f) po lp. 335 dodaje się lp. 3351 w brzmieniu:

"

3351lubuskienowosolskiOtyń0008, Zakęcie20/10,4475

".

4) w tomie 5 województwo łódzkie:
a) skreśla się lp. 1635,
b) po lp. 1635 dodaje się lp. 16351 w brzmieniu:

"

16351łódzkieopoczyńskiSławno0017, Olszewice276/325,9300

".

c) skreśla się lp. 2035,
d) po lp. 2035 dodaje się lp. 20351 i 20 352 w brzmieniu:

"

20351łódzkiepiotrkowskiPiotrków Trybunalski M.00221/70,0181
20352łódzkiepiotrkowskiPiotrków Trybunalski M.00221/812,3725

".

e) skreśla się lp. 3028,
f) po lp. 3028 dodaje się lp. 30281 w brzmieniu:

"

30281łódzkietomaszowskiTomaszów Mazowiecki M.14-141/318,2457

".

5) w tomie 6 województwo małopolskie:
a) skreśla się lp. 202 i 2261,
b) po lp. 2261 dodaje się lp. 2262 w brzmieniu:

"

2262małopolskiegorlickiBiecz M.Biecz2269/94,6161

".

c) skreśla się lp. 251,
d) po lp. 251 dodaje się lp. 2511 w brzmieniu:

"

2511małopolskiegorlickiGorlice M.Zagórzany - Kobylanka26/385,5418

".

e) skreśla się lp. 261,
f) po lp. 261 dodaje się lp. 2611 w brzmieniu:

"

2611małopolskiegorlickiŁużnaSzalowa266/63,4100

".

g) skreśla się lp. 1569,
h) po lp. 1569 dodaje się lp. 15691 w brzmieniu:

"

15691małopolskiemiechowskiMiechów14 - Komorów190/40,0428

".

i) skreśla się lp. 1570,
j) po lp. 1570 dodaje się lp. 15701 w brzmieniu:

"

15701małopolskiemiechowskiMiechów14 - Komorów190/61,3107

".

k) skreśla się lp. 3248,
l) po lp. 3248 dodaje się lp. 32481 w brzmieniu:

"

32481małopolskiewielickiNiepołomicePodłęże 0003341/119,9700

".

6) w tomie 7 województwo mazowieckie:
a) skreśla się lp. 25,
b) po lp. 25 dodaje się lp. 251 w brzmieniu:

"

251mazowieckieciechanowskiSońsk11 Gąsocin135/115,8499

".

c) skreśla się lp. 1225,
d) po lp. 1225 dodaje się lp. 12251 w brzmieniu:

"

12251mazowieckieM. SiedlceM. Siedlce122-Siedlce1/607,0646

".

e) skreśla się lp. 1295,
f) po lp. 1295 dodaje się lp. 12951 w brzmieniu:

"

12951mazowieckiemińskiHalinów-Wielgolas Brzeziński,275,9518
Obszar WiejskiNr 0020

".

g) skreśla się lp. 2037,
h) po lp. 2037 dodaje się lp. 20371 - 20373 w brzmieniu:

"

20371mazowieckieradomskiWolanów0014-Młodocin Większy1209/47,4900
20372mazowieckieradomskiWolanów0014-Młodocin Większy1209/50,0468
20373mazowieckieradomskiWolanów0014-Młodocin Większy1209/66,7068

".

i) skreśla się lp. 2619,
j) po lp. 2619 dodaje się lp. 26191 w brzmieniu:

"

26191mazowieckieżyrardowskiMszczonów-ObszarNr 0022, Gurba126/71,2112
Wiejski

".

k) skreśla się lp. 2620,
l) po lp. 2620 dodaje się lp. 26201 w brzmieniu:

"

26201mazowieckieżyrardowskiMszczonów-ObszarNr 0022, Gurba127/51,3168
Wiejski

".

m) skreśla się lp. 2622,
n) po lp. 2622 dodaje się lp. 26221 w brzmieniu:

"

26221mazowieckieżyrardowskiMszczonów-ObszarNr 0022, Gurba130/30,0303
Wiejski

".

o) skreśla się lp. 2623,
p) po lp. 2623 dodaje się lp. 26231 i 26232 w brzmieniu:

"

26231mazowieckieżyrardowskiMszczonów-Obszar WiejskiNr 0022, Gurba131/60,9527
26232mazowieckieżyrardowskiMszczonów-Obszar WiejskiNr 0022, Gurba131/90,4957

".

q) skreśla się lp. 2624,
r) po lp. 2624 dodaje się lp. 26241 w brzmieniu:

"

26241mazowieckieżyrardowskiMszczonów-ObszarNr 0022, Gurba147/30,0140
Wiejski

".

s) skreśla się lp. 2742,
t) po lp. 2742 dodaje się lp. 27421 - 27423 w brzmieniu:

"

27421mazowieckieżyrardowskiMszczonów-Obszar WiejskiNr 0047, Powązki170/310,2000
27422mazowieckieżyrardowskiMszczonów-Obszar WiejskiNr 0047, Powązki170/42,1955
27423mazowieckieżyrardowskiMszczonów-Obszar WiejskiNr 0047, Powązki170/60,6643

".

7) w tomie 8 województwo opolskie:
a) skreśla się lp. 437-441 i 2247,
b) po lp. 2247 dodaje się lp. 22471 w brzmieniu:

"

22471opolskieopolskiTułowice0005 Tułowice509/64,0829

".

8) w tomie 9 województwo podkarpackie:
a) skreśla się lp. 20,
b) po lp. 20 dodaje się lp. 201 w brzmieniu:

"

201podkarpackiedębickiCzarna0003 Czarna597/717,1100

".

c) skreśla się lp. 896 i 994,
d) po lp. 994 dodaje się lp. 9941 w brzmieniu:

"

9941podkarpackiestrzyżowskiStrzyżów0001 Strzyżów1238/2510,2279
- miastoobr. 1

".

9) w tomie 10 województwo podlaskie skreśla się lp. 196, 216, 218, 228, 230, 232, 2372, 238, 239, 247, 248;
10) w tomie 12 województwo śląskie:
a) skreśla się lp. 2411, 2412, 2413, 2429 i 2445,
b) po lp. 2445 dodaje się lp. 24451 i 24452 w brzmieniu:

"

24451śląskiecieszyńskiGoleszów0005 Goleszów1,2,33803/120,2205
24452śląskiecieszyńskiGoleszów0005 Goleszów1,2,33803/149,0201

".

c) skreśla się lp. 5392,
d) po lp. 5392 dodaje się lp. 53921 - 53924 w brzmieniu:

"

53921śląskiem. Bielsko-BiałaBielsko-Biała M.0054 Przedm.Dolne 54330/292,7450
53922śląskiem. Bielsko-BiałaBielsko-Biała M.0054 Przedm.Dolne 54330/370,1305
53923śląskiem. Bielsko-BiałaBielsko-Biała M.0054 Przedm.Dolne 54330/442,7254
53924śląskiem. Bielsko-BiałaBielsko-Biała M.0054 Przedm.Dolne 54330/455,0851

".

e) skreśla się lp. 5394 i 6080,
f) po lp. 6080 dodaje się lp. 60801 i 60 802 w brzmieniu:

"

60801śląskiem. ChorzówChorzów M.0004633982/910,0328
60802śląskiem. ChorzówChorzów M.0004633983/910,0198

".

g) skreśla się lp. 6229,
h) po lp. 6229 dodaje się lp. 62291 w brzmieniu:

"

62291śląskiem. DąbrowaDąbrowa0003, Dąbrowa2558/93,3216
GórniczaGórnicza M.Górnicza

".

i) skreśla się lp. 10614,
j) po lp. 10614 dodaje się lp. 106141 w brzmieniu:

"

106141śląskiem.RybnikRybnik M.Smolna14909/811,7531

".

k) skreśla się lp. 10618,
l) po lp. 10618 dodaje się lp. 106181 w brzmieniu:

"

106181śląskiem.RybnikRybnik M.Smolna22872/370,1240

".

m) skreśla się lp. 10622,
n) po lp. 10622 dodaje się lp. 106221 w brzmieniu:

"

106221śląskiem.RybnikRybnik M.Smolna22870/340,8213

".

o) skreśla się lp. 10628,
p) po lp. 10628 dodaje się lp. 106281 w brzmieniu:

"

106281śląskiem.RybnikRybnik M.Zamysłów12080/1320,1297

".

q) skreśla się lp. 10629,
r) po lp. 1062 dodaje się lp. 106291 w brzmieniu:

"

106291śląskiem.RybnikRybnik M.Zamysłów12082/41,2251

".

s) skreśla się lp. 10631,
t) po lp. 1031 dodaje się lp. 106311 w brzmieniu:

"

106311śląskiem.RybnikRybnik M.Zamysłów12078/1440,3835

".

u) skreśla się lp. 12637,
w) po lp. 12637 dodaje się lp. 126371 w brzmieniu:

"

126371śląskiemikołowskiWyryWyry62190/240,4306

".

x) skreśla się lp. 14499,
y) po lp. 14499 dodaje się lp. 144991 i 144992 w brzmieniu:

"

144991śląskierybnickiLyskiSumina4.1 Górki630/1530,0563
144992śląskierybnickiLyskiSumina4.1 Górki631/1530,1273

".

z) skreśla się lp. 14500,
za) po lp. 14500 dodaje się lp. 145001 i 145002 w brzmieniu:

"

145001śląskierybnickiLyskiSumina4.1 Górki628/1570,0042
145002śląskierybnickiLyskiSumina4.1 Górki629/1570,0830

".

zb) skreśla się lp. 15548,
zc) po lp. 15548 dodaje się lp. 155481 w brzmieniu:

"

155481śląskietarnogórskiTworóg0009 Tworóg61162/730,2125

".

11) w tomie 13 województwo świętokrzyskie:
a) skreśla się lp. 731,
b) po lp. 731 dodaje się lp. 7311 w brzmieniu:

"

7311świętokrzyskiekieleckiChmielnik0008 Jasień16940,0100

".

c) skreśla się lp. 944,
d) po lp. 944 dodaje się lp. 9441 - 9449 w brzmieniu:

"

9441świętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka49 Zaostrów2352/10,7550
9442świętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka49 Zaostrów2352/20,0145
9443świętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka49 Zaostrów2352/30,2982
9444świętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka49 Zaostrów2352/40,0597
9445świętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka49 Zaostrów2352/52,0722
9446świętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka49 Zaostrów2352/60,0026
9447świętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka49 Zaostrów2352/70,0212
9448świętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka49 Zaostrów2352/80,7046
9449świętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka49 Zaostrów2352/90,1121

".

e) skreśla się lp. 945,
f) po lp. 945 dodaje się lp. 9451 - 9457 w brzmieniu:

"

9451świętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka49 Zaostrów2353/20,1255
9452świętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka49 Zaostrów2353/31,7283
9453świętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka49 Zaostrów2353/40,0247
9454świętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka49 Zaostrów2353/51,2240
9455świętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka49 Zaostrów2353/60,0396
9456świętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka49 Zaostrów2353/72,6306
9457świętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka49 Zaostrów2353/80,3554

".

g) skreśla się lp. 1159,
h) po lp. 1159 dodaje się lp. 11591 - 11597 w brzmieniu:

"

11591świętokrzyskieM. KielceM. Kielce0020934/32,8144
11592świętokrzyskieM. KielceM. Kielce0020934/40,3558
11593świętokrzyskieM. KielceM. Kielce0020934/50,5001
11594świętokrzyskieM. KielceM. Kielce0020934/60,7805
11595świętokrzyskieM. KielceM. Kielce0020934/70,7309
11596świętokrzyskieM. KielceM. Kielce0020934/80,5447
11597świętokrzyskieM. KielceM. Kielce0020934/98,2582

".

i) skreśla się lp. 1494,
j) po lp. 1494 dodaje się lp. 14941 w brzmieniu:

"

14941świętokrzyskiesandomierskiSandomierz M.0005435/315,4438
Sandomierz Prawobrzeżny

".

k) skreśla się lp. 1495,
l) po lp. 1495 dodaje się lp. 14951 w brzmieniu:

"

14951świętokrzyskiesandomierskiSandomierz M.0005816/110,0731
Sandomierz Prawobrzeżny

".

m) skreśla się lp. 1496,
n) po lp. 1496 dodaje się lp. 14961 w brzmieniu:

"

14961świętokrzyskiesandomierskiSandomierz M.0005818/40,0199
Sandomierz Prawobrzeżny

".

12) w tomie 14 województwo warmińsko-mazurskie:
a) skreśla się lp. 97,
b) po lp. 97 dodaje się lp. 971 w brzmieniu:

"

971warmińsko-mazurskiebraniewskiWilczętaNr 0005, Góry10/1021,2130
972warmińsko-mazurskiebraniewskiWilczętaNr 0005, Góry10/140,1775

".

13) w tomie 15 województwo wielkopolskie:
a) skreśla się lp. 731,
b) po lp. 731 dodaje się lp. 7311 w brzmieniu:

"

7311wielkopolskiejarocińskiJarocin M.0003 Jarocin450/40,2744

".

c) skreśla się lp. 732,
d) po lp. 732 dodaje się lp. 7321 w brzmieniu:

"

7321wielkopolskiejarocińskiJarocin M.0003 Jarocin451/21,1969

".

e) skreśla się lp. 845-848, 852-858 i 1757,
f) po lp. 1757 dodaje się lp. 17571 w brzmieniu:

"

17571wielkopolskieM. KaliszKalisz M.0146 Nosków73/193,1951

".

g) skreśla się lp. 3407, 3631, 3632 i 4575,
h) po lp. 4575 dodaje się lp. 45751 w brzmieniu:

"

45751wielkopolskieszamotulskiOstrorógBinino57/40,0925

".

i) skreśla się lp. 4582,
j) po lp. 4582 dodaje się lp. 45821 w brzmieniu:

"

45821wielkopolskieszamotulskiOstrorógBinino185/20,6607

".

14) w tomie 16 województwo zachodniopomorskie:
a) po lp. 858 dodaje się lp. 8581 i 8582 w brzmieniu:

"

8581ZachodniopomorskieM. SzczecinSzczecin M.Śródmieście 911/1260,0523
8582ZachodniopomorskieM. SzczecinSzczecin M.Śródmieście 911/1270,0983

".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).