Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r. - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAiC.2015.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2015 r.

DECYZJA Nr 1
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 22 stycznia 2015 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do decyzji Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
1)
uchyla się Lp. 2;
2)
po Lp. 23 dodaje się Lp. 24-33 w brzmieniu:
Lp.TematLiczba znaczkówKolejność wprowadzenia do obiegu
24.Kocham Cię1luty
25.Witkacy - twórca wizjoner11)luty
26.150. rocznica urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera1luty
27.Światowe Dni Młodzieży2kwiecień
28.100. rocznica urodzin Tadeusza Kantora1kwiecień
29.Śpieszmy się kochać ludzi1maj
30.Serca bez granic1maj
31.200. rocznica urodzin św. Jana Bosko11)sierpień
32.XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina1październik
33.250-lecie Teatru Narodowego w Warszawie1listopad
3)
informacja zamieszczona przed objaśnieniami do "Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r." otrzymuje brzmienie:

"Razem: 32 tematy, 60 znaczków pocztowych, w tym: 49 znaczków samodzielnych, 7 znaczków w bloku, 4 znaczki z przywieszką.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).