Zmiana decyzji budżetowej na rok 2021. - OpenLEX

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2021.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2021.182

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2021 r.

DECYZJA Nr 112/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji budżetowej na rok 2021 Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 10, z późn. zm.) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdziałpar.CZC SZDBDG MONDGWIWsp. SZOZ ŻWSKW
750-732 000732 0000
75001-732 000732 0000
4010-67 000-67 000
4020-665 000732 00067 000
7523 833 019-12 486 773200 00029 925 131-2 023 60012 778 00032 225 777
75201-98 00038 750 00038 652 000
4010750 000750 000
4040-98 000-98 000
405035 000 00035 000 000
43003 000 0003 000 000
75202-4 647 1293 504 129-1 143 000
4010-4 484 1291 504 129-2 980 000
4040-163 000-163 000
43002 000 0002 000 000
75203-1 543 000-550 000-2 093 000
4010-1 496 000450 000-1 046 000
4040-47 000-47 000
4300-1 000 000-1 000 000
75204-10 520 000-10 520 000
4210-10 520 000-10 520 000
75206-2 132 000120 000-2 012 000
4010-1 055 000120 000-935 000
4040-77 000-77 000
4300-1 000 000-1 000 000
75207-2 023 600-2 023 600
4050-2 000 000-2 000 000
4060-23 600-23 600
752113 833 019-1 380 0002 453 019
30701 650 0001 650 000
40101 540 470620 0002 160 470
4110264 807264 807
412037 74237 742
4180340 000340 000
4300-2 000 000-2 000 000
75213-4 066 6441 300 0001 002-2 765 642
3070-3 181 036-3 181 036
4010-870 6081 300 0001 002430 394
4040-15 000-15 000
75216-1 100 000-1 100 000
4280-1 100 000-1 100 000
7521812 778 00012 778 000
3070300 000300 000
40509 000 0009 000 000
4080108 000108 000
4180900 000900 000
42102 560 0002 560 000
4270-90 000-90 000
30001 650 000-3 181 036300 000-1 231 036
40002 183 019-10 037 737732 000200 00029 925 131-2 023 60012 478 00033 456 813
cz. 293 833 019-13 218 773732 000200 00029 925 131-2 023 60012 778 00032 225 777
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdziałpar.CZC SZDBDG MONDGWIWsp. SZOZ ŻWSKWJW 2305WBE

Katowice

WBE

Warszawa

752-99 273 053-3 484 9946 155 68064 304 002019 93852 650-32 225 777
75219524 000524 000
4420524 000524 000
75220-95 877 4653 487 68065 020 002-524 000-27 893 783
3070-44 676 000-44 676 000
4010-6 946 5592 100 0008 703 6523 857 093
4040-1 975 957-1 975 957
4050-41 976 400-41 976 400
4110-264 807-264 807
4120-37 742-37 742
4210287 6806 350294 030
42205 700 0005 700 000
426018 090 00018 090 000
4270700 000-524 000176 000
42801 100 0001 100 000
430031 820 00031 820 000
75295-3 395 588-3 484 9942 668 000-716 00019 93852 650-4 855 994
4010-2 454 5882 300 000180 00019 93852 65098 000
4020-801 00082 000900 000181 000
4040-140 000-140 000
41705 0005 000
42103 0003 000
4280-2 646 194-2 646 194
4300-838 800286 000-1 804 000-2 356 800
851-3 253 4973 478 644-225 1470
85156-3 253 497-225 147-3 478 644
4130-3 253 497-225 147-3 478 644
851572 312 4812 312 481
43202 312 4812 312 481
851951 166 1631 166 163
42801 166 1631 166 163
3000-44 676 000-44 676 000
4000-57 850 550-6 3506 155 68064 078 855019 93852 65012 450 223
cz. 29-102 526 550-6 3506 155 68064 078 855019 93852 650-32 225 777
30001 650 000-47 857 036300 000-45 907 036
40002 183 019-67 888 287725 6506 355 68094 003 986-2 023 60012 478 000019 93852 65045 907 036
cz. 293 833 019-115 745 323725 6506 355 68094 003 986-2 023 60012 778 000019 93852 6500