Zmiana decyzji budżetowej na rok 2020.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 kwietnia 2020 r.

DECYZJA Nr 51/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji budżetowej na rok 2020 Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2020 roku (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 26), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2)
załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2020 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałowi paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§DBCZC SZDG MONDGWDO RSZIWsp. SZJW 2305JW 4026JW 4101JW 4724
73000
7301500
2270-8 000 000-8 000 000
25208 000 0008 000 000
7301600
2270-15 000-15 000
430015 00015 000
750-661 000661 0000
75001-505 000505 0000
4010-505 000505 0000
75057-156 000156 0000
4010-156 000156 0000
752-309 155 7728 982 140-582 00034 990 990679 000252 926 642618 000396 000462 0001 050 000-9 633 000
75201-19 435 00023 392 5003 957 500
4010-19 435 00023 177 0003 742 000
4040524 000524 000
4060-1 500-1 500
4110-263 000-263 000
4120-44 000-44 000
75202-33 074 52732 639 527-435 000
4010-33 042 52732 967 527-75 000
4040-354 000-354 000
40604 0004 000
4110-28 00019 000-9 000
4120-4 0003 000-1 000
75203-10 051 00010 430 500379 500
4010-10 051 00010 428 000377 000
40602 5002 500
75206-4 218 0007 970 0003 752 000
4010-4 218 0007 499 0003 281 000
4040-77 000-77 000
4110475 000475 000
412073 00073 000
75207-3 360 000-3 360 000
4010-3 360 000-3 360 000
75208-438 690438 6900
4010-438 690420 000-18 690
404018 69018 690
75213-15 149 6687 982 934679 00044 668-6 443 066
4010-2 743 6682 082 000674 00043 66856 000
4040112 4344 0001 000117 434
4060-11 500-9 000-20 500
4110-3 400 0009 000-3 391 000
41201 0001 000
4180-9 006 0005 800 000-3 206 000
75217-1 176 000-1 176 000
4010-1 176 000-1 176 000
752180-2 052 000-2 052 000
4010-2 052 000-2 052 000
75219-2 526 000618 000396 000462 0001 050 0000
4010-2 526 000618 000396 000462 0001 050 0000
75220-193 928 8878 982 1407 018 445172 743 715-5 184 587
4010-193 579 8878 310 0006 955 000170 652 015-7 662 872
4040-97 00069 6451 400 0001 372 645
4060-4 0008003 700500
4110-222 000-6 00016 000-212 000
4120-30 000-1 0002 000-29 000
4180781 000781 000
4300-104 860670 000565 140
75295-23 746 000-582 00019 550 9215 705 732928 653
4010-23 650 00078 00014 103 0006 956 872-2 512 128
4020-80 00044 000-36 000
4040-182 079-1 401 000-1 583 079
406014 0001 00015 000
4110-14 00014 0000
4120-2 0002 0000
41805 600 0005 600 000
4210104 860104 860
4300-660 000-660 000
755-720 000234 000486 0000
75503-720 000234 000486 0000
4010-720 000234 000486 0000
2000-15 000-15 000
4000-310 521 7728 982 14079 00035 224 990679 000253 412 642618 000396 000462 0001 050 000-9 618 000
Cz. 29-310 536 7728 982 14079 00035 224 990679 000253 412 642618 000396 000462 0001 050 000-9 633 000
7521 391 0002 052 0003 360 00059 000209 000293 000149 00059 000142 0007 714 000
752073 360 0003 360 000
40103 360 0003 360 000
752171 391 0001 391 000
40101 176 0001 176 000
4140225 000225 000
4210-10 000-10 000
752182 052 0002 052 000
40102 052 0002 052 000
7529559 000209 000293 000149 00059 000142 000911 000
401059 000209 000293 000149 00059 000142 000911 000
40001 391 0002 052 0003 360 00059 000209 000293 000149 00059 000142 0007 714 000
Cz. 291 391 0002 052 0003 360 00059 000209 000293 000149 00059 000142 0007 714 000
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowych
DziałRozdział§WBE LublinWBE ŁódźWBE OlsztynWBE PoznańWBE RzeszówWBE SzczecinWBE WarszawaWBE WrocławWBE Zielona GóraOgółem
752144 000116 000166 000192 00068 000277 000615 000228 000113 0001 919 000
75295144 000116 000166 000192 00068 000277 000615 000228 000113 0001 919 000
4010144 000116 000166 000192 00068 000277 000615 000228 000113 0001 919 000
4000144 000116 000166 000192 00068 000277 000615 000228 000113 0001 919 000
2000-15 000-15 000
4000-308 986 77211 150 1403 605 00035 475 990956 000253 982 6421 382 000683 000462 0001 305 00015 000
Cz. 29-309 001 77211 150 1403 605 00035 475 990956 000253 982 6421 382 000683 000462 0001 305 0000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2020 r.

w tys. zł
Lp.§Wyszczególnienierozdziałkwota
I.Dotacje podmiotowe */485 217
1.2270Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i

nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych

x419 586
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową75295359 775
Akademia Sztuki Wojennej35 000
Akademia Marynarki Wojennej36 553
Wojskowa Akademia Techniczna150 722
Akademia Wojsk Lądowych92 500
Lotnicza Akademia Wojskowa45 000
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń7301537 500
Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej73014275
Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczana na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych7301622 036
2.2550Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kulturyx42 312
x33 682
Muzeum Wojska Polskiego9211823 870
Muzeum Marynarki Wojennej3 569
Muzeum Wojsk Lądowych3 643
Muzeum Sił Powietrznych2 600
Wojskowy Instytut Wydawniczy921148 630
3.2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznychx23 319
Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego7522214 900
Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu

Północnoatlantyckiego

752958 419
II.Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych */x486 160
1.2520Subwencje na działalność dydaktyczną i badawczą73014227 720
Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową73015258 440
III.Dotacje celowe2 390 383
1.2130Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatux7 947
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"752954 500
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "CYBER.MIL z klasą"3 447
2.2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej)75295159
3.2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom752954 800
4.2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom752957 400
5.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")75215107 500
6.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)75295800
7.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych)752952 500
8.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych)752952 960
9.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)x2 750
Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej752952 500
Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego250
10.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)85195549
11.2840Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja na realizacje zadań związanych z obchodami 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i 100-lecia Muzeum Wojska Polskiego)921181 300
12.2840Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)75222864 357
13.2840Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego w ramach Wyższych Kursów Obronnych)75295776
14.2840Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO)75295580
15.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)75204293 711
16.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (fundusz dróg samorządowych)75295500 000
17.6220Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)752951 520
18.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)x126 552
Akademia Sztuki Wojennej730151 017
Akademia Marynarki Wojennej15 448
Wojskowa Akademia Techniczna60 961
Akademia Wojsk Lądowych9 351
Lotnicza Akademia Wojskowa39 775
19.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)x114 397
- inwestycje budowlane8519584 397
- zakupy inwestycyjne30 000
20.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)x178 608
Muzeum Wojska Polskiego173 332
Muzeum Sił Powietrznych92118600
Muzeum Marynarki Wojennej4 676
21.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)7522254 000
22.6230Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)x97 217
- inwestycje budowlane8519577 837
- zakupy inwestycyjne19 380
23.6430Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego)7529515 000
24.6430Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego)752955 000
Ogółem (I +II +III)3 361 760

*/ W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374).