Zmiana danych objętych wpisem na listę maklerów giełd towarowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2014.21

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie zmian danych objętych wpisem na listę maklerów giełd towarowych

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197) oraz uchwały Nr 5/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego i Zastępcom Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw i upoważnienia Nr 37/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. dla Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, ogłasza się, że dokonano następujących zmian danych objętych wpisem na listę maklerów giełd towarowych:
1)
Monika Lisiecka (nr licencji 220, data wpisu na listę 6 maja 2011 r.) zmieniła nazwisko i obecnie nazywa się Monika Tomaszewska;
2)
Monika Moszczyńska (nr licencji 337, data wpisu na listę 8 maja 2014 r.) zmieniła nazwisko i obecnie nazywa się Monika Pędziwiatr;
3)
Agnieszka Fryczka (nr licencji 341, data wpisu na listę 22 maja 2014 r.) zmieniła nazwisko i obecnie nazywa się Agnieszka Kardyś.