Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.1994.5.50

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 1994 r.

ZARZĄDZENIE NR 58
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 października 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania i sposobu noszenia wyposażenia specjalnego policjantów.

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 53, poz. 214) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie zasad przyznawania i sposobu noszenia wyposażenia specjalnego policjantów (Dz. Urz. MSW Nr 2, poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:
1) w zestawie nr 2:
a) dodaje się poz. 10 w brzmieniu:

"10. Kamizelka ostrzegawcza, szt. 1, dz".

b) uwaga 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedmioty wymienione w poz. 1-7 i 10, po zużyciu nie podlegają zwrotowi".

2) w zestawie nr 4:
a) dodaje się poz. 9 w brzmieniu:

"9. Pas brezentowy, szt. 1, dz".

b) w uwadze 1 po liczbie "6" dodaje się liczbę "9".
3) w zestawie nr 5:
a) dodaje się poz. 19 w brzmieniu:

"19. Kamizelka ostrzegawcza, szt. 2, dz. na samochód".

b) uwaga 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedmioty wymienione w poz. 16 i 19 wydawane będą sukcesywnie, w miarę otrzymywania ich z produkcji".

c) w uwadze 4 po liczbach "12-14" dodaje się liczbę "19".
4) w zestawie nr 9:
a) pozycja 1 w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Kurtka 3/4 z podpinką i kamizelką".

b) dodaje się poz. 11, 12 i 13 w brzmieniu:

"11. Toczek treningowy, szt. 2, na 2 lata.

12. Kombinezon ochronny letni, kpl. 1, na 3 lata.

13. Buty gumowe, para 1, dz".

c) w uwadze 1 po liczbie "8" dodaje się liczby "11 i 12".
d) dodaje się uwagę "3" w brzmieniu:

"3. Buty gumowe po okresie zużycia nie przechodzą na własność użytkownika".

5) w zestawie nr 10 w punkcie b dodaje się poz. 13 w brzmieniu:

"13. Kurtka letnia biała, szt. 1, na 1 rok".

6) w zestawie nr 11 dodaje się poz. 13 w brzmieniu:

"13. Kurtka letnia biała, szt. 1, na 1 rok".

7) w zestawie nr 12:
a) w punkcie c dodaje się poz. 12 i 13 w brzmieniu:

"12. Pokrowiec biały na czapkę szt. 2, na 1 rok.

13. Pas biały z poprzeczką, szt. 1, na 3 lata".

b) w drugim zdaniu uwagi w punkcie c, po liczbie "6" dodaje się liczby "12 i 13".
c) w uwadze w punkcie c dodaje się zdanie:

"Przedmioty wymienione w pozycji 12 i 13 wydaje się policjantom wykonującym zadania policjantów ruchu drogowego".

d) w punkcie d dodaje się poz. 5 w brzmieniu:

"5. Okulary ochronne, szt. 1, dz".

e) dodaje się punkt e w brzmieniu:

"e) Fundusz dyspozycyjny dowódcy oddziału prewencji:

1. Kimono, szt. 1, na 4 lata, na 50% stanu etatowego.

2. Buty gumowe, para, 1, dz, na 50% stanu etatowego.

3. Kamizelka ostrzegawcza, szt. 1, dz, na 60% stanu etatowego.

4. Ochraniacze nóg, para, 1, dz, na 60% stanu etatowego".

8) zestaw nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
9) w zestawie nr 14:
a) tytuł zestawu otrzymuje brzmienie:

"Dla policjantów pododdziałów (grup) patrolowo-interwencyjnych szybkiego reagowania w komendach wojewódzkich Policji (w Komendzie Stołecznej Policji)".

b) pozycje 1, 2 i 4 w kolumnie 2 otrzymują brzmienie:

"1. Beret czarny lub czapka typu sportowego.

2. Mundur antyterrorysty.

4. Trzewiki specjalne".

c) dodaje się poz. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Koszula letnia czarna, szt. 1, na 2 lata.

7. Sweter czarny, szt. 1, na 2 lata".

d) uwaga pod zestawem otrzymuje brzmienie:

"Przedmioty wymienione w poz. 3, 6 i 7 po upływie okresu używalności stanowią własność użytkownika".

10) w zestawie nr 18 w punkcie d:
a) dodaje się poz. 12 w brzmieniu:

"12. Kombinezon skórzany dwuczęściowy, szt. 1, na 5 lat, tylko policjantom, którym powierzono motocykl służbowy o pojemności silnika powyżej 500 cm",

b) w uwadze 1 po liczbie "2-6" dodaje się liczbę 12.
11) dodaje się zestawy nr 24 i 25 w brzmieniu określonym w załączeniu nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku nr 2 do zarządzenia o którym mowa w ust. 1, w § 2:
1) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Mundur antyterrorysty noszą policjanci pododdziałów (grup) patrolowo-interwencyjnych szybkiego reagowania oraz kompanii (plutonów) antyterrorystycznych - wraz z pasem brezentowym".

2) dodaje się ust. 13, 14 i 15 w brzmieniu:

"13. Koszulkę z krótkim rękawem z napisem «POLICJA» noszą policjanci kompanii (plutonów) antyterrorystycznych. Koszulkę nosi się w okresie letnim w zestawieniu ze spodniami munduru antyterrorysty.

14. Koszulkę letnią w kolorze czarnym noszą policjanci kompanii (plutonów) antyterrorystycznych oraz pododdziałów (grup) patrolowo-interwencyjnych szybkiego reagowania. Koszulę nosi się bez krawata w zestawieniu ze spodniami letnimi.

15. Sweter w kolorze czarnym noszą policjanci kompanii (plutonów) antyterrorystycznych oraz pododdziałów (grup) patrolowo-interwencyjnych szybkiego reagowania. Sweter nosi się do munduru antyterrorysty jako okrycie wierzchnie zamiast kurtki lub jako ocieplacz pod kurtkę."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZESTAW NR 13

dla policjantów Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji, kompanii antyterrorystycznych oddziałów prewencji i plutonu antyterrorystycznego Komisariatu Lotniczego Policji Centralnego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie
Lp.PrzedmiotJmIlośćOkresUwagi
WATKATPATużywalności

w latach

12345678
a) dla policjanta
1Kombinezon specjalnykpl.222do zużycia

(dz)

2Kominiarkaszt.222dz
3Czapka dzianaszt.222dz
4Czapka typu sportowegoszt.222dz
5Kamizelka na oporządzeniekpl.111dz
6Kurtka nieprzemakalna marynarza z podpinkąkpl.111dz
7Spodnie nieprzemakalne marynarza z podpinkąkpl.111dz
8Spodnie narciarskieszt.11-dz
9Mundur antyterrorystykpl.222dz
10Ubranie żeglarskie dwuczęściowekpl.111dz
11Peleryna-namiotszt.11-dz
12Dres ortalionowykpl.111dz
13Ubranie treningowekpl.111dz
14Dres sportowykpl.221dz
15Sweterszt.1112
16Rękawice ćwiczebnepara221dz
17Rękawice specjalne do zjazdów po liniepara221dz
18Rękawice specjalne ochronnepara111dz
19Rękawice narciarskiepara11-dz.
20Kurtka uniwersalnaszt.111dz
21Koszula letnia czarnaszt.2212
22Koszula z krótkim rękawem

i napisem "POLICJA"

szt.2222
23Koszula zimowaszt.2222
24Koszula sportowaszt.2211
25Kalesony zimoweszt.2222
26Spodenki sportoweszt.3321
27Kimonokpl.111dz
28Ręcznik frotteszt.2212
29Bielizna specjalnakpl.2212
30Buty skoczka specjalnepara2222
31Półbuty sportowe "adidas"para2211
32Pantofle gimnastyczne (trampki, tenisówki)para1111
33Buty gumowepara111dz
34Buty specjalne (szturmowe)para111dz
35Klapki na spodach przeciwślizgowychpara1111
36Koc szeregowegoszt.2218
37Śpiwór puchowyszt.111dz
38Śpiwór wojskowyszt.111dz
39Poduszka z pierzaszt.111dz
40Poszwa na kocszt.3333
41Poszewka na poduszkę z pierzaszt.3333
42Prześcieradłoszt.3333
43Materac polowo-koszarowyszt.11110
44Worek marynarza z kłódkąkpl.111dz
45Torba spadochronowaszt.332dz
46Kask skoczka spadochronowegoszt.111dz
47Ochraniacze słuchukpl.111dz
48Pas na oporządzenieszt.111dz
49Pas główny brezentowyszt.111dz
50Mydło toaletowekg0,20,20,21 m-c
b) pododdział (wydział)
51Mundur UPT letnikpl.105-dz
52Mundur UPT zimowykpl.105-dz
53Mundur LOT letnikpl.10510dz
54Mundur LOT zimowykpl.10510dz
55Mundur PKP letnikpl.105-dz
56Mundur PKP zimowykpl.105-dz
57Mundur PKS letnikpl.105-dz
58Mundur PKS zimowykpl.105-dz
59Mundur ćwiczebny straży pożarnej
(hełm, drelich, pas z toporkiem)kpl.1055dz
60Kożuch dla służby wartowniczejszt.10--dz
61Buty filcowo-gumowepara20105dz
62Buty narciarskie zjazdowepara803010dz
63Buty narciarskie biegowepara505010dz
64Narty zjazdowekpl.803010dz
65Narty biegowekpl.505010dz
66Kijki narciarskie zjazdowepara803010dz
67Kijki narciarskie biegowepara505010dz
68Okulary narciarskieszt.805010dz
69Smar do nartkgwedług potrzeb
70Raki taterniczepara1052dz
71Czekan taterniczyszt.15102dz
72Kostki alpinistyczneszt.503010dz
73Haki alpinistyczneszt.503010dz
74Rolka zjazdowa "Petzla"kpl.502510dz
75Ósemka "Fischera" z rogamiszt.805010dz
76Przyrząd zaciskowy "Schunt"szt.502510dz
77Uprząż wspinaczkowa-szturmowa

z pasem piersiowym

kpl.804010dz
78Przyrządy do wchodzenia po linach:
- ręcznykpl.50255dz
- piersiowykpl.50255dz
- nożnykpl.50255dz
79Liny alpinistyczne:
- dynamicznekpl.1005010dz
- statycznekpl.502510dz
80Zestaw linek do zapinania

oporządzenia alpinistycznego

kpl.1052dz
81Kałsze do zakończenia linszt.20010020dz
82Karabinek do linszt.70020040dz
83Plecak górskiszt.50255dz
84Plecak transportowy ze stelażemszt.1505010dz
85Karimataszt.1005010dz
86Latarka czołowakpl.1005010dz
87Kask alpinistycznyszt.50255dz
88Młotek taterniczyszt.1052dz
89Namiot NS-64kpl.55-dz
90Namiot N-6kpl.2510-dz
91Namiot turystyczny 4-osobkpl.15103dz
92Namiot turystyczny 2-osob.kpl.15103dz
93Materac turystyczny pneumatycznyszt.502510dz
94Kaftan bezpieczeństwakpl.532dz
95Kostium ochronny do tresury psówkpl.52-dz
96Kuchenka turystyczna benzynowakpl.1052dz
97Kuchenka turystyczna gazowa z butlą (butan-propan)kpl.20102dz
98Stolik turystycznyszt.10104dz
99Krzesło turystyczneszt.505016dz
100Zatrzaśnik strażacki zakręcanyszt.502510dz
101Pas strażacki z linkąkpl.20105dz
102Worek marynarza z kłódkąkpl.505010dz
103Spadochron tunelowy (z zapasowym)kpl.20103dz
104Spadochron szkolny (z zapasowym)kpl.10103dz
105Spadochron desantowy (z zapasowym)kpl.15105dz
106Lina ryfingowakpl.10103dz
107Uchwyt wyzwalający głównyszt.15105dz
108Ściągaczeszt.20010050dz
109Linka obrywnaszt.300200100dz
110Stół brezentowy do układania spadochronukpl.15105dz
111Stół do układania spadochronu tunelowegokpl.20103dz
112Automat spadochronowy KAP-3, KAP-3PIkpl.15105dz
113Wysokościomierzszt.552dz
114Stoper spadochronowyszt.552dz
115Zamki barkowekpl.20105dz
116Busola spadochronowakpl.552dz
117Okulary spadochronoweszt.10105dz
118Rękaw spadochronowyszt.1--dz
119Wiatromierzszt.1--dz

UWAGI:

1. Ilości przedmiotów i sprzętu wyszczególnione w zestawie odnoszą się do:

1) w kol. 4 - Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji (WAT),

2) w kol. 5 - kompanii antyterrorystycznych oddziałów prewencji (KAT),

3) w kol. 6 - plutonu antyterrorystycznego Komisariatu Policji - Centralnego Portu Lotniczego W-wa Okęcie (PAT).

2. Policjanci plutonu ochrony otrzymują przedmioty wymienione w poz. 6-7, 9, 11-17, 24, 26-28, 30-33, 35, 38, 44-50.

3. Przedmioty wymienione w poz. 15, 21-26, 28-32, 35 po upływie okresu używalności przechodzą na własność użytkownika.

4. W magazynie pododdziału (wydziału) utrzymywać 10% zapas przedmiotów mundurowych wymienionych w poz. 17-20, 22, 37-38, 45, 47-49 oraz sprzętu wymienionego w poz. 103-119.

5. Policjanci Wydziału I Biura Prewencji i Wydziału III Biura Kadr i Szkolenia KGP otrzymują po 1 szt. (kpl.) przedmioty wymienione w poz. 1-4, 6, 12, 14, 17, 23, 25, 28, 30-32, 45, 47-48.

6. Zdecentralizowany zakup sprzętu spadochronowego przez pododdział (wydział) antyterrorystyczny wymaga akceptacji Biura Prewencji KGP i Biura Gospodarki Technicznej i Zaopatrzenia KGP.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZESTAW NR 24

dla policjantów Wydziału III Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP i wydziałów (sekcji) do walki z przestępczością zorganizowaną w Komendach Wojewódzkich Policji
Lp.PrzedmiotJm.IlośćOkresUWAGI
Wydz. III

Biura d/w z PZ

Wydziały

(sekcje) KWP

używalności

w latach

1234567
a) dla policjanta
1Czapka typu sportowegoszt.11dz
2Kominiarka wełnianaszt.11dz
3Dres ortalionowykpl.11dz
4Dres sportowykpl.11dz
5Podkoszulka z kr. ręk. (czarna)szt.222
6Koszulka ażurowa z kr. ręk.szt.223
7Koszulka ażurowa bez ręk.szt.223
8Spodenki sportoweszt.223
9Ręcznikszt.222
10Półbuty sportowe typ "Addidas"para111
11Trzewiki specjalnepara112
12Śpiwór z 3-ma prześcierad.kpl.11dz
13Karimataszt.11dz
14Pas główny brezentowyszt.11dz
15Torba spadochronowaszt.11dz
16Ochraniacze słuchukpl.11dz
17Okulary ochronneszt.11dz
b) na wydział (sekcję)
18Namiot turyst. 4-osobowykpl.2-dz
19Namiot turyst. 2-osobowykpl.2-dz
20Materac turyst. pneumatyczny szt.10-dz
21Kuchenka turyst. z butlą gaz. kpl.2-dz
22Stolik turystycznyszt.2-dz
23Krzesło turystyczneszt.8-dz

UWAGA: Przedmioty wymienione w poz. 5-11 po upływie okresu używalności przechodzą na własność użytkownika.

ZESTAW NR 25

przedmiotów dla policjantów biorących udział w Misji Sił Pokojowych ONZ

Lp.PrzedmiotJm.IlośćOkres

używalności

w latach

UWAGI
123456
1Czapka letnia (czarna)szt.11
2Kurtka pieprzem. z kamizelkąkpl.11
3Mundur antyterroryst. (czarny)kpl.21
4Kombinezon letni 2-częściowykpl. 11
5Ubranie treningowekpl.11
6Sweterszt.21
7Rękawiczki skórzanepara11
8Szalikszt.11
9Koszula służbowaszt.21
10Koszula służb. letnia (nieb.)szt.21
11Koszula służb. letnia (czarna)szt.21
12Krawatszt.11
13Podkoszulka (czarna)szt.31
14Podkoszulka z dł. rękawemszt.21
15Skarpety - zimowepara21
16Skarpety - letniepara21
17Piżamakpl.11
18Ręcznik frotteszt.21
19Półbutypara11
20Trzewiki skoczkapara21
21Śpiwór z 3 prześcieradłamikpl.11
22Karimataszt.11
23Pas głównyszt.11
24Raportówkaszt.11
25Worek marynarzaszt.21
26Zasobnik osobistyszt.11
27Okulary słoneczneszt.11
28Flamastrykpl.11
29Zestaw 1 pomocy medycznejkpl.11

UWAGA: Przedmioty określone zestawem po upływie okresu używalności przechodzą na własność.