Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1992.1.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 100, poz. 442) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 72 Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej (Dz. Urz. Cen z 1989 r. Nr 1, poz. 29, Nr 6, poz. 37, Nr 7, poz. 41, Nr 9, poz. 50, z 1990 r. Nr 1, poz. 2, Nr 2, poz. 14, Nr 3, poz. 22, Nr 4, poz. 26, Nr 5, poz. 32, Nr 6, poz. 36, Nr 7, poz. 41, Nr 8, poz. 44 i 45, Dz. Urz. Min. Fin. z 1991 r. Nr 7, poz. 28, Nr 9, poz. 39 i 42, Nr 11, poz. 54, Nr 13, poz. 66 i 68) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ

towarów i usług, objętych obowiązkiem informowania izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
Lp.Symbol SWWGrupa wyrobów (usług)
123
1134Środki farmaceutyczne i materiały medyczne objęte wykazem środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dopuszczonych do obrotu w kraju, wydanym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452)
2101Środki transportu szynowego
31432Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe
40241-112Benzyny bazowe
50242-211Paliwa silnikowe benzynowe
60242-221Oleje napędowe do silników szybkoobrotowych
7011, 012, 0137Węgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennego
81341Substancje farmaceutyczne
91345-7Półprodukty farmaceutyczne
101543Opakowania szklane farmaceutyczne
11Obowiązkowe badania techniczne pojazdów

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ

jednostek gospodarczych i grup wyrobów objętych obowiązkiem informowania izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
Lp.Jednostka gospodarczaGrupa wyrobów (symbol SWW)
123
1Huta "Łaziska" - Łaziska Górne0423200
2Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice - Dąbrowa Górnicza0453000
3Kombinat Metalurgiczny Huta im. T. Sendzimira - Kraków0471200, 0471400
4Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Lubin0531110
5Huta Aluminium "Konin" - Maliniec0531310
6Zakłady Metali lekkich - "Kęty" - Kęty0533100, 0562000
7Zakłady Metalurgiczne "Trzebinia" - Trzebinia0531410
8Walcownia Metali "Dziedzice" - Czechowice-Dziedzice0561170
9Poznańska Fabryka Łożysk Tocznych - Poznań0632000, 063400
10Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych - Olkusz0656511
11Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Gospodarstwa Domowego "Polar" - Wrocław0673115, 0673523
12Zakłady Metalowe "Łucznik" - Radom0673600
13Raciborska Fabryka Kotłów "Rafako" - Racibórz0711140
14Zakłady Urządzeń Technicznych "Zgoda" - Świętochłowice0715190
15Fabryka Obrabiarek "Rafamet" - Kuźnia Raciborska0741180
16Fabryka Obrabiarek "Mechanicy" - Pruszków0741900
17Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych "Techma-Zugil" - Wieluń0745000
18Lubuskie Zakłady Termotechniczne "Elterma" - Świebodzin0746000
19Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego "Spomasz" - Bełżyce0782400
20Bumar - Waryński S.A. - Warszawa0811110
21"Agromet-Unia" - Fabryka Maszyn Rolniczych - Grudziądz0821114

0821115

0821116

22"Agromet-Warfama" - Warmińska Fabryka Maszyn Rolniczych - Dobre Miasto0822120
23"Agromet-Kraj" - Fabryka Maszyn Rolniczych - Kutno0824114
24"Agromet-Famarol" - Fabryka Maszyn Rolniczych - Słupsk0824314

0825440

25"Agromet" Fabryka Maszyn Żniwnych - Poznań Starołęka0824414
26"Agromet" Fabryka Maszyn Żniwnych - Płock0824433
27"Agromet" Fabryka Maszyn Rolniczych - Strzelce Opolskie0825312

0825320

28"Agromet-Dolzamet" Fabryka Maszyn Rolniczych - Chojnów0826135
29"Agromet-Archimedes" - Fabryka Maszyn Rolniczych - Wrocław0826211
30Fabryka Maszyn i Urządzeń Pakujących "Spomasz" - Gniezno0877000
31Kujawska Fabryka Manometrów "Mera-KFM" - Włocławek0943800
32Polskie Zakłady Optyczne - Warszawa0952000
33Jeleniogórskie Zakłady Optyczne - Jelenia Góra0966000
34Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" - Lublin0970000

1369000

35Fabryka Samochodów Osobowych - Warszawa1021100
36Jelczańskie Zakłady Samochodowe Przedsiębiorstwo Wielozakładowe - Jelcz Laskowice1023000
37Sanocka Fabryka Autobusów "Polmo-Autosan" - Sanok1023000
38Zakłady Rowerowe "Romet" - Bydgoszcz1041300, 1043000

od 1043-1

do 1043-6

39Mikołowska Fabryka Transformatorów "Mefta" - Mikołów1113100
40Zakłady Sprzętu Elektrogrzejnego "Predom-Selfa" - Szczecin1116000
41PKP Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych - Katowice1132000
42Fabryka Kuchni "Wromet" - Wronki1136112
43Zakłady Metalowe "Dezamet" - Nowa Dęba1136510
44Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych "Polam" im. Róży Luksemburg - Warszawa1155100
45Zakłady Kineskopów - Piaseczno1155320
46Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników - Warszawa1156200, 1156320
47Centrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki, Hybryd i Rezystorów "Unitra-Telpod" - Kraków1158110
48Zakłady Ceramiki Radiowej "Cerad" - Warszawa1158130
49Zakład Materiałów Magnetycznych "Polfer" - Warszawa1158400
50Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki "Siarkopol" - Tarnobrzeg1211200
51Kopalnia Barytu "Boguszów" - Buguszów1218300
52Wrocławskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego - Wrocław1221515
53Inowrocławskie Zakłady Chemiczne - Inowrocław-Mątwy1222553
54Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych - Gdańsk1231215
55Krakowskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego "Bonarka" - Kraków1231292

1232200

56Zakłady Chemiczne "Police" - Police1231400

1311120

57Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" - Grzybów1241922
58Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" - Jaworzno1246200
59Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" - Nowa Sarzyna¤1268210
60Zakłady Chemiczne "Oświęcim" - Oświęcim1269300
61Zakłady Włókien Chemicznych "Stilon" - Gorzów Wielkopolski1272100
62Zakłady Włókien Chemicznych "Elana" - Toruń1272200
63Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Anilana" - Łódź1272300
64Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" - Tarnowskie Góry1311140
65Bydgoskie Zakłady Fototechniczne "Organika-Foton" - Bydgoszcz1335500
66Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" - Bydgoszcz1369300
67Dębickie Zakłady Opon Samochodowych "Stomil" - Dębica1371100

1371600

68Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych - "Stomil" - Olsztyn1371200
69Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych - Chrzanów1471000
70Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" - Ropczyce1473100
71Huta Szkła "Wałbrzych" - Wałbrzych1511200
72Zespół Zakładów Płytek Ceramicznych "Opoczno" - Opoczno1624000

1639100

73Żagańska Czesalnia Wełny "Poltops" - Żagań1922100
74Fabryka Dywanów "Novita" - Zielona Góra1955400
75Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego "Lenta" - Łódź1964000
76Zakłady Tkanin Technicznych "Bonitex" - Bolesławiec2021000
77Zakłady Przemysłu Filcowego - Łódź2026000
78Żyrardowskie Zakłady Tkanin Technicznych-Żyrardów2063000
79Zakłady Chmielarskie - Lublin2482000
80Zakłady Chemiczne "Szczecin" - Szczecin2492100
81Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych - Kalisz2522000
82Opolskie Zakłady Koncentratów Spożywczych - Opole2525700
83Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" - Kutno2618000
84Fabryka Materiałów i Wyrobów Ściernych "Korund" - Koło2841000

2842000