Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 23 sierpnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 29, z późn. zm.) w załączniku nr 1 do zarządzenia w pkt 6 lp. 2 i 5 otrzymują brzmienie:

"

2.placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiejpowiaty: bieruńsko-lędziński, mikołowski, m.p. Chorzów,

m.p. Bytom, m.p. Dąbrowa Górnicza, m.p. Jaworzno, m.p. Katowice, m.p. Mysłowice,

m.p. Piekary Śląskie, m.p. Ruda Śląska, m.p. Zabrze,

m.p. Tychy, m.p. Sosnowiec,

m.p. Świętochłowice, m.p. Siemianowice Śląskie;

5.placówka Straży Granicznej

w Katowicach - Pyrzowicach

powiaty: będziński, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, kłobucki, częstochowski, zawierciański,

m.p. Częstochowa;

lotnicze - Katowice - Pyrzowice

".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.