Zm.: zarządzenie w sprawie umundurowania specjalistycznego i wyposażenia specjalnego dostosowanego do warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2002.2.23

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 marca 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 18 marca 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie umundurowania specjalistycznego i wyposażenia specjalnego dostosowanego do warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 65 ust. 8 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163, Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45 poz. 498, Nr 106 poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Nr 52 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie umundurowania specjalistycznego i wyposażenia specjalnego dostosowanego do warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, zmienionego zarządzeniem nr 7 z dnia 5 marca 2002 r., po zestawie nr 18 dodaje się zestaw nr 19 i 20 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

ZESTAW Nr 19

dla osób wchodzących w skład orkiestry reprezentacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej
Lp.PrzedmiotJ.m.LiczbaOkres używalności w latachUwagi
123456
1.Czapka garnizonowa SG wz. marynarki wojennejszt.13z zielonym otokiem i metalowym orzełkiem
2.Mundur wyjściowy wz. marynarki wojennejkpl.13z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni i rękawach kurtki
3.Mundur służbowy ze spodniami narciarskimi wz. marynarki wojennejkpl.13z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni i rękawach kurtki
4.Bluza olimpijka wz. marynarki wojennejszt.13
5.Spodnie wyjściowe wz. marynarki wojennejszt.12z zielonymi lamówkami na nogawkach
6.Kurtka zimowa nieprzemakalna koloru czarnego z podpinkąkpl.13
7.Płaszcz sukienny oficera marynarki wojennejszt.16wg potrzeb
8.Krawat koloru czarnegoszt.23
9.Rękawiczki dziane koloru białegopara22
10.Rękawiczki letnie oficera koloru czarnegopara13
11.Rękawiczki zimowe oficera koloru czarnegopara13
12.Szalik zimowy oficera koloru białegoszt.14
13.Koszula oficera koloru białegoszt.23
14.Koszula oficera koloru granatowego z naramiennikami wszywanymi w rękawyszt.23
15.Koszula koloru granatowego z krótkimi rękawami z naramiennikami wszywanymi w rękawyszt.11
16.Skarpetki letnie koloru czarnegopara21
17.Półbuty koloru czarnegopara11
18.Trzewiki zimowe koloru czarnego - botkipara12
19.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara12
20.Pas główny skórzany koloru białegoszt.14
21.Pas główny skórzany koloru czarnegoszt.16
22.Pasek skórzany koloru czarnegoszt.13
23.Sznur galowyszt.13według korpusów osobowych, dla szeregowych - sznur galowy podoficera
24.Walizka - zasobnikszt.110
25.Getry białepara1d.z.
26.Pasta do obuwia czarnag601 m-c
27.Wieszak - ramiączkoszt.55
28.Taśma otokowa do czapki garnizonowej SG wz. marynarki wojennejszt.13koloru zielonego
29.Oznaka stopnia do czapki garnizonowejszt.13
30.Oznaka "STRAŻ GRANICZNA" do umundurowania wyjściowegoszt.5xwykonane metodą haftu komputerowego na zielonym suknie z napisem "STRAŻ GRANICZNA" koloru żółtego
31.Dystynkcje do umundurowania wyjściowegokpl.1x

UWAGI:

1. Funkcjonariusz - kobieta zaopatrywana według niniejszej tabeli otrzymuje:

a) spódnicę - zamiast spodni do munduru wyjściowego (w zależności od potrzeb),

b) kozaki - zamiast trzewików zimowych koloru czarnego - botków,

c) czółenka damskie - zamiast półbutów koloru czarnego.

2. W skład dystynkcji umundurowania wz. marynarki wojennej wchodzą: dystynkcje do umundurowania wyjściowego - 3 pary, dystynkcja na kurtkę zimową nieprzemakalną koloru czarnego z podpinką (wykonane metodą haftu komputerowego), oznaki stopnia na rękaw - 2 pary oraz naramienniki z oznaką stopni do płaszcza sukiennego - 1 para.

3. Dystynkcje do umundurowania wyjściowego wz. marynarki wojennej nosi się do bluzy olimpijki, płaszcza sukiennego, koszuli koloru granatowego z krótkimi rękawami i koszuli oficera koloru granatowego.

4. Przedmioty wymienione w niniejszej tabeli podlegają zwrotowi, z wyjątkiem skarpet.

5. Szerokość lamówki, o której mowa w powyższym zestawie, wynosi ok. 2 mm.

6. Zaopatrywanie w umundurowanie należne według niniejszej tabeli odbywa się w naturze (w I lub II kategorii).

ZESTAW Nr 20

dla funkcjonariuszy nieetatowej kompanii reprezentacyjnej oddziału (ośrodka) Straży Granicznej oraz pocztów sztandarowych, pocztów flagowych i dowódców pododdziałów

Lp.PrzedmiotJ.m.LiczbaOkres używalności w latachUwagi
123456
I. Umundurowanie wyjściowe dla funkcjonariuszy występujących podczas uroczystości w

szyku (zwartym):

1) noszących umundurowanie wz. marynarki wojennej
a) funkcjonariusze w służbie kandydackiej
1.Czapka garnizonowa marynarzaszt.13z zielonym otokiem i napisem "STRAŻ GRANICZNA" koloru żółtego oraz metalowym orzełkiem
2.Pokrowiec koloru białego na czapkę garnizonową marynarzaszt.22
3.Bluza wyjściowa marynarzaszt.13z zielonymi lamówkami na rękawach kurtki
4.Spodnie wyjściowe marynarzaszt.13z zielonymi lamówkami na nogawkach
5.Półpłaszcz marynarskiszt.13wg potrzeb
6.Kołnierz marynarskiszt.22
7.Krawat marynarskiszt.22
8.Rękawiczki dziane koloru białegopara22
9.Rękawiczki letnie oficera koloru czarnegopara13
10.Rękawiczki zimowe oficera koloru czarnegopara13
11.Szalik zimowy oficera koloru białegoszt.14
12.Sznurek do wiązania krawataszt.22
13.Koszulka marynarskaszt.22
14.Skarpetki zimowe koloru czarnegopara1na okres służby
15.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara12i
16.Pas główny skórzany koloru czarnegoszt.16
17.Sznur galowy podoficeraszt.13
18.Pasta do obuwia czarnag601 m-c
19.Oznaka "STRAŻ GRANICZNA" do umundurowania wyjściowegoszt.2xwykonana metodą haftu komputerowego na zielonym suknie z napisem "STRAŻ GRANICZNA" koloru żółtego
20.Oznaka stopnia do bluzy wyjściowej marynarzaszt.1x
21.Oznaka stopnia do półpłaszczaszt.1x
b) funkcjonariusze w służbie przygotowawczej i stałej
1.Czapka garnizonowa SG wz. marynarki wojennejszt.12z zielonym otokiem i metalowym orzełkiem
2.Krawat koloru czarnegoszt.23
3.Mundur służbowy ze spodniami narciarskimi wz. marynarki wojennejkpi.13z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni i rękawach kurtki
4.Płaszcz sukienny oficera marynarki wojennejszt.16wg potrzeb
5.Rękawiczki dziane koloru białegopara22
6.Rękawiczki letnie oficera koloru czarnegopara13
7.Rękawiczki zimowe oficera koloru czarnegopara13
8.Koszula oficera koloru białegoszt.23
9.Sznur galowyszt.13wg korpusów osobowych, dla szeregowych - sznur galowy podoficera
10.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara12
11.Pas główny skórzany koloru czarnegoszt.16dla występujących z szablą - pas z poprzeczką
12.Pasta do obuwia czarnag601 m-c
13.Oznaka stopnia na rękawpara1xwykonane metodą haftu komputerowego
14.Naramienniki z oznakami stopnia do płaszcza sukiennegopara1x
15.Szalik zimowy oficera koloru białegoszt.16
16.Taśma otokowa do czapki garnizonowej SG wz. marynarki wojennejszt.13koloru zielonego
17.Oznaka "STRAŻ GRANICZNA" do umundurowania wyjściowegoszt.2xwykonana metodą haftu komputerowego na zielonym suknie z napisem "STRAŻ GRANICZNA" koloru żółtego
18.Oznaka stopnia do czapki garnizonowejszt.12
2) noszących umundurowanie wojsk lądowych
a) funkcjonariusze w służbie kandydackiej
1.Czapka garnizonowa SG koloru khakiszt.14wg odpowiednich korpusów, z zielonym otokiem i lamówką, czarnym daszkiem, metalowym orzełkiem oraz paskiem koloru czarnego
2.Krawat koloru khakiszt.14
3.Mundur służbowy oficera ze spodniami narciarskimiszt.13z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni i rękawach kurtki
4.Płaszcz sukienny oficera koloru khakiszt.16
5.Rękawiczki letnie oficera koloru czarnegopara13
6.Rękawiczki zimowe oficera koloru czarnegopara13
7.Szalik zimowy oficera koloru khakiszt.14
8.Koszula oficera koloru białegoszt.2na okres służby
9.Skarpetki zimowe koloru czarnegopara1na okres służby
10.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara13
11.Pas główny skórzany koloru czarnegoszt.16
12.Sznur galowy podoficeraszt.16
13.Pasta do obuwia czarnag601 m-c
14.Dystynkcje do umundurowania wyjściowegokpl.1x
15.Taśma otokowa do czapki garnizonowej Straży Granicznej ze stopniemszt.14
16.Oznaka "STRAŻ GRANICZNA" do umundurowania wyjściowegoszt.2x
17.Oznaka metalowapara2x
b) funkcjonariusze w służbie przygotowawczej i stałej
1.Czapka garnizonowa SG koloru khakiszt.12wg odpowiednich korpusów, z zielonym otokiem i lamówką, czarnym daszkiem, metalowym orzełkiem oraz paskiem koloru czarnego
2.Krawat koloru khakiszt.12
3.Mundur służbowy oficera ze spodniami narciarskimikpl.13z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni i rękawach kurtki
4.Płaszcz sukienny oficera koloru khakiszt.16
5.Rękawiczki letnie oficera koloru czarnegopara13
6.Rękawiczki zimowe oficera koloru czarnegopara13
7.Koszula oficera koloru białegoszt.22
8.Sznur galowyszt.16wg osobowych korpusów, dla szeregowych - sznur galowy podoficera
9.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara13
10.Pas główny skórzany koloru czarnegoszt.16dla występujących z szablą - pas z poprzeczką
11.Pasta do obuwia czarnag601 m-c
12.Dystynkcje do umundurowania wyjściowegokpl.1x
13.Taśma otokowa do czapki garnizonowej Straży Granicznej ze stopniemszt.12
14.Oznaka "STRAŻ GRANICZNA" do umundurowania wyjściowegoszt.2xwg potrzeb
15.Oznaka metalowapara2xwg potrzeb
II. Umundurowanie polowe:
1)dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie wz. marynarki wojennej
1.Czapka polowa koloru granatowegoszt.12z orłem wykonanym metodą termonadruku
2.Apaszkaszt.12
3.Kurtka polowa z podpinkąkpl.14
4.Bluza polowaszt.12
5.Spodnie poloweszt.12
6.Koszula polowa z krótkimi rękawamiszt.14
7.Skarpety zimowe koloru czarnegopara24
8.Naramienniki z oznakami stopni marynarki wojennej do umundurowania polowegopary3x
9.Oznaka "STRAŻ GRANICZNA" do umundurowania polowegoszt.2xwykonana metodą termonadruku na zielonym suknie z napisem "STRAŻ GRANICZNA" koloru żółtego
10.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara13
11.Pas główny skórzany koloru czarnegoszt.16
2) dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie wojsk lądowych
1.Czapka z daszkiem do umundurowania polowegoszt.12
2.Apaszkaszt.12
3.Kurtka polowa z podpinkąkpl.14
4.Bluza polowaszt.12
5.Spodnie poloweszt.12
6.Skarpety zimowe koloru czarnegopara24
7.Dystynkcjepary3x
8.Oznaka "STRAŻ GRANICZNA" do umundurowania polowegoszt.2xwykonana metodą termonadruku
9.Koszula polowa z krótkimi rękawamiszt.14
10.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara13
11.Pas główny skórzany koloru czarnegoszt.16

UWAGI:

1. Przedmioty wymienione w niniejszej tabeli podlegają zwrotowi z wyjątkiem skarpet zimowych. Po okresie używalności w razie potrzeby podlegają zabiegom renowacyjno-konserwacyjnym (czyszczenie, pranie, dezynfekcje itp.) i mogą być powtórnie wydane.

2. Szerokość lamówki, o której mowa w powyższym zestawie, wynosi ok. 2 mm.

3. Zaopatrywanie w umundurowanie, według niniejszej tabeli odbywa się wyłącznie w naturze (w I lub II kategorii).

4. Dodatkowe elementy wyposażenia (np. ładownice) funkcjonariusze noszą w kolorze czarnym.