Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 116 i Nr 12, poz. 155):
1) w § 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) współpraca z przywięziennymi zakładami pracy funkcjonującymi przy podległych jednostkach organizacyjnych;";

2) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 i Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 664 i 951.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych okręgowym inspektoratom Służby Więziennej

Lp.Siedziba dyrektora okręgowego Służby WięziennejNazwa podległej jednostki organizacyjnejTerytorialny zasięg działania/województwo
1234
1.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku1) Areszt śledczy w Białymstoku

2) Areszt Śledczy w Giżycku

3) Areszt Śledczy w Hajnówce

4) Areszt Śledczy w Suwałkach

5) Zakład Karny w Białymstoku

6) Zakład Karny w Czerwonym Borze

7) Zakład Karny w Grądach Woniecko

8) Zakład Karny w Przytułach Starych

podlaskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

podlaskie

podlaskie

podlaskie

podlaskie

mazowieckie

2.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy1) Areszt Śledczy w Bydgoszczy

2) Areszt Śledczy w Chełmnie

3) Areszt Śledczy w Chojnicach

4) Areszt Śledczy w Inowrocławiu

5) Areszt Śledczy w Toruniu

6) Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie

7) Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu

8) Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu

9) Zakład Karny w Koronowie

10) Zakład Karny w Potulicach

11) Zakład Karny we Włocławku

kujawsko-pomorskie

kujawsko-pomorskie

pomorskie

kujawsko-pomorskie

kujawsko-pomorskie

kujawsko-pomorskie

kujawsko-pomorskie

kujawsko-pomorskie

kujawsko-pomorskie

kujawsko-pomorskie

kujawsko-pomorskie

3.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku1) Areszt Śledczy w Gdańsku

2) Areszt Śledczy w Elblągu

3) Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim

4) Areszt Śledczy w Wejherowie

5) Zakład Karny w Braniewie

6) Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce

7) Zakład Karny w Kwidzynie

8) Zakład Karny w Malborku

9) Zakład Karny w Sztumie

pomorskie

warmińsko-mazurskie

pomorskie

pomorskie

warmińsko-mazurskie

pomorskie

pomorskie

pomorskie

pomorskie

4.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach1) Areszt Śledczy w Bielsku-Białej

2) Areszt Śledczy w Bytomiu

3) Areszt Śledczy w Częstochowie

4) Areszt Śledczy w Gliwicach

5) Areszt Śledczy w Katowicach

6) Areszt Śledczy w Mysłowicach

7) Areszt Śledczy w Sosnowcu

8) Areszt śledczy w Tarnowskich Górach

9) Areszt Śledczy w Zabrzu

10) Zakład Karny w Cieszynie

11) Zakład Karny w Herbach

12) Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju

13) Zakład Karny w Lublińcu

14) Zakład Karny w Raciborzu

15) Zakład Karny w Wojkowicach

16) Zakład Karny w Zabrzu

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

5.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie1) Areszt Śledczy w Koszalinie

2) Areszt Śledczy w Słupsku

3) Areszt Śledczy w Złotowie

4) Zakład Karny w Czarnem

5) Zakład Karny w Koszalinie

6) Zakład Karny w Starem Bornem

7) Zakład Karny w Szczecinku

8) Zakład Karny w Wierzchowie

zachodniopomorskie pomorskie

wielkopolskie

pomorskie

zachodniopomorskie

zachodniopomorskie

zachodniopomorskie

zachodniopomorskie

6.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie1) Areszt Śledczy w Krakowie

2) Areszt Śledczy w Krakowie-Podgórzu

3) Areszt Śledczy w Kielcach

4) Zakład Karny w Krakowie-Nowej Hucie

5) Zakład Karny w Nowym Sączu

6) Zakład Karny w Nowym Wiśniczu

7) Zakład Karny w Pińczowie

8) Zakład Karny w Tarnowie

9) Zakład Karny w Tarnowie-Mościcach

10) Zakład Karny w Trzebini

11) Zakład Karny w Wadowicach

małopolskie

małopolskie

świętokrzyskie

małopolskie

małopolskie

małopolskie

świętokrzyskie

małopolskie

małopolskie

małopolskie

małopolskie

7.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie1) Areszt Śledczy w Krasnymstawie

2) Areszt Śledczy w Lublinie

3) Zakład Karny w Białej Podlaskiej

4) Zakład Karny w Chełmie

5) Zakład Karny w Hrubieszowie

6) Zakład Karny w Opolu Lubelskim

7) Zakład Karny we Włodawie

8) Zakład Karny w Zamościu

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

8.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi1) Areszt Śledczy w Łodzi

2) Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim

3) Zakład Karny w Garbalinie

4) Zakład Karny Nr 1 w Łodzi

5) Zakład Karny Nr 2 w Łodzi

6) Zakład Karny w Łowiczu

7) Zakład Karny w Płocku

8) Zakład Karny w Sieradzu

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

mazowieckie

łódzkie

9.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie1) Areszt Śledczy w Bartoszycach

2) Areszt Śledczy w Działdowie

3) Areszt Śledczy w Olsztynie

4) Areszt Śledczy w Ostródzie

5) Areszt Śledczy w Szczytnie

6) Zakład Karny w Barczewie

7) Zakład Karny w Dublinach

8) Zakład Karny w Iławie

9) Zakład Karny w Kamińsku

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

10.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu1) Areszt Śledczy w Kędzierzynie-Koźlu

2) Areszt Śledczy w Opolu

3) Areszt Śledczy w Prudniku

4) Zakład Karny w Brzegu

5) Zakład Karny w Głubczycach

6) Zakład Karny w Grodkowie

7) Zakład Karny w Kluczborku

8) Zakład Karny w Nysie

9) Zakład Karny w Opolu

10) Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich

11) Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich

opolskie

opolskie

opolskie

opolskie

opolskie

opolskie

opolskie

opolskie

opolskie

opolskie

opolskie

11.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu1) Areszt Śledczy w Lesznie

2) Areszt Śledczy w Lubsku

3) Areszt Śledczy w Nowej Soli

4) Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim

5) Areszt Śledczy w Poznaniu

6) Areszt Śledczy w Szamotułach

7) Areszt Śledczy w Śremie

8) Areszt Śledczy w Środzie Wielkopolskiej

9) Areszt Śledczy w Zielonej Górze

10) Zakład Karny w Gębarzewie

11) Zakład Karny w Kaliszu

12) Zakład Karny w Koziegłowach

13) Zakład Karny w Krzywańcu

14) Zakład Karny w Rawiczu

15) Zakład Karny we Wronkach

wielkopolskie

lubuskie

lubuskie

wielkopolskie

wielkopolskie

wielkopolskie

wielkopolskie

wielkopolskie

lubuskie

wielkopolskie

wielkopolskie

wielkopolskie

lubuskie

wielkopolskie

wielkopolskie

12.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie1) Areszt Śledczy w Nisku

2) Areszt Śledczy w Sanoku

3) Zakład Karny w Dębicy

4) Zakład Karny w Jaśle

5) Zakład Karny w Łupkowie

6) Zakład Karny w Medyce

7) Zakład Karny w Przemyślu

8) Zakład Karny w Rzeszowie-Załężu

9) Zakład Karny w Uhercach Mineralnych

podkarpackie

podkarpackie

podkarpackie

podkarpackie

podkarpackie

podkarpackie

podkarpackie

podkarpackie

podkarpackie

13.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie1) Areszt Śledczy w Choszcznie

2) Areszt Śledczy w Kamieniu Pomorskim

3) Areszt Śledczy w Międzyrzeczu

4) Areszt Śledczy w Szczecinie

5) Areszt Śledczy w Świnoujściu

6) Zakład Karny w Goleniowie

7) Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim

8) Zakład Karny w Nowogardzie

9) Zakład Karny w Stargardzie Szczecińskim

zachodniopomorskie

zachodniopomorskie

lubuskie

zachodniopomorskie

zachodniopomorskie

zachodniopomorskie

lubuskie

zachodniopomorskie

zachodniopomorskie

14.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie1) Areszt Śledczy w Grójcu

2) Areszt Śledczy w Płońsku

3) Areszt Śledczy w Radomiu

4) Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce

5) Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie

6) Areszt Śledczy w Warszawie-Mokotowie

7) Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu

8) Zakład Karny w Siedlcach

9) Zakład Karny w Warszawie-Białołęce

10) Zakład Karny w Żytkowicach

mazowieckie

mazowieckie

mazowieckie

mazowieckie

mazowieckie

mazowieckie

mazowieckie

mazowieckie

mazowieckie

mazowieckie

15.Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu1) Areszt Śledczy w Dzierżoniowie

2) Areszt Śledczy w Jeleniej Górze

3) Areszt Śledczy w Lubaniu

4) Areszt Śledczy w Świdnicy

5) Areszt Śledczy w Wałbrzychu

6) Areszt Śledczy we Wrocławiu

7) Zakład Karny w Głogowie

8) Zakład Karny w Kłodzku

9) Zakład Karny w Oleśnicy

10) Zakład Karny w Strzelinie

11) Zakład Karny w Wołowie

12) Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu

13) Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu

14) Zakład Karny w Zarębie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie